Assos İlaçları › MEDIKINET retard 5 mg 30 kapsül › Kullanma Talimatı

MEDIKINET retard 5 mg 30 kapsül Kullanma Talimatı

Metil Fenidat Hcl }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2021

MEDİKİNET RETARD 5 mg Kapsül Ağızdan alınır

Etken Madde

1 kapsülde 4.35 mg Metilfenidat’a eşdeğer 5 mg Metilfenidat hidroklorür bulunur.

Yardımcı maddeler

Sukroz, Mısır nişastası, Metakrilik asit- etilakrilat - kopolimer (1:1) %30 dağılım, Trietil sitrat, Talk, Polivinil alkol, Makrogol 3350, Polisorbat 80, Sodyum hidroksit, Sodyum lauril sülfat, Simetikon emülsiyonu % 30, Silika kolloidal anhidröz, Metil selüloz, Sorbik asit, İndigo kaimin, Alüminyum tuzu (E 132)

Kapsül kılıfı içeriği:Jelatin, Titanyum dioksit (E 171), Sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MEDIKINET nedir ve ne için kullanılır?

2. MEDIKINET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MEDIKINET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MEDIKINET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MEDIKINET nedir ve ne için kullanılır?

Beyaz, opak, sert kapsüller içinde mavi-beyaz renkli pelletler bulunur.

MEDİKİNET RETARD dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılır.

 • 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ve adölesanlarda kullanılır.
 • Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç    içermeyen tedaviler
 • denendikten sonra kullanılır.

  MEDİKİNET RETARD 6 yaş altı çocuklarda ve yetişkinlerde DEHB tedavisinde kullanılmaz. Bu kişilerde güvenli ya da yararlı olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

  MEDİKİNET RETARD beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasına yardımcı olur.

  İlaç aşağıdaki tedavi programlarının bir parçası olarak verilir;

 • Psikolojik
 • Eğitimsel
 • Sosyal terapi
 • Metilfenidat tedavisi, çocuk ve / veya ergen psikiyatri uzmanı gözetiminde başlatılmalı ve kullanılmalıdır. DEHB’nin tedavisi bulunmamasına rağmen, tedavi programlarıyla yönetilebilir.

  DEHB Hakkında:

  DEHBTi çocuklar veya gençler,

 • Kıpırdamadan oturmak veya
 • Konsantre olmak konusunda sıkıntı çekerler.
 • Bu davranış bozuklukları onların suçu değildir.

  Bir çok çocuk veya genç bu tarz davranışlarda zorlanır. Bununla birlikte, DEHB ile günlük yaşamda problemlere yol açabilirler. DEHBTi çocuklar ve gençler öğrenmede ve ev ödevi yapmada zorluk çekebilir. Evde, okulda ve diğer yerlerde uslu durmakta zorlanırlar.

  DEHB çocuğun ya da gencin zekasını etkilemez.


  2.MEDIKINET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MEDIKINET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Sizde/çocuğunuzda:

 • Metilfenidat ya da MEDİKİNET RETARD’ m diğer içeriklerinden birine alerji (yüksek hassasiyet) olması durumunda,
 • Tiroid bezi fazla çalışıyor (hipertiroidizm) veya tiroid bezinden aşırı hormon salgılanması sonucu oluşan bir durum varsa,
 • Göz içinde artmış basınç (glokom)
 • Böbreküstü bezlerinde tümör (feokromositoma)
 • Aç hissetmeme veya yemek isteme durumunda yeme problemleri (anoreksiya nevroza gibi)
 • Çok yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ya da kollarda ve bacaklarda ağrıya neden olabilen, kan damarlarının daralması
 • Kalp problemi geçmişi olması (kalp krizi, düzensiz kalp atışı, göğüste ağrı ve rahatsızlık, kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da bir kalp problemiyle doğmak)
 • Beyindeki kan damarları ile problem yaşama [inme, kan damarlarının bir kısmının şişmesi ve zayıflaması (anevrizma), daralmış ya da tıkanmış kan damarları ya da kan damarlarının iltihabı (vaskülit)]
 • Son 14 gün içerisinde alınan ya da halen alınmakta olan bir antidepresan (özellikle monoamin oksidaz inhibitörü) olması durumunda ‘Diğer İlaçlarla Etkileşim’ kısmına bakınız.
 • Eğer sizde ya da çocuğunuzda aşağıdaki sorunlar varsa,
 • -Zihinsel sağlık problemleri olması (Psikopat ya da sınır kişilik bozukluğu problemi) -Normal olmayan düşünceler ya da kuruntular ya da şizofreni,

