Merck Sharp & Dohme İlaçları › MODURETIC 30 tablet › Kullanma Talimatı

MODURETIC 30 tablet Kullanma Talimatı

Amilorid + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 30 December  1899

MODURETİC Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 5 mg amilorid HCl'e eşdeğer amilorid HCl dihidrat ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, prejelatinize mısır nişastası, dibazik kalsiyum fosfat, guar sakızı, magnezyum stearat ve FD&C yellow alüminyum lake (E110).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MODURETIC nedir ve ne için kullanılır?

2. MODURETIC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MODURETIC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MODURETIC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MODURETIC nedir ve ne için kullanılır?

1. MODURETİC nedir vene için kullanılır?

MODURETİC, 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

MODURETİC, açık turuncu renkli, eşkenar dörtgen ve bikonveks şekilinde tablettir. Her bir tablet 5 mg amilorid HCl ve 50 mg hidroklorotiyazid içerir.

MODURETİC, idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) olarak bilinen bir ilaç sınıfına üyedir.

Vücutta atılan idrar miktarını arttırarak etki gösterirler. Böylelikle kan basıncınız düşer ve vücudunuzdan fazla su atılır.

Moduretic, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Kalp yetmezliği,

• Yüksek kan basıncı ,

• "Siroz" adı verilen bir karaciğer hastalığından kaynaklanan sıvı tutulumu.

1


2.MODURETIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MODURETIC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• MODURETİC'in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Diyabet (yüksek kan şekeri) hastalığınız var ise,

• Kanınızın üre, kreatinin, potasyum veya kalsiyum düzeyinde yükselme var ise,

• Sülfonamidler adı verilen (sülfametoksazol gibi) bir antibiyotik tipine alerjiniz var ise,

• Vücuttan sıvı atılmasını sağlamak ve yüksek göz basıncı (glokom), kalp problemleri ve bazen nöbetleri veya epilepsiyi tedavi etmek amacıyla kullanılan asetazolamid adlı diüretiğe alerjiniz var ise,

• Diğer herhangi bir "tiyazid" sınıfı diüretik ilaca alerjiniz var ise,

• Eplerenon, spironolakton veya triamteren gibi potasyum tutucu diüretik tabletleri alıyor iseniz,

• Bir potasyum katkısı veya potasyum içeren bir ilaç alıyorsanız veya potasyumdan zengin gıdalarla besleniyor iseniz,

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,

• Addison hastalığınız var ise,

• 18 yaşından küçük iseniz MODURETİC kullanmayınız.

MODURETIC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kanınızın ürik asit, kolesterol veya trigliserid (kolesterolün bir tipi) düzeylerinde yükselme var ise,

• Digoksin gibi digitalis sınıfından bir ilaç alıyor iseniz (kalp yetmezliği ve anormal kalp vurumu tedavisinde kullanılır),

• Damarlarınızdan birine takılan tüp yoluyla sıvı alıyor iseniz,

• Yakın zamanda şiddetli kusma veya ishal yaşadıysanız,

• Sistemik lupus eritematozus hastalığınız var ise,

• Yaşlıysanız,

• Gut hastalığınız var ise MODURETİC'i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

MODURETIC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Doktorunuz diyetinizde bazı değişiklikler yapmanızı ve çok fazla potasyum içeren belirli gıdaları yememenizi isteyebilir. Bu gıdalar süt, muz, kuru üzüm ve kuru eriktir. Doktorunuz hangi gıdaları tüketmemeniz gerektiğini size söyleyecektir. Hangi gıdalardan kaçınmanız gerektiğinden tam olarak emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Doktorunuz ilacı kullanırken alkol alımınızı en az düzeyde tutmanız gerektiğini size söyleyebilir. Alkol ilacın etkilerini arttırabilir, dolayısıyla hızla ayağa kalktığınızda sersemlik veya baş dönmesi hissedebilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız MODURETİC kullanmayınız.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız MODURETİC kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

MODURETİC yorgunluk veya baş dönmesi yaşamanıza neden olabilir. İlaçtan bu yönde etkilenip etkilenmediğinizi bilmiyorsanız bu durumu doktorunuzla görüşünceye kadar araç veya makine kullanmayınız.

MODURETIC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her tablet 71 mg laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;

• Enalapril gibi angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri); yüksek kan basıncı veya kalp problemlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,

• Losartan gibi angiotensin II reseptör antagonistleri; yüksek kan basıncı veya böbrek hasarı olan diyabetik hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Yüksek kan basıncı için kullanılan diğer ilaçlar,

• İnsülin veya klorpropamid gibi diyabet ilaçları,

• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır),

• Aspirin veya ibuprofen gibi yüksek vücut sıcaklığı (ateş), ağrıyı azaltmak amacıyla veya artrit tedavisinde kullanılan non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler),

• Barbitüratlar (uykuya yardımcı olmak veya anksiyeteyi azaltmak için kullanılır),

• Kodein, dihidrokodein, dekstropropoksifen, diamorfın, morfin, pentazosin ve petidin gibi ağrı kesiciler,

• Kolestiramin ve kolestipol (yüksek kolesterolün (hiperlipidemi) tedavisinde kullanılır),

• Steroidler (romatizma, artrit, alerjik durumlar, cilt problemleri, astım veya bir kan hastalığı gibi çok sayıda, farklı hastalıkların tedavisinde kullanılır),

• Adrenal bezlerinizin etkin şekilde çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılan ACTH,

• Alerjik reaksiyonlarda enjekte edilen adrenalin (epinefrin olarak da bilinir) gibi ilaçlar,

• Takrolimus (organ reddi önlemek için karaciğer veya böbrek naklinden sonra kullanılır),

• Siklosporin (nakilden sonra reddi önlemek için veya romatoid artritte kullanılır),

• Tubokürarin gibi 'non-depolarizan' kas gevşeticiler,

• Trilostan (meme kanseri veya aşırı aktif adrenal bezlerin (Conn sendromu, Cushing sendromu) tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Ayrıca, bir cerrahi operasyon geçirecekseniz, sizi tedavi eden doktora mutlaka MODURETİC aldığınızı söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MODURETIC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MODURETİC'i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Yüksek kan basıncı:

• Klasik başlangıç dozu günde yarım tablettir.

• Doktorunuz dozunuzu günde 1 tablet olarak değiştirebilir.

• Doktorunuz dozu bölünmüş halde veya tek doz olarak verebilir.

Kalp yetmezliği:

• Klasik başlangıç dozu günde yarım tablettir.

• Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

• Bir günde iki tabletten fazla almamalısınız.

Siroza (karaciğer iltihabı) bağlı sıvı tutulumu:

• Klasik başlangıç dozu günde 1 tablettir.

• Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

• Bir günde iki tabletten fazla almamalısınız.

Uygulama yolu ve metodu

• MODURETİC yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

• Yiyeceklerle birlikte alınmalı.

• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile). MODURETİC kullanırken yapılan testler

Bu ilacı kullandığınız dönemde bazı kan ve idrar testleriniz ilaçtan etkilenebilir. Doktorunuz herhangi bir test yaptırmanızı isterse lütfen kendisine MODURETİC aldığınızı söyleyiniz. Diyabetiniz varsa veya doktorunuz diyabetik olduğunuzdan kuşkulanırsa MODURETİC tedavisi almadan önce bazı testler yaptırmanız gerekebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda etkinlik ve güvenilirlik bilinmediğinden MODURETİC 18 yaşından küçük çocuklara önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlıların elektrolit dengesizliğine duyarlılığı nedeniyle yaşlılarda özellikle dikkatli olunmalıdır; doz böbrek fonksiyonu ve klinik yanıta göre dikkatle ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda MODURETİC kullanımı hızla hiperkalemi (potasyum yüksekliği) gelişmesine yol açabileceğinden, böbrek fonksiyonu takip edilmelidir. Tiyazidler karaciğer fonksiyon bozukluğu veya ilerleyici karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MODURETIC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MODURETIC kullanırsanız

MODURETIC'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MODURETIC'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız,

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları engellemek için çift doz almayınız.

MODURETIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan MODURETİC almayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, eczacınıza veya doktorunuza sorunuz.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Geri Ödeme KoduA05104
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636010204
Etkin Madde Amilorid + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C03EA01
Birim Miktar 5+50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Potasyum Tutucu ve Diüretik İlaç Kombinasyonları > Potasyum Tutucu Ajanlar ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MODURETIC 30 tablet Barkodu