Keymen İlaçları › MEPOLEX 5 mg/5 ml IV enj. çözelti içeren ampül › Kullanma Talimatı

MEPOLEX 5 mg/5 ml IV enj. çözelti içeren ampül Kullanma Talimatı

Metoprolol Tartarat }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 June  2011

KULLANMA TALİM ATI

MEPOLEX 5 mg/5 mL IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Damar içine uygulanır

Steril-Apirojen

Etken Madde

   Her bir ampul (5 mL) 5 mg Metoprolol tartarat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEPOLEX nedir ve ne için kullanılır?

2. MEPOLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MEPOLEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MEPOLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MEPOLEX nedir ve ne için kullanılır?

MEPOLEX içerisinde metoprolol tartarat vardır. 5 ml’lik ampul olarak pazarlanmaktadır. Metoprolol beta blokerler adı verilen bir sınıfa dahildir ve bir beta-l-selektif beta blokeridir. Metoprolol ile tedavi kalpte bulunan beta-1- reseptörleri üzerindeki stres hormonlarının etkisini azaltmaktadır. Kalp atımlarının yavaşlamasına, kalpte ritm bozukluklarının önlenmesine ve tedavisine, aynı zamanda tansiyonun düşürülmesine yol açar.

MEPOLEX aşağıda belirtilen tedavilerde kullanılmaktadır:

• Kalp ritmi bozukluklarının önlenmesi ve tedavisinde

• Kalp krizi tedavisinde


2.MEPOLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEPOLEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Metoprolol tartarata veya diğer beta blokerlere bir alerjiniz varsa,

• Kalbiniz çok yavaş atıyorsa veya doktorunuz ciddi kalp bloğunuz olduğunu söylemiş ise,

• Kan basıncınız çok düşük ise,

• Şiddetli damar hastalığınız var ise

MEPOLEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda mutlaka doktorunuza danışın:

• Astım veya benzeri nefes darlığı probleminiz varsa (örn: KOAH),

• Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• Kalp yetmezliği/düşük kan basıncı şikayetiniz varsa,

• Kalpte ritm bozukluğu şikayetiniz varsa,

• Prinzmetal anjina şikayetiniz varsa (göğüs ağrısının bir şekli),

• Feokromasitoma şikayetiniz varsa (böbrek üstü bezlerde tümör),

• Şiddetli alerjik reaksiyon tedavisi alıyorsanız,

• Düşük kan şekeri eğiliminiz varsa (hipoglisemi),

• Vücudunuzda asit bileşenlerinin düzeylerinin yükselmesi ile ilgili şiddetli bir hastalığınız varsa,

• Periferik arter hastalığınız varsa (kesik kesik topallama)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEPOLEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Enjeksiyon uygulaması yapıldığı için yiyecek ve içecek bu ilacın özelliğini etkilememektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Hamile iseniz MEPOLEX’i, kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. MEPOLEX fetusta ve yenidoğan bebekte kalp hızını azaltabilir.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Eğer emziriyorsanız MEPOLEX kesinlikle gerekli ise, kullanmalısınız. Çünkü MEPOLEX anne sütüne geçmektedir ve anne sütü ile beslenen bebeğinizde kalp hızında yavaşlama gibi yan etkiler görülebilir.

MEPOLEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MEPOLEX’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki gözlenmez.

Diğer ilaçlarla ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzla görüşünüz.

• Kalp ve kan damarlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin, amıodaron, kinidin, propafenon, diltiazem, verapamil, klonidin, disopramid, dijitalis/digoksin, hidralazin)

• Epilepsi (sara) ilaçları (barbitürik asit türevleri)

• Antiinflamatuvar ve ağrı kesici ilaçlar (indometasin, selekoksib),

• Akut durumlarda veya şiddetli alerjik reaksiyon durumlarında kullanılan ilaçlar(adrenalin)

• Burunda mukoz membranda şişmeye karşı kullanılan ilaçlar (fenilpropanolamin)

• Alerji ilaçları (difenhidramin)

• Deride mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ilaçlar (terbinafın)

• Tüberküloz ilaçları (rifampisin)

• Diğer beta-blokerler (göz damlaları dahil),

• Depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (MAOİ)

• İnhalasyon anestezikleri

• Tablet formundaki diyabet ilaçlan

• Mide ekşimesi ve asid reflü hastalığında kullanılan ilaçlar (simetidin)

• Depresyon ilaçları (örn: paroksetin, fluoksetin ve sertralin)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MEPOLEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz durumunuza bakarak doz miktarınıza ve ne kadar süre MEPOLEX kullanacağınıza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

MEPOLEX damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. MEPOLEX'in mutlaka size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanması gerekir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Metoprolol genellikle, karaciğer sirozu olan hastalara ve karaciğer fonksiyonu normal olan hastalara aynı dozda verilir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri olan hastalarda (örneğin şant ameliyatı geçirmiş hastalarda) dozun azaltılması dikkate alınmalıdır.

Eğer MEPOLEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEPOLEX kullanırsanız

Doktorunuz MEPOLEX’in enjeksiyonu konusunda deneyimlidir ve yüksek doz almanız olası değildir.

Yine de yanlışlıkla yüksek dozda MEPOLEX aldıysanız, bulantı, kusma, kramplar, terleme, halsizlik, kalbinizde aşırı yavaşlama, kan basıncınızda düşme, olası kalp krizi ve nefes almada güçlük gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Doktorunuz yüksek doz almanız durumunda bunu nasıl fark edeceği ve nasıl tedavi edeceği konusunda bilgi sahibidir.

MEPÜLEX’ten kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Keymen İlaç San. Ve Tıc. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA12308
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699839750563
Etkin Madde Metoprolol Tartarat
ATC Kodu C07AB02
Birim Miktar 5+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Metoprolol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MEPOLEX 5 mg/5 ml IV enj. çözelti içeren ampül Barkodu