  -Şiddetli duygu durum problemleri, örneğin:

  o intihar etme isteği,

  o çok üzgün, değersiz ve umutsuz hissetmenin eşlik ettiği ağır depresyon, o aşırı derecede heyecanlı, fazla-hareketli, serbest davranışlı durum: mani)

 • Yaşlıysanız,
 • Mide asidi pH derecesinin 5,5’ in üzerinde olması yani mide asidi eksikliği (midenin anasiditesi)
 • Midenin asit salgılamasını azaltmak ya da midenin aşırı asiditesini tedavi etmek için ilaç alıyor olmak (Örneğin; H2 reseptör blokörü ya da antiasit tedavisi )
 • Yukarıda yer alan durumlar siz ya da çocuğunuz için geçerliyse Metilfenidat kullanmayınız. Emin değilseniz, siz ya da çocuğunuz Metilfenidat almadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla görüşünüz. Çünkü Metilfenidat bu problemlerin kötüleşmesine neden olabilir.

  MEDIKINET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer sizde/çocuğunuzda;

 • Karaciğer ya da böbrek problemleri
 • Yutma ya da bütün tabletleri yutma ile ilgili problem
 • Bağırsak ya da yemek borusunun daralması ya da tıkanması
 • Kriz geçirmiş (nöbet, konvülsiyon, sara nöbeti) olma ya da normal olmayan beyin kayıtlarının olması (EEG-beyin dalgalarını gösteren çizelge)
 • Alkole, reçeteli ilaca ya da uyuşturucuya bağlı olma,
 • Hamilelik

 • Tikler veya Tourette sendromu (aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler veya sesler içeren tiklerle karakterize edilen nörolojik bir rahatsızlık) var ise veya ailede Tourette sendromu tanısı varsa
 • Yüksek kan basıncı
 • Kalp problemleri (Yukarıdaki bölümle yer alanlardan farklı olarak)
 • Diğer ruh sağlığı problemleri:
 • o Ruh hali bozukluğu (manikten depresif olma haline - sınır kişilik bozukluğu), o Sinirli ya da düşmanca olmaya başlamak ya da saldırganlığın artması, o Olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme (halüsinasyon), o Doğru olmayan şeylere inanma (kuruntu), o Alışılmadık bir şekilde şüpheci hissetme (paranoya), o Tedirgin, kaygılı ya da gergin hissetme, o Depresif ya da suçlu hissetme durumları olması halinde dikkatli kullanınız.

  Tedaviye başlamadan önce yukarıdakilerden size ya da çocuğunuza uyan varsa doktor ya da eczacınıza danışınız. Çünkü Metilfenidat bu problemleri kötüleştirebilir. Doktorunuz ilacm sizi ya da çocuğunuzu nasıl etkilediğini izlemek isteyecektir.

  Metilfenidat almaya başlamadan önce doktorunuzun yapacağı kontroller:

  Bu kontroller sizin ya da çocuğunuz için Metilfenidat’m doğru ilaç olup olmadığına karar vermek içindir. Doktorunuz :

 • Sizin ya da çocuğunuzun nasıl hissettiğini, şu an ya da geçmişte iyi ya da kötü tuhaf düşüncelere sahip olup olmamasını,
 • Ailede ‘tik’(aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istem dışı, hızlı, ani hareketler, tekrarlayan sesler veya kelimeler) geçmişi olup olmadığını
 • Sizde, çocuğunuzda veya diğer aile üyelerinde şimdiye kadar hiç akıl sağlığı veya davranış bozukluğu problemleri olup olmadığını
 • Sizin ya da çocuğunuzun ruh hali değişikliği riskinin olup olmadığını sorgulayacak ve takip edecektir (manikten depresif olma haline - sınır kişilik bozukluğu).

  Sizin ya da çocuğunuzun zihinsel sağlık hikayesini takibe alacak ve ailenizin intihar, bipolar bozukluk (sınır kişilik bozukluğu) ya da depresyon hikayesinin olup olmadığını kontrol edecektir.

  Olabildiğince fazla bilgi sağlamanız önemlidir. Bu doktorunuzun Metilfenidat’ m sizin ya da çocuğunuz için doğru ilaç olup olmadığına karar vermesine yardımcı olacaktır. Siz ya da çocuğunuz bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuz gerekli diğer tıbbi testlerin yapılmasına da karar verebilir.

  Diğer ilaçlar ile kullanımı

  Eğer siz ya da çocuğunuz:

  Depresyon için kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) adında bir ilaç alıyorsanız, ya da son 14 gün içinde bir MAOI almış iseniz, Metilfenidat almayınız. Metilfenidat ile bir MAOI alınması kan basıncında ani bir yükselmeye neden olabilir.

  Eğer siz ya da çocuğunuz başka ilaçlan alıyorsa, Metilfenidat diğer ilaçlardan yararlammım etkileyebilir ya da yan etkilere neden olabilir. Eğer siz ya da çocuğunuz aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsa, Metilfenidat almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız:

 • Depresyon için diğer ilaçlar
 • Şiddetli zihinsel sağlık problemleri için ilaçlar
 • Sara (epilepsi) ilaçlan
 • Kan basıncını azaltan ya da artıran ilaçlar
 • Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük    ya da soğuk algınlığı ilaçları (bu ilaçları
 • aldığınızda eczacınıza danışmanız tavsiye edilir.)

  • Pıhtı oluşumunu önlemek için kanı incelten ilaçlar

  Toplam aktif madde miktannın daha hızlı şahmına yol açabileceğinden, MEDİKİNET RETARD mide asit salgısını azaltmak için ya da midedeki aşırı asidi etkisiz hale getirmek için kullanılan H2 reseptör blokörleri ya da antiasitlerle birlikte alınmamalıdır.

  Eğer siz ya da çocuğunuzun yukarıdaki listede yer alan ilaçlardan birini alıp almadığına dair bir şüpheniz varsa, Metilfenidat almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Ameliyat olma

  Siz ya da çocuğunuz bir ameliyat olacaksa doktorunuza danışınız. Eğer belli bir tip anestezik kullanılacaksa, Metilfenidat ameliyat günü alınmamalıdır. Çünkü ameliyat sırasında kan basıncında ani bir yükselme riskine neden olabilir.

  Bu ilacın içerdiği etkin madde doping testinde pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle MEDİKİNET RETARDT dikkatli kullanınız.

  MEDIKINET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  MEDİKİNET RETARD alırken alkol kullanmayınız. Alkol bu ilacm yan etkilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle bu ilacı kullanırken alkol içeren gıdalar ve ilaçlar almayınız.

  Hamilelik

  MEDİKİNET RETARD ’ı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Metilfenidat’ m anne kamındaki bebeği etkileyip etkilemeyeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Metilfenidat kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız Eğer siz ya da kızınız:

 • Hamileyseniz ya da hamilelik planlıyorsanız,
 • Hamilelik şüphesiniz varsa,
 • Metilfenidat kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  MEDİKİNET RETARD ’ ı kullanırken hamüe olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  MEDİKİNET RETARD ’ı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Metilfenidat alırken sizin ya da çocuğunuzun başı dönebilir, odaklanma problemleri yaşayabilir ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle araç ve makine kullanırken ya da diğer potansiyel tehlikeli aktivitelerde (bisiklet sürme, at binme) dikkatli olunuz.

  *    1    (r)

  MEDİKİNET RETARD ’ m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli uyarılar

  Bu ilaç sükroz (bir şeker çeşidi) içerebilir. Eğer siz ya da çocuğunuza doktor tarafından bazı şekerleri sindirmeye toleransınızın olmadığı söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

  MEDİKİNET RETARD sodyum içerdiğinden dolayı kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi sırasında aşırı sodyum alımı engellenmelidir.


  3.MEDIKINET nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Siz ya da çocuğunuz MEDİKİNET RETARD’ı daima doktorunuzun belirttiği dozda ve daima tok kamına kullanmalısınız. Emin değilseniz doktor ya da eczacınıza danışınız.

 • Maksimum günlük doz 60 mg’ dır.
 • MEDİKİNET RETARD, ilacı okul gününe eş bir zaman periyodunda kademeli salan Metilfenidat’ m uzun salimli formudur.
 • Metilfenidat hidroklorür tabletleri daha kısa etki süresine sahiptir, bu yüzden kahvaltıda ve öğle yemeğinde alınması tavsiye edilmektedir.

 • MEDİKİNET RETARD uykuda bozukluklara neden olabileceğinden sabah çok geç zamanda alınmamalıdır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  MEDİKİNET RETARDT sabahlan daima tok karnına alınız (kahvaltı sırasında ya da hemen sonrasında). Tok kamına alınması yeterli uzatılmış etkinin elde edilmesi için çok önemlidir. Kapsüller bütün olarak bir su bardağı su ile içilebilir.

