Drogsan İlaçları › MELURJIN 7.5 mg 10 tablet › Kullanma Talimatı

MELURJIN 7.5 mg 10 tablet Kullanma Talimatı

Meloksikam }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Meloksikam Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MELURJIN nedir ve ne için kullanılır?

2. MELURJIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MELURJIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MELURJIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MELURJIN nedir ve ne için kullanılır?

MELURJİN, her bir tablette etkin madde olarak 7,5 mg meloksikam içeren san renkli, yuvarlak, çentikli tabletlerdir. Çentiğin amacı tableti eşit dozlara bölebilmektir. 10 adet tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Meloksikam, eklem ve kaslardaki iltihap ve ağnyı azaltmak için kullanılan steroid içermeyen iltihap giderici ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar - NSAII) grubuna dahildir. MELURJİN,

 • Kireçlenme (osteoartrit), eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna yol açan süreğen bir hastalık olan romatoid artrit ve sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilitin belirti ve bulgulannm tedavisinde,
 • Eklemlerde ürik asit birikimine bağlı olarak özellikle ayak ve bacaklardaki eklemlerde ani ağn nöbetleri şeklinde seyreden akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağn ve ağnlı adet görme (dismenore) tedavisinde kullanılır.

 • 2.MELURJIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MELURJIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Hamile iseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya bebeğinizi emziriyorsanız
 • Meloksikam’a veya ilaçtaki herhangi bir/birden fazla yardımcı maddeye karşı aleıjiniz varsa
 • Koroner arter cerrahisi (koroner arter bypass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde
 • 3/12

 • Aspirin veya diğer iltihap giderici ilaçlara karşı aleıjiniz varsa, bu ilaçlar sizde astım krizine yol açtıysa
 • Daha önce aspirin veya başka bir iltihap giderici ilaç aldıktan sonra hırıltılı solunum, burun akıntısı ile birlikte nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), ciltte şişme, kurdeşen geliştiyse
 • Mide veya barsak ülseriniz varsa veya daha önceden mide veya barsak ülseri geçirdiyseniz
 • Herhangi bir kanama bozukluğunuz varsa veya daha önceden gastrointestinal kanama (mide ya da barsakta kanama) veya serebrovasküler kanama (beyinde kanama) geçirdiyseniz
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa
 • Ağır böbrek hastalığınız varsa ve diyalize girmiyorsanız
 • Ağır kalp hastalığınız varsa
 • 16 yaşm altındaki çocuklarda
 • MELURJIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Yemek borusu iltihabı (özofajit), mide mukozası iltihabı (gastrit) veya Olseratif kolit, Crohn hastalığı (iltihabi barsak hastalıkları) gibi başka mide-barsak rahatsızlığı öykünüz varsa,
 • Astımınız varsa,
 • Kansızlığınız (anemi) varsa
 • Kan basıncınız yüksekse,
 • İlerlemiş yaşta iseniz,
 • Kalp, karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Şeker hastası iseniz,
 • Ciddi kan kaybı veya yanık, ameliyat ya da yetersiz sıvı alımı ile gelişebilen hipovoleminiz (azalmış kan hacmi) varsa,
 • Herhangi bir zamanda kan potasyum seviyelerinizin yüksek olduğu tanısı konduysa
 • Pıhtılaşma sorunlarınız varsa
 • MELURJIN de dahil olmak üzere tüm NSAİ ilaçların kullanımı ile, eksfolyatif dermatit denen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven-Johnson Sendromu) ve deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık olan toksik epidermal nekroliz dahil ciddi İleri tepkiler görülebilir. Bu tür reaksiyonlarla karşılaşırsanız derhal doktorunuza haber veriniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir döneme de dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MELURJIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MELURJ1N su veya farklı sıvılarla ve yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MELURJİN hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MELURJİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

MELURJİN görme bozukluklan, uyuşukluk ve sersemliğe sebep olabilir. Bu etkiler sizde mevcut ise araç veya makine kullanmayınız.

MELURJİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda Önemli bilgiler

MELURJİN tabletler laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her 15 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MELURJIN, diğer ilaçlan etkileyeceğinden veya diğer ilaçlardan etkileneceğinden, lfltfen doktorunuza veya eczacınıza kullanmakta olduğunuz ya da yakın zamana kadar kullandığınız tüm ilaçlan (reçetelendirilmemiş ilaçlar dahil) bildiriniz.

özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız ya da kullandıysanız doktorunuza bildiriniz.

 • Aspirin dahil diğer iltihap giderici ilaçlar
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
 • Kan pıhtılarım parçalayan ilaçlar (trombolitikler)
 • Yüksek kan basmcı tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Kortikosteroidler
 • Siklosporin (organ nakillerinden sonra ve ciddi deri rahatsızlıkları, romatoid artrit, nefrotik sendrom tedavisinde sıkça kullanılan bir ilaç)
 • İdrar söktürücüler (bu tür ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuz böbrek fonksiyonlarınıza izleyebilir)
 • Lityum (duygu durum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Selektif seratonin geri alım inhibitörleri ve seratonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan birtakım ilaç gruplan)
 • Metotreksat (temel olarak tümörlerin veya ciddi kontrol edilemeyen deri rahatsızlıkları ve romatoid artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Kolestiramin (temel olarak kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan bir ilaç)
 • Rahim içi araç kullanıyorsanız doktorunuza bunun hakkında bilgi veriniz.

  Alkol, mide mukozasını tahrişini artırabileceğinden MELURJİN tedavisi süresince kullanılmamalıdır.

  Çeşitli gıda ürünleri ve bitkisel ürünler ilacınız ile etkileşebilir. Bunlar arasında alfalfa (adi yonca), anason, yaban mersini, fukus (baldder wrack), bromelin, kedi pençesi (cat’s claw), kereviz, mayıs papatyası, kolyoz, kordiseps mantan, dong quai (Çin melekotu/Angelica sinensis), çuha çiçeği, çemenotu, gümüşdüğme, sanınsak, zencefil, japoneriği (Gingko biioba), ginseng (Amerikan, Panax, Sibirya), üzüm çekirdeği, yeşil çay, guggul, at kestanesi tohumu, bayır turpu, meyan kökü, frenk inciri, çayır üçgülü (kırmızı yonca), reishi mantan,

  6/12

  SAMe (S-adenozilmetionin), acemotu (melisa), zerdeçal, aksöğüt yer alır. Bütün bu ürünlerin ilave kan sulandırıcı (antİplatelet) etkileri olduğundan tedaviniz süresince bu ürünleri kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.MELURJIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hastalığınıza bağlı olarak alacağınız doz miktarım ve tedavi süresini doktorunuz belirleyecektir. Önerilen genel dozlar aşağıda verilmiştir.

  -Osteaoartrit alevlenmelerinde:

  Günlük doz günde 1 kez 7,5 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 15 mg’a yükseltebilir.

  -Romatoid artrit tedavisinde:

  Günlük doz günde 1 kez 15 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 7,5 mg’a düşürebilir.

  -Ankilozan spondilit tedavisinde:

  Günlük doz günde 1 kez 15 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde bu dozu günde 1 kez 7,5 mg’a düşürebilir.

  -Akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağn ve ağrılı adet görme (dismenore) tedavisinde önerilen doz 7,5 mg/gün olup istenen etkinin sağlanamadığı durumlarda doz 15 mg/gün’e yükseltilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Günlük toplam dozu tek doz olarak, su veya farklı sıvılarla ve yemeklerle birlikte alınız. Tabletin üzerinde bulunan çentik sayesinde MELURJİN eşit dozlara bölünebilir.

  Önerilen dozu tek doz halinde/bir kerede alınız.

  Önerilen günlük maksimum doz olan 15 mg’ı geçmeyiniz.

  Eğer “MELURJİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlığı altında listelenen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz dozunuzu günde 1 kez 7,5 mg ile sınırlandırılabilir.

  Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

  •    Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda ankilozan spondilitin ve romatoid artritin uzun-dönem tedavisi için tavsiye doz maksimum 7,5 mg/gün’dür.

  •    Özel kullanım durumlan Böbrek yetmezliği:

  Ciddi böbrek yetmezliği olan ve diyaliz tedavisi uygulanan hastalarda tavsiye edilen günlük doz maksimum 7,5 mg’dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Diğer

  İstenmeyen etki riski yüksek olan hastalarda tedaviye günlük 7,5 mg doz ile başlanmalıdır.

  Eğer MELURJIN ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MELURJIN kullanırsanız

  MELURJIN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşın doz ve kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz. Kalan tabletleri ve bu kullanma talimatım yarımda götürmeniz, sağlık personelinin tam olarak ne kullandığınızı anlamasını sağlayacağı İçin önemlidir.

  MELURJIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MELURJİN* i normal zamanında almayı unutursanız, bir sonraki dozun alınma zamanına çok yakın olmadığı sürece unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve daha sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıklar ile ilacınızı almaya devam ediniz.

  MELURJİN ile tedavi soniandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan tedavinize son vermeyiniz. Hastalık belirtileri yeniden ortaya çıkar.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
  Satış Fiyatı 11.96 TL [ 9 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 11.96 TL [ 2 Jul 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699580010107
  Etkin Madde Meloksikam
  ATC Kodu M01AC06
  Birim Miktar 7.5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 10
  Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Meloksikam
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  MELURJIN 7.5 mg 10 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  9 Jul 202111.96 TL
  2 Jul 202111.96 TL
  28 Jun 202111.96 TL
  25 Jun 202111.96 TL
  21 Jun 202111.96 TL
  18 Jun 202111.96 TL
  14 Jun 202111.96 TL
  11 Jun 202111.96 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları