› › Kullanma Talimatı

MAPROFEN 100 mg film tablet Kullanma Talimatı

Flurbiprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 8 November  2019

MAPROFEN 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 100 mg Flurbiprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Ludipress LCE (laktoz monohidrat + povidon 30), mikrokristalin selüloz ph 102, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, opadry II Blue 85F20578 (polietilenglikol, titanyum dioksit, polivinilalkol, talk, sarı demiroksit, FD&C Blue #2 alüminyum lake)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAPROFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. MAPROFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAPROFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAPROFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MAPROFEN nedir ve ne için kullanılır?

Bir kutu MAPROFEN 100 mg film tablet içerisinde, 15 ya da 30 adet tablet bulunmaktadır. MAPROFEN, flurbiprofen adlı etkin maddeyi içeren bir ilaçtır. Flurbiprofen çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan grupta yer alır.

MAPROFEN,

• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

• Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)

• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık ( ankilozan spondilit)

• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)

• Yumuşak doku yaralanmaları

• Adet ağrısı (dismenore)

kullanılır.


2.MAPROFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MAPROFEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• MAPROFEN'in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

• Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonlarla karşılaştıysanız,

• Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

• Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,

• Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

Flurbiprofen, koroner arter bypass ameliyatı süresince ağrı kesici olarak kullanılmamalıdır.

MAPROFEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kalp damar sisteminde pıhtılaşma sorunlarınız varsa,

• Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise,

• Kalp hastalığınız veya ödem probleminiz varsa,

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

• Astım hastası veya alkol bağımlısıysanız,

• 65 yaş üzerindeyseniz, yakın bir zamanda cerrahi bir işlem geçirecekseniz

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAPROFEN gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MAPROFEN kullanırken emzirmeye son vermeli ya da ilaç kesilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

MAPROFEN'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Ancak uyuklama, reflekslerde artış, düşüncede dağınıklık gibi yan etkileri nedeniyle makine ve araç kullanımında dikkatli olunmalıdır.

MAPROFEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Bu tıbbi ürün her tablette 16.00 mg kroskarmelloz sodyum içerir, içerdiği sodyum miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer;

• ADE inhibitörleri ve Anjiyotensin II reseptör blokerleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

• Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

• Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)

• Betaadrenerjik blokörler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

• Diüretikler (idrar söktürücüler)

• Lityum (psikiyatrik ilaç)

• Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

• Kinolon grubu antibiyotikler (antibiyotik tedavisinde kullanılır)

• Steroid olmayan antiinflamatuvar grubuna ait diğer ilaçlar

kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MAPROFEN ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MAPROFEN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genelde günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150-200 mg'dır. Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz 300 mg'a kadar arttırılabilir.

Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) ve osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve sertlik durumu) ani veya uzun süreli belirtilerini tedavisinde, MAPROFEN'in tavsiye edilen dozu, günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg'dır.

Adet sancılarında başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Ardından 4-6 saatte bir 50-100 mg almalısınız. Günde en fazla 300 mg kullanabilirsiniz.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da

karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer MAPROFEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAPROFEN kullanırsanız

MAPROFEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAPROFEN'i aşırı dozda kulandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. MAPROFEN'in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

MAPROFEN'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; aşırı doz alabilirsiniz.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

MAPROFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAPROFEN ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı 39.53 TL [ 8 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 39.53 TL [ 1 Nov 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540099074
Etkin Madde Flurbiprofen
ATC Kodu M01AE09
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Flurbiprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MAPROFEN 100 mg film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Nov 201939.53 TL
1 Nov 201939.53 TL
25 Oct 201939.53 TL
18 Oct 201939.53 TL
14 Oct 201939.53 TL
4 Oct 201939.53 TL
28 Sep 201939.53 TL
20 Sep 201939.53 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları