Melusin İlaçları › MONOKET 40 mg 20 tablet {Melusin} › Kullanma Talimatı

MONOKET 40 mg 20 tablet {Melusin} Kullanma Talimatı

Izosorbid Mononitrat }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat Melusin İlaç Ve Sağlık Maddeleri | Güncelleme : 7 September  2012

MONOKET 40 mg Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 40 mg İsosorbid mononitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, talk, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), patates nişastası, mikrokristalin selüloz (Avisel pH 102), alüminyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MONOKET nedir ve ne için kullanılır?

2. MONOKET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MONOKET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MONOKET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MONOKET nedir ve ne için kullanılır?

 • MONOKET kalp hastalıklarında kullanılan damarların genişlemesini sağlayan (vazodilatör) ilaç grubuna (organik nitratlar) dahildir.
 • Tabletler beyaz ve yuvarlak şekilli olup, üst yüzü düz çentikli, alt yüzü kavislidir. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir. Bir kutu 20 tablet içerir.
 • MONOKET kalbin kılcal damarlarının (koroner) hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pektoris) önlenmesi ve kalp üzerine güçlendirici etkisi olan ilaçlar (kardiyak glikozidler), idrar söktürücüler (diüretikler) veya damar genişleticilerle birlikte kronik kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde kullanılır.

 • 2.MONOKET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MONOKET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • İsosorbid mononitrata, diğer nitrat bileşiklerine ya da içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kalp hastalığına bağlı şok geçiriyorsanız,
 • Tıkayıcı kalp kası bozukluğunuz (hipertrofık obstrüktif kardiyomiyopati) varsa,
 • Kalp zarı iltihabınız (konstriktif perikardit) varsa,
 • Kalp zarınızla kalp kasınız arasında sıvı oluştuysa (kardiyak tamponat),
 • Ani dolaşım bozukluğunuz varsa (şok, kollaps),
 • Kan basıncınız çok düşükse (büyük kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması)
 • Ciddi kansızlık, ciddi kan hacminin azalması (hipovolemi) veya göz içi basıncının artması (dar açılı glokom) şikayetiniz varsa
 • Kafatası içinde kanama (serebral hemoraji)
 • Kafa travması (kafaya darbe alma)
 • Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme sorununda kullanılabilen fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanılmayınız (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız).
 • MONOKET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalp krizi geçirdiyseniz, sol kalp işlevlerinde bozulma (sol karıncık yetmezliği) şeklindeki düşük kalp dolum basıncınız varsa,
 • Kalp kapakları olan aort kapağı ve/veya mitral kapak hastalığınız varsa,
 • Yükselmiş kafa içi basınçla ilişkili hastalıklarınız varsa (Bu zamana kadar yükselmiş kafa içi basıncı, sadece yüksek doz nitrogliserinin damar yolu ile alınması sonucu gözlenmiştir.)
 • Ayağa kalktığınızda kan basıncınız düşüyorsa
 • Ciddi karaciğer ve böbrek hastasıysanız
 • Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı tiroid hormonlarının azlığı (hipotiroidi),    vücut
 • sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon) hastalığınız varsa

 • Özellikle dolaşımı değişken olan hastalarda, dolaşım çökmesi belirtilerinde ilk tabletten sonra artış gözlenebilir.
 • Nitrata bağlı düşük tansiyona, kalbin yavaş atması (paradoksikal bradikardi) ve kalp ağrısı atağı (anjina) eşlik edebilir.

MONOKET’in etki başlangıcı ani kalp ağrısı (anjina) atakların tedavisinde kullanmak için yeterince hızlı değildir.

Tolerans gelişimi (zaman içinde etkinin azalması) ve diğer nitrat bileşenlerine karşı çapraz tolerans gelişimi (başka bir nitrat ilacının evvelki terapide kullanılması durumunda etkinin azalması) tanımlanmıştır. İlacın etkisinin azalmasının ya da kaybolmasının önlenmesi için sürekli yüksek doz kullanımından kaçınılmalıdır.

MONOKET ile devam tedavisi yapılan hastalara fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanmamaları gerektiği söylenmelidir.

MONOKET tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil,vardenafıl) almak için kesilmemelidir, zira bu durumda ani kalp ağrısı (anjina) ataklarının başlaması riski artabilir (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız.).

MONOKET bazı hastalarda ayağa kalkınca görülen tansiyon düşüklüğü (postüral hipotansiyon) ve bayılmaya yol açabilir. Alkol ile birlikte alımında sersemlik ve baş dönmesiyle birlikte şiddetli ayağa kalkınca görülen düşük kan basıncı (postüral hipotansiyon) sıkça gözlenmiştir.

MONOKET’le tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmemelidir. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır.

İlacın laktoz içermesi sebebiyle galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir görülen kalıtsal hastalıkları olan hastalar tarafından alınmaması gerekir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONOKET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MONOKET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MONOKET’ in hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığı için sadece gereken durumlarda ve doktorunuzun kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

MONOKET tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanma yeteneklerinizi bozabilir. Bu etki alkol ile birlikte kullanıldığında daha da artar.

MONOKET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MONOKET laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kan basıncını düşürme özelliği olan bazı ilaçların (beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, damar genişleticiler) ve/veya alkolün eş zamanlı kullanımı MONOKET’in kan basıncını düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlarla da görülebilir.

Fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünlerin (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) birlikte kullanımı MONOKET’in kan basıncını düşürme etkisini artırır (Bakınız kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümleri). Bu durum hayatı tehdit edebilecek kalp problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle MONOKET kullanan hastalar, fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafıl) kullanmamalıdır. Raporlar, MONOKET’in beraberinde dihidroergotamin kullanıldığında, dihidroergotaminin kandaki seviyesinin ve kan basıncında artışa neden olan etkisinin artabileceğini öne sürmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MONOKET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınızın durumuna göre gerekli MONOKET dozunu ve tedavi süresini ayarlayacaktır.

MONOKET doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 1 kez 1 tablet (40 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) alınır. Daha yüksek nitrata ihtiyaç duyan hastalarda doz günde

2 kez 1 er tablete (80 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) yükseltilebilir, ikinci doz ilk dozdan 8 saat sonra alınır.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri çiğnemeden, bütün olarak bir bardak su ile alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

MONOKET ‘in çocuklar üzerinde güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

Doktor tarafından önerilen şekilde ve dozda kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

Değişik derecede böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa, herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak, ciddi karaciğer, böbrek hastalıklarında dikkatle ve tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz MONOKET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer MONOKET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOKET kullanırsanız

MONOKET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fazla doz alınması durumunda kalp atım hızında artış (taşikardi) ile birlikte kan basıncında ciddi düşüş (hipotansiyon), solgunluk, terleme, zayıf kalp atışı, ayakta iken baş dönmesi, başağnsı, güç kaybı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir.

Diğer organik nitratlan alan hastalarda bir tür zehirlenme (methemoglobinemi) bildirilmiştir, fakat bu isosorbid mononitratın aşırı doz alınmasında da ortaya çıkacağını göstermez. Methemoglobinemi denilen bu durumda parmaklarda ve dudaklarda morarma (siyanoz), hızlı nefes alıp verme, bilinç kaybı ve kalp durması gözlenebilir.

Yine yüksek dozlarda, kafa içi basınç artışına ve beyinle ilgili bazı diğer belirtilere yol açabilir.

MONOKET'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MONOKET ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

MONOKET’le tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmemelidir. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır. Aksi takdirde kesilme (yoksunluk) belirtilerine neden olabilir.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Melusin İlaç Ve Sağlık Maddeleri
Geri Ödeme KoduA05121
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699689011043
Etkin Madde Izosorbid Mononitrat
ATC Kodu C01DA14
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MONOKET 40 mg 20 tablet {Melusin} Barkodu