  Alternatif olarak, kapsüller açılabilir, kapsül içeriği küçük bir miktar (çorba kaşığı) yoğurt ya da posalı yiyecek üzerine serpilip o şekilde alınabilir.. Bu durumda gıda tamamen yenmelidir. Sonraki kullanım için saklanmamalıdır.

  Kapsüller ve kapsül içeriği ezilmemeli ve çiğnenmemelidir.

  Eğer siz ya da çocuğunuz 1 aylık tedaviden sonra daha iyi hissetmiyorsanız.

  Eğer siz ya da çocuğunuz 1 ay tedaviden sonra iyi hissetmezseniz doktorunuza söyleyiniz. Başka bir tedavinin gerektiğine karar verebilir.

  MEDİKİNET RETARD’ ı doğru bir şekilde kullanmamak

  MEDİKİNET RETARD doğru bir şekilde kullanılmazsa, normal dışı davranışlara sebep olabilir. Ayrıca bu sizin ya da çocuğunuzun ilaca bağımlı olabileceği anlamına gelebilir. Eğer siz ya da çocuğunuz alkol, reçeteli ilaçlar ya da uyuşturucu suistimali ya da bağımlılığı yaşamışsa doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilaç yalnızca sizin veya çocuğunuz içindir. Belirtiler benzer görünse dahi bu ilacı başkalarına vermeyiniz.

  Eğer MEDİKİNET RETARD ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimizin var ise bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MEDIKINET kullanırsanız

  Eğer siz ya da çocuğunuz çok fazla ilaç alırsa, bir doktorla görüşünüz ya da hemen bir ambulans çağırınız. Ne kadar ilaç alındığını söyleyiniz.

  MEDİKİNET RETARD ’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor ya da eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımı:

  Hasta olma, tedirgin hissetme, titreme, artmış kontrolsüz hareketler, kas seğirmesi, tikler (koma ile takip edebilir), çok mutlu hissetme, şaşkın olma, gerçek olmayan şeyleri görme, hissetme ya da duyma (halüsinasyonlar), terleme, kızarma, baş ağrısı, yüksek ateş, kalp atışlarında değişiklikler (yavaş, hızlı ya da düzensiz), yüksek kan basıncı, genişlemiş gözbebekleri, ağızda ve burunda kuruluk doz aşımı belirtileri olabilir.

  MEDIKINET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir doz unutulduğunda, sonraki dozun zamanı gelene kadar bekleyiniz.

  MEDİKİNET RETARD ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Eğer siz ya da çocuğunuz bu ilacı almayı aniden keserse, DEHB belirtileri geri gelebilir ya da depresyon gibi istenmeyen etkiler görülebilir. Doktorunuz tamamen bırakmadan önce her gün alınan ilaç miktarının kademeli olarak azaltılmasını isteyebilir.

  MEDİKİNET RETARDT bırakmadan önce doktorunuzla görüşünüz.

  Tedavi altındayken doktorunuzun yapabileceği kontroller

  • Siz ya da çocuğunuz tedaviye başlamadan önce MEDİKİNET RETARDTn güvenli ve yararlı olacağından emin olmak.

  • Siz ya da çocuğunuz tedaviye başladıktan sonra, ayrıca dozlar değiştiği zaman en az her 6 ayda ya da muhtemelen daha sık, yapılacak testler;

  -İştah kontrolü -Boy ve kilo ölçümü

  -Kan basıncının ölçülmesi ve kalp atışları

  -Duygu durumu problemlerinin, ruh hali ya da diğer alışılmadık hislerin kontrolü ya da MEDİKİNET RETARD alınırken bunlann kötüleşmesi.

  Uzun dönem tedavi

  MEDİKİNET RETARD daima alınmak zorunda değildir. Eğer siz ya da çocuğunuz bir yıldan daha fazladır MEDİKİNET RETARD alıyorsa, doktorunuz tedaviyi kısa bir süre kesmelidir, bu bir okul tatili sırasında olabilir. Bu durumda hala ilaca ihtiyaç olup olmadığı anlaşılacaktır.

  Eğer bu ürünün kullanımıyla ilgili başka bir sorunuz varsa doktor ya da eczacınıza danışınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 26.29 TL [ 17 May 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 26.29 TL [ 10 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699708151262
Etkin Madde Metil Fenidat Hcl
ATC Kodu N06BA04
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Metilfenidat Hidroklorür
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MEDIKINET retard 5 mg 30 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 May 202126.29 TL
10 May 202126.29 TL
3 May 202126.29 TL
24 Apr 202126.29 TL
19 Apr 202126.29 TL
12 Apr 202126.29 TL
2 Apr 202126.29 TL
26 Mar 202126.29 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları