Bayer İlaçları › MESIGYNA kullanıma hazır enjektör › Kullanma Talimatı

MESIGYNA kullanıma hazır enjektör Kullanma Talimatı

Estradiol Valerat + Noretisteron Enantat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Estradiol hemihidrat + noretindron Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 27 March  2020

MESIGYNA kullanıma hazır enjektör

Kas içerisine uygulanır.

Etken Madde

1 ml kullanıma hazır enjektör 50 mg noretisteron enantat ve 5 mg estradiol valerat içerir.

Yardımcı maddeler

Hint yağı, benzil benzoat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MESIGYNA nedir ve ne için kullanılır?

2. MESIGYNA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MESIGYNA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MESIGYNA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MESIGYNA nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.MESIGYNA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MESIGYNA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Venöz veya arteriyel kan pıhtısı (örn. derin venöz tromboz, pulmoner embolizm, kalp krizi) veya

inme riski aşağıdaki faktörler ile artmaktadır:

 • Artan yaş
 • Obez iseniz (vücut kitle indeksiniz 30 kg/m2,nin üzerindeyse)
 • Ailede önceden geçirilmiş dolaşım bozukluğu (bacakta tromboz, akciğerlerde veya başka bir yerlerde pıhtı oluşumu (akciğerlerde pulmoner embolizm)), genç yaşta geçirilmiş kalp krizi ya da inme meydana geldiyse veya siz veya akrabalarınızdan birisinde, kan pıhtısı oluşturma riskini artıracak bilinen veya şüphelenilen bir kalıtsal kan pıhtılaşma bozukluğu varsa. Bu durumda, herhangi bir kombine doğum kontrol yöntemi kullanmaya karar vermeden önce bir doktora danışmaksınız. Venöz veya arteriyel tromboza yatkınlığınız olduğunu gösterebilecek bazı kan faktörleri arasında aktif protein C (ATC) direnci, hiperhomosisteinemi; antitrombin-III eksikliği, protein C eksikliği, protein S eksikliği, antifosfolipid-antikorlar (antikardiyolipin antikoru, lupus antikoagülan) yer alır.
 • Uzun süre hareketsiz kaldıysanız (örneğin bacaklarınızdan birisi veya her ikisi alçıya ya da kırık tahtasına alınmışsa), büyük bir ameliyat geçirdiyseniz, bacaklarınızla ilgili herhangi bir ameliyat olduysanız veya büyük bir travma geçirdiyseniz, doktorunuzu bilgilendiriniz. Bu gibi durumlarda MESIGYNA’nm uygulanmasının bırakılması (ameliyat planlanmışsa en az sekiz hafta öncesinden bırakılmalıdır) ve tamamen iyileşip ayağa kalktıktan iki hafta sonrasına kadar yeniden başlanmaması gerekir.
 • Sigara kullanımı (içilen sigara sayısı arttıkça ve ilerleyen yaşla, özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda risk daha fazla artar. Özellikle 35 yaşın üzerindeyseniz bu ilacı kullanırken sigara kullanmayı bırakmalısınız.)
 • Sizde veya birinci dereceden ailenizde kolestrol veya trigliserit düzeyleri yüksekse
 • Yüksek tansiyonunuz varsa. İlacı kullanırken yüksek tansiyon gelişirse ilacı bırakmanız gerektiği söylenebilir.
 • Migreniniz varsa
 • Kalp kapak hastalığınız varsa
 • Kalpte ritim bozukluğunuz varsa
 • Doğum yaptıktan hemen sonra kadınlarda kan pıhtısı riski arttığı için doktorunuza

  MESIGYNA’yı doğumdan ne kadar sonra alabileceğinizi sormanız gerekir.

  Kanser

  MESIGYNA’nm içerdiği etkin maddelerin meme ve över kanseri riski üzerine etkileri

  değerlendirilmemiştir.

  Meme kanseri, KOK kullanan kadınlarda biraz daha fazla gözlenmektedir ancak bunun tedavi sonucu gelişip gelişmediği bilinmemektedir. Örneğin, KOK kullanan kadınlarda daha fazla meme kanseri saptanmasının nedeni onların doktorları tarafından daha sık kontrol ediliyor olmaları olabilir. Meme kanseri riski KOK kesildikten sonra zamanla azalır. Memenizi düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir ve herhangi bir yumru hissettiğinizde doktorunuzla bağlantıya geçmelisiniz.

  Doğum kontrol hapı kullanıcıları arasında nadir vakalarda iyi huylu karaciğer tümörleri ve hatta daha da nadir vakalarda kötü huylu karaciğer tümörleri bildirilmiştir. İzole vakalarda bu tümörler hayati tehlike oluşturan iç kanamaya yol açmıştır. Olağandışı olarak şiddetli karın ağrınız olması durumunda doktorunuzla irtibata geçiniz.

  Latin Amerika’daki kadınlarda yapılmış bir çalışmada aylık enjeksiyon doğum kontrol uygulaması ile servikal kanser riski arasında bağlantı gözlenmemiştir. ABD’de enjeksiyon doğum kontrolü uygulananlarda rahim ağzını döşeyen hücrelerde hasar (servikal skuamöz intraepitelyal lezyon) gelişme riskinde artış saptanmamıştır.

  Serviks kanseri için en önemli risk faktörü inatçı İnsan Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonudur. Bazı çalışmalar ilacın uzun süreli kullanımının kadınlarda serviks kanseri geliştirme riskini artırdığını göstermektedir. Ancak cinsel davranışın veya İnsan Papilloma Virüsü (HPV) gibi diğer faktörlerin hangi boyutta riski artırdığı açık değildir.

