Farmalas İlaçları › MIKASIN 500 mg 1 ampül › Kullanma Talimatı

MIKASIN 500 mg 1 ampül Kullanma Talimatı

Amikasin Sülfat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat Farmalas İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti | Güncelleme : 11 November  2011

MİKASİN 500 mg / 2 ml I.M./I.V. Ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 2 ml'lik ampul, 500 mg amikasin baz aktivitesine eşdeğer miktarda amikasin sülfat içerir.

Yardımcı madde:Sodyum metabisülfit, sodyum sitrat dihidrat, sülfürik asit (pH ayarı için), aktif karbon, distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MIKASIN nedir ve ne için kullanılır?

2. MIKASIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MIKASIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MIKASIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MIKASIN nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilacın ismi MİKASİN’dir. 2 ml’lik her bir ampul, etkin madde olarak 500 mg amikasin sülfat içerir.

Amikasin, bir antibiyotiktir ve aminoglikozit olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. MİKASİN belirli bakterilerin neden olduğu ciddi enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır.


2.MIKASIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MIKASIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• MİKASİN’in içerisindeki maddelere ya da diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

•    Myasthenia gravis (kaslarda güçsüzlüğe yol açan bir hastalık) hastalığınız varsa,

Yukarıdaki durumlar sizin için geçerli ise ya da geçerli olup olmadığı konusunda emin değilseniz, tavsiye için doktorunuza danışın.

MIKASIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa

•    Diğer antibiyotikleri kullandıktan sonra böbrek ya da işitme sorunları yaşadıysanız

•    Parkinson hastalığı gibi bir kas hastalığınız varsa

Anestezik ya da kas gevşetici ilaçların (örneğin, cerrahiyi takiben) etkileri ortadan kalkıncaya kadar, midenize enjeksiyon yoluyla MİKASİN uygulanmayacaktır çünkü bu uygulama nefes alma sorunlarına yol açabilir.

MİKASİN’in küçük çocuklarda mideye enjeksiyon yoluyla uygulanması önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MIKASIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MIKASIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da olabileceğinizi düşünüyorsanız, MİKASİN kullanmadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

MİKASİN enjeksiyonu araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemeyecektir.

MIKASIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün 13.2 mg (14.48 mg sodyum bisülfite esdeğer) sodyum metabisülfit içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (bronşların daralması) neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere, kullanmakta olduğunuz ya da yakın bir zamanda kullandığınız diğer ilaçları her zaman doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisi üzerinde etkiye sahip olabilir. Eğer asağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, bunları doktorunuza bildirmeniz özellikle önemlidir;

•    Diüretikler (idrar söktürücü); örneğin, furosemid (tablet ya da enjeksiyon)

•    Penisilin tipi antibiyotikler

•    Kas gevşetici ilaçlar

İndometazin (antienflamatuar bir ilaç) yeni doğan bebeklerde emilen MİKASİN miktarını artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MIKASIN nasıl kullanılır ?

Yetişkinler: Normal doz günde iki kere 250 - 500 mg’dır.

Dozlar bazı enfeksiyonlarda artırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

MİKASİN bir kas ya da damara ya da bazen karına enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

Çocuklar: Normal doz, iki doza bölünmüş olarak uygulanan, 1 kg vücut ağırlığı başına günde 7.5-15 mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı

Amikasin böbrekler yoluyla atılır. Mümkün olan her fırsatta böbrek fonksiyonu değerlendirilmeli ve dozaj yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonu bozukluğunda açıklandığı gibi ayarlanmalıdır.

Özel kullanım durumları

MİKASİN kullanırken, alınan amikasin miktarını kontrol etmek için kan testlerinin yanı sıra işitme ve böbrek testlerine gereksinim duyabilirsiniz.

Eger MİKASİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MIKASIN kullanırsanız

MİKASİN enjeksiyonu, doğru dozun uygulanmasını sağlayacak, kalifiye bir sağlık uzmanı (doktor ya da hemşire) tarafından gerçekleştirilecektir. Nadir durumlarda, size gereğinden fazla MİKASİN enjeksiyonu uygulanabilir. Böyle bir durumda, çok fazla yan etki yaşamamanız için doktorunuz bu fazla dozun kanınızdan atılmasını sağlayacaktır.

MİKASİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MİK

MIKASIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MIKASIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farmalas İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA05021
Satış Fiyatı 24.43 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 24.43 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699479750039
Etkin Madde Amikasin Sülfat
ATC Kodu J01GB06
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Aminoglikozidler > Amikasin sulfat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MIKASIN 500 mg 1 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202224.43 TL
17 Jun 202224.43 TL
10 Jun 202224.43 TL
3 Jun 202224.43 TL
27 May 202224.43 TL
20 May 202224.43 TL
13 May 202224.43 TL
6 May 202224.43 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları