Deva İlaçları › MADOPAR 125 mg 30 tablet {Deva} › Kullanma Talimatı

MADOPAR 125 mg 30 tablet {Deva} Kullanma Talimatı

Levadopa + Benserazid Hcl }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

MADOPAR 125 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Herbir MADOPAR 125 mg tablette 100 mg levodopa ve 25 mg benserazide eşdeğer miktarda benserazid hidroklorür bulunmaktadır.

Yardımcı maddeler

Mannitol, kalsiyum hidrojen fosfat, mikrokristalize selüloz, prejelatinize mısır nişastası, krospovidon, etil selüloz, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit, kolloidal susuz silika, dokusat sodyum.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MADOPAR nedir ve ne için kullanılır?

2. MADOPAR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MADOPAR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MADOPAR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MADOPAR nedir ve ne için kullanılır?

MADOPAR tabletler levodopa ve benserazid adı verilen iki ilaç içermektedir. Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Parkinson hastalığı olan kişilerin beyinlerinin belli kısımlarında yeterli dopamin bulunmamaktadır. Bu, hareketlerin yavaşlamasına, kasların katılaşmasına ve titremeye yol açabilir.

MADOPAR, şu şekilde etki eder:

• Vücudunuzda, levodopa dopamine çevrilir. Dopamin, parkinson hastalığının tedavi edilmesi için, beyninizin ihtiyacı olan etkin ilaçtır.

• Benserazid, dopamin dönüşmeden önce daha fazla levodopanın beyninize girmesini sağlar.


2.MADOPAR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MADOPAR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• MADOPAR' ın etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa,

• Gözlerinizde 'dar açılı glokom' adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa

• Böbreklerinizde, karaciğerinizde ve kalbinizde rahatsızlığınız varsa.

• Hormonlarınızla ilgili ciddi bir sorununuz varsa, mesela tiroid bezinizin aşırı çalışması

• Sizi endişeli ve kaygılı yapabilecek veya gerçeklikle bağınızı koparabilecek ve doğru düşünebilmenize ve net şekilde karar vermenize engel olabilecek ciddi bir zihinsel rahatsızlığınız varsa

• Depresyondaysanız ve "selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri" (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bkz.'Başka ilaçlar alırken' bölümü

Hamilelik

• 25 yaşın altındaysanız. Bunun sebebi, kemiklerinizin henüz gelişimini tamamlamamış olabileceğidir.

Yukarıdakilerden sizin durumunuza uyan varsa MADOPAR kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, MADOPAR almadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

MADOPAR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Gözlerinizde 'geniş açılı glokom' adı verilen, basınç ile ilişkili bir sorun varsa

• Hormonlarınızda, böbreklerinizde, akciğerinizde ve kalbinizde rahatsızlığınız varsa.

• Diyabetiniz varsa (kan şekerinin yüksek olması)

• Kalp rahatsızlığınız varsa, özellikle düzensiz kalp atımı yaşıyorsanız (aritmi) veya kalp krizi geçirdiyseniz

• Depresyon gibi zihinsel bir rahatsızlığınız varsa.

• Başka ilaçları kullanıyorsanız (bakınız diğer ilaçlarla birlikte kullanımı).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MADOPAR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

MADOPAR mümkün olduğunca yemekten en az 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayın. Bunun sebebi, MADOPAR'ın bebeğinizi etkileyebilecek olmasıdır. Kadınların bu ilacı alırken, doğum kontrolü yöntemlerini kullanmaları önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Benserazid'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, MADOPAR ile tedavi olan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

MADOPAR aldığınızda, araç kullanımı ve makine veya alet kullanımı üzerine etkisi hakkında doktorunuza danışınız. Bunun sebebi, MADOPAR'ın içindeki levodopanın, kendinizi uykulu hissettirebilmesidir. Bu, gün içinde bile, hızla meydana gelebilir. Bu sizin başınıza gelirse, araba veya makine kullanmamalısınız. Eğer herhangi bir faaliyeti yapabilme konusunda şüpheleriniz varsa, doktorunuzla konuşun.

MADOPAR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MADOPAR mannitol içermektedir. Bu nedenle MADOPAR' ın hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

MADOPAR'ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanmayınız;

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, MADOPAR'ın diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, MADOPAR'ın etkisini gösterme yolunu etkileyebilir.

Depresyon tedavisi için "selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri" (MAOI) adı verilen bir ilacı son 14 gün içinde aldıysanız MADOPAR kullanmayınız. Bu ilaçlara izokarboksazid ve fenelzin dahildir. Bu durum sizin durumunuza uyuyorsa, MADOPAR almayınız ve doktorunuz ve eczacınıza danışınız.

MADOPAR alırken aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

• Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, örneğin amantadin, orfenadrin ve benzheksol gibi 'antikolinerjikler', pergolid ve roinirol gibi 'dopamin agonistleri' ve entacapron gibi 'COMT inhibitörü'

• Ferröz sülfat (kandaki demirin düzeyinin düşük olduğu durumları tedavi etmek için kullanılır)

• Metoklopramid (sindirim güçlüğünün tedavisi için kullanılır)

• Klorpromazin, promazin ve prokloroperazin gibi fenotiyazinler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Flupentiksol ve zuklopentiksol gibi tioksantenler (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Haloperidol ve benperidol gibi butirfenonlar (zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır)

• Diazepam (kaygı ve uykusuzluk tedavisi için kullanılır)

• Tetrabenazin (kas hareketinin kontrol edilmesinde karşılaşılan sorunların tedavisinde kullanılır).

• Papaverin (vücudunuzda kan akımını iyileştirmek için kullanılır)

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi, özellikle reserpin

• Epinefrin, norepinefrin ve izoproterenol gibi 'Sempatomimetikler' (kalp ve astım ile ilişkili rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır)

• Amfetaminler - Dikkat bozukluğu hastalığı, gün içinde uykulu olma (narkolepsi) veya iştah ve kilo alımını kontrol etmeye yardımcı olarak kullanılan ilaçlar.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.MADOPAR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

MADOPAR' ı daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

• Tabletleri bir miktar su ile yutarak kullanınız.

• İlacı yemekten hemen önce veya sonra alınız.

Levodopa ile tedavi edilmemiş hastalar:

• Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir 50 mg/12.5 mg tabletidir (50 mg levodopa).

• Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır. Levodopa ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar:

• MADOPAR ile başlangıç dozunuz, her gün aldığınız 500 mg tablet veya tabletlerin sayısından bir 100 mg/25 mg'lık tablet az olacaktır. Örneğin eğer her gün dört levodopa tableti (2000 mg levodopa) kullanıyorsanız, doktorunuz size günde üç MADOPAR 100 mg/25 mg tablet vererek tedaviye başlayacaktır.

• Bir hafta sonra, doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttırmaya başlayabilir.

Levodopa/dekarboksilaz inhibitörü ile daha önceden tedavi edilmiş hastalar:

• Normal başlangıç dozu günde üç veya dört defa bir 50 mg/12.5 mg tabletüdür (50 mg levodopa).

• Doktorunuz size uygun dozu bulana kadar, her 2-3 günde bir dozu arttıracaktır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek yetmezliği:

MADOPAR böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmaz. Karaciğer yetmezliği:

Kullanmanız gerekenden daha fazla MADOPAR kullanırsanız

• Almayı unuttuğunuz bir dozu telafi etmek için çift doz almayın. (aynı anda iki doz) Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MADOPAR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca MADOPAR'ı kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04817
Satış Fiyatı 33.37 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 33.37 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094841
Etkin Madde Levadopa + Benserazid Hcl
ATC Kodu N04BA02
Birim Miktar 125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Levodopa ve Dekarboksilaz İnhibitörü
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MADOPAR 125 mg 30 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202133.37 TL
6 Sep 202133.37 TL
27 Aug 202133.37 TL
16 Aug 202133.37 TL
9 Aug 202133.37 TL
30 Jul 202133.37 TL
26 Jul 202133.37 TL
16 Jul 202133.37 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları