Schering Alman İlaçları › MAGNEVIST 15 ml 1 flakon {Schering} › Kullanma Talimatı

MAGNEVIST 15 ml 1 flakon {Schering} Kullanma Talimatı

Gadopentetik Dimeglumin }

Çeşitli İlaçlar > Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya > Gadopentetik Asit Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ] | Güncelleme : 28 September  2012

MAGNEVIST flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml çözelti 469.01 mg gadopentetik asit dimeglumin tuzu (0.5 mmol gadopentetik asit dimeglumin tuzuna eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

Dietilentriamin pentaasetik asit, meglumin, enjeksiyona uygun su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAGNEVIST nedir ve ne için kullanılır?

2. MAGNEVIST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAGNEVIST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAGNEVIST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MAGNEVIST nedir ve ne için kullanılır?

 • MAGNEVIST, yalnızca tanı amaçlı olarak, manyetik rezonans görüntülemede damar içine uygulanan bir kontrast maddedir. Manyetik rezonans görüntüleme, su moleküllerinin normal ve normal olmayan dokulardaki davranışınının görüntülenmesi ile elde edilir.
 • MAGNEVIST, 1 ml çözeltide 469.01 mg gadopentetik asit dimeglumin tuzu içerir.
 • MAGNEVIST, renksiz cam flakonda, 10, 15 veya 20 ml’lik ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.
 • MAGNEVIST, kafa ve omurga manyetik rezonans görüntülemede, damarların görüntülenmesinde, tüm vücut manyetik rezonans görüntülenmesi için kullanılır.

 • 2.MAGNEVIST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAGNEVIST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Karaciğer nakli olacaksanız,

 • 4 haftaya kadar olan yeni doğan bebeklerde.
 • MAGNEVIST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Bu tür ilaçlara alerjiniz varsa,
 • • Kalp-damar hastalığınız varsa,

  • Orta dereceli böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Nöbet bozukluğunuz varsa,

 • Beyin içi lezyonunuz varsa,
 • • Yeni doğan bebeklerde (4 haftadan büyük) ve çocuklarda,

 • Antihistaminikler ve/veya glukokortikoidler ile premedikasyon durumunda.

Yeni doğan bebeklerde ve 1 yaşına kadar olan çocuklarda sadece dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MAGNEVIST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bulantı ve kusma kontrast maddelerin uygulanması ile ilişkili bilinen yan etkilerdir. Bu nedenle, kusmayı ve kusarken mide içeriğinin olası akciğere kaçma riskini azaltmak için, uygulamadan iki saat öncesinden itibaren yemek yemekten kaçınınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEVIST, hamilelerde ancak yararı riskinden fazla ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEVIST, anne sütüne çok az miktarda geçer. MAGNEVIST uygulamasından sonra en az 24 saat süreyle bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

MAGNEVIST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarı yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar ile bilinen etkileşimi yoktur.

Tamsal testler ile etkileşim

Kontrast madde çözeltisindeki serbest DTPA içeriği nedeni ile kompleksometrik metodlar (örn: batofenantrolin) kullanılarak yapılan serum demir tayin sonuçları, uygulamayı takip eden 24 saat içinde yanlış bir şekilde düşük çıkabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MAGNEVIST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygulama yolu ve metodu

Damar yoluyla uygulanır. Doktorunuz MAGNEVIST’i uygun şekilde uygulayacaktır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve vücut ağırlığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Yeni doğan bebeklerde ve küçük çocuklarda (1 ay - 2 yaş arası) gereken dozlar manuel verilmelidir.

Yeni doğan bebeklerde ve 1 yaşına kadar olan çocuklarda sadece dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır. Bir tarama sırasında birden fazla doz uygulanmamalıdır. Eğer doz tekrarlanacaksa, enjeksiyonlar arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak yine de yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda ve karaciğer nakli öncesinde kullanılmamalıdır (Ayrıca Bkz. Bölüm 2. “MAGNEVIST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”).

Eğer MAGNEVIST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNEVIST kullanırsanız

MAGNEVIST’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MAGNEVIST'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MAGNEVIST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MAGNEVIST yalnızca bir kez uygulanmaktadır.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.[ İptal Firma ]
Geri Ödeme KoduA04835
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699545752424
Etkin Madde Gadopentetik Dimeglumin
ATC Kodu V08CA01
Birim Miktar 15
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > Manyetik Rezonans Görüntüleme Kontrast Medya > Gadopentetik Asit
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MAGNEVIST 15 ml 1 flakon {Schering} Barkodu