  Daha önce bahsi geçen tümörler hayati risk içeren tümörler olabilir veya ölümcül bir sonucu olabilir.

  Adet dönemleri arasında kanama

  MESIGYNA’nm ilk enjeksiyondan 1-2 hafta sonra normal olarak bir vajinal kanama oluşmaktadır. Bu durum normaldir ve tedaviye düzenli devam edildiğinde bu kanamalar 30 günlük aralıklarla meydana gelmektedir. Aylık enjeksiyon zamanı normal olarak kanamasız döneme rastlayacaktır.

  Tüm hormonal doğum kontrol yöntemlerinde, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz kanamalar (lekelenme veya ara kanama) gelişebilir. Hijyenik ped kullanmanız gerekebilir, ancak MESIGYNA’nm normal bir şekilde uygulamaya devam edebilirsiniz. Düzensiz vajinal kanama genellikle vücudunuz MESIGYNA’ya alıştığında kesilir (genelde yaklaşık 3 aydan sonra). Kanama devam eder, şiddeti artar veya yeniden başlarsa doktorunuza söyleyiniz.

  MESIGYNA ile kısa süreli düzensiz kanamalar gözlemlenmiştir.

  Kanama olmazsa ne yapılmalıdır?

  Bazı kadınlarda enjeksiyonu takip eden 30 gün içinde çekilme kanaması oluşmayabilir, böyle bir durumda hemen doktorunuza danışınız. Uygun bir test yöntemiyle gebe olmadığınızdan emin olunuz. Doktorunuz gebe olmadığınızı kontrol edene kadar bir sonraki enjeksiyon uygulanmamalıdır. Aynı zamanda, hormonal olmayan doğum kontrol önlemlerini kullanınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  MESIGYNA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulanabilir değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MESIGYNA hamilelikte kullanılmamalıdır. Eğer, MESIGYNA’nm kullanımı sırasında hamilelik meydana gelirse ya da gebe olduğunuzdan şüphelenirseniz kullanım durdurulmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  MESIGYNA’nm emzirme sırasında kullanımı genellikle tavsiye edilmez.

  Hormonal doğum kontrol ilaçlarının kullanımı süt miktarında azalmaya ve sütün bileşiminde değişikliğe yol açabileceğinden dolayı emzirme etkilenebilir.

  Kombine enjekte edilebilen kontraseptiflerin anne sütünün miktar ve içeriğine veya emzirme süresine etkileri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. MESIGYNA’nm prolaktin (vücutta süt üretimini sağlayan hormon) veya memede süt üretimi üzerine herhangi bir etkisinin olduğuna dair kanıt yoktur. Bu yüzden doğumdan sonraki 6. aya dek veya emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine enjekte edilebilen kontraseptif kullanımı genellikle önerilmemektedir. Kontraseptif hormonlar ve artıkları küçük miktarlarda süte geçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma becerileri üzerinde etkisi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

  MESIGYNA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MESIGYNA, hint yağı içerdiğinden şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

  MESIGYNA benzil benzoat içermektedir. Bu nedenle, yeni doğmuş bebeklerde sarılık riskini artırabilir.

  Doktorunuza mutlaka hangi ilaçlan veya bitkisel ürünleri kullandığınız söyleyiniz. İlave doğum kontrol önlemleri (örneğin kondom) almanız gerekip gerekmediğini veya almanız gerektiği takdirde ne kadar kullanmanız gerektiğini veya ihtiyacınız olan başka bir ilaç kullanımını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuz söyleyebilir.


  Bazı ilaçlar birlikte kullanıldığında MESIGYNA’nın kandaki düzeylerini etkileyebilir ve gebeliğin önlenmesinde daha az etkili hale getirebilir ya da beklenmedik kanamaya yol açabilir. Bunlar:

 • Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar:
 • o Sara (epilepsi) hastalığı (örn. fenitoin, barbitüratlar, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat, felbamat, primidon), o Tüberküloz (örn. rifampisin), o Mantar enfeksiyonları (örn. griseofulvin),

  o HIV (AIDS hastalığı) ve Hepatit C Virüsü enfeksiyonları (proteaz inhibitörleri ve nükleosit dışı ters transkriptaz inhibitörleri olarak adlandırılır),

 • Depresyon (örn. bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron otu (St John’s wort))
 • MESIGYNA diğer ilaçların etkisini etkileyebilir, örn;

  • siklosporrin

  Laboratuvar testleri

  Kan testi veya başka bir laboratuvar testi yaptırmanız gerektiğinde doktorunuza veya laboratuvar çalışanlarına ilaç aldığınızı belirtin, çünkü doğum kontrol ilaçlan bazı testlerin sonuçlarını etkileyebilir.


  3.MESIGYNA nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  MESIGYNA ayda bir uygulanır. Tüm enjeksiyonlar en az 27, en çok 33 gün ara ile yapılmalıdır.

  MESIGYNA, doğru şekilde kullanıldığında yılda yaklaşık % 1 başansızlık oranına sahiptir. Enjeksiyonlar arasındaki süre uzadığında başansızlık oranı artabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 51.41 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 51.41 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546959334
Etkin Madde Estradiol Valerat + Noretisteron Enantat
ATC Kodu G03FA01
Birim Miktar 5+50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > Progestogen Estrogen Kombinasyonları > Estradiol hemihidrat + noretindron
İthal ( ref. ülke : Meksika ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MESIGYNA kullanıma hazır enjektör Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202051.41 TL
23 Mar 202051.41 TL
18 Mar 202051.41 TL
13 Mar 202051.41 TL
6 Mar 202051.41 TL
28 Feb 202051.41 TL
21 Feb 202051.41 TL
14 Feb 202045.88 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları