Merck Sharp & Dohme İlaçları › M-M-R II 0.7 ml şırınga 1 flakon › Kullanma Talimatı

M-M-R II 0.7 ml şırınga 1 flakon Kullanma Talimatı

Asi }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 20 November  2020

M-M-R II SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren kullanıma hazır enjektör Cilt altına uygulanır.

Kızamık, kabakulak, kızamıkçık virüs aşısı (canlı, atenüe)

Etken Madde

Sulandırma sonrasında her 0.5 mL'lik dozun içeriği:

Kızamık virüsü1Enders'ların edmonston suşu (canlı, atenüe).....

Kabakulak virüsü1Jerly LynnTM[B seviye] suşu (canlı, atenüe)

Kızamıkçık virüsü Wistar RA 27/3 suşu (canlı, atenüe)...........

%50 doku kültürü enfeksiyöz dozu

1 Civciv embriyo hücrelerinde üretilmiş

2 İnsan diploidi (WI-38) akciğer fibroblastlarında üretilmiş

Yardımcı maddeler

Sorbitol, sodyum fosfat, potasyum fosfat, sukroz, hidrolize edilmiş jelatin, hank tuzları ile medium199, minimum essential medium Eagle (MEM), monosodyum L-Glutamat, neomisin, fenol kırmızısı, sodyum bikarbonat, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su.

Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu aşı kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu aşının kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu aşıyı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Aşı hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. M-M-R II nedir ve ne için kullanılır?

2. M-M-R II’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. M-M-R II nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. M-M-R II’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.M-M-R II nedir ve ne için kullanılır?

M-M-R II enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon, kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı canlı virüs aşısıdır.

M-M-R II 12 aylık ve daha büyük çocuklarda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı korumak için kullanılır.

