Ulkar İlaç İlaçları › MEMKAR 5 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

MEMKAR 5 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Donepezil Hcl }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 1 June  2012

MEMKAR 5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

mg donepezil baza eşdeğer 5 mg donepezil hidroklorür içerir.

   

Yardımcı maddeler

:Laktoz monohidrat, Fast Flo Laktoz Sprey Dried 250, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, polietilen glikol, polisorbat 80, hipromelloz, titanyum dioksit (El71)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEMKAR nedir ve ne için kullanılır?

2. MEMKAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MEMKAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MEMKAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MEMKAR nedir ve ne için kullanılır?

MEMKAR (donepezil hidroklorür) 5 mg film tabletler beyaz renkli, yuvarlak, bombeli film kaplı tabletlerdir. Her bir tablet 5 mg donepezil hidroklorür içerir ve 14 ve 28 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

MEMKAR tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.

MEMKAR, yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.


2.MEMKAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEMKAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya MEMKAR içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız

MEMKAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz

• Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz

• Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa

• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa

• Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz

• İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEMKAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MEMKAR yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler MEMKAR’ın etkisini değiştirmez.

MEMKAR alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol MEMKAR’ın etkisini zayıflatabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız MEMKAR kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın, İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

MEMKAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:

• Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.)

• Antibiyotikler

• Mantar ilaçları

• Kas gevşeticiler

• Antidepresanlar

• Anti konvül sanlar

• Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)

 • Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
 • Antikolinerjik ilaçlar
 • Genel anestezikler
 • Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
 • Genel    anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız,    doktorunuza    ve    anestezi

  uzmanına MEMKAR aldığınızı söyleyiniz.

  Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeieli veya reçetesiz herhangi bir Hacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.MEMKAR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • MEMKAR tableti gece yatmadan önce alınız.
 • Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil    hidroklorür)    ile    başlanır.
 • Kullanacağınız ilaç dozu miktan, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

 • Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu    arttırarak    piyasada
 • mevcut olan MEMKAR 10 mg tabletlerden günde bir    tablet    (10 mg donepezil

  hidroklorür) almanızı isteyebilir.

 • Önerilen en yüksek doz her gece bir adet 10 mg MEMKAR’dır.

• İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.

• Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.

• Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

• Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu

MEMKAR’ı gece yatmadan önce ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Donepezil hidroklorürün çocuklardaki    etkililik ve güvenliliği    ortaya    konulmadığından,

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

İlacın, tedavi süresince Alzheimer'lı    yaşlı    hastalarda takip    edilen    ortalama    plazma

konsantrasyonlan genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Özel kullanım durumları

Donepezil hidroklorürün klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

Eğer MEMKAR 'in etkisinin çok güçlü    veya    zayıf olduğuna dair bir izleniminiz    var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEMKAR kullanırsanız

Her gün bir tabletten fazla almayınız. MEMKAR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da yanınızda götürünüz.

MEMKAR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEMKAR'i kullanmayı unuttuysanız

Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan Önce doktorunuza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MEMKAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviye ara verilmesi durumunda MEMKARTn yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 88.82 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 88.82 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697473096405
Etkin Madde Donepezil Hcl
ATC Kodu N06DA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Donepezil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MEMKAR 5 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 202288.82 TL
28 Nov 202288.82 TL
18 Nov 202288.82 TL
14 Nov 202288.82 TL
7 Nov 202288.82 TL
31 Oct 202288.82 TL
21 Oct 202288.82 TL
17 Oct 202288.82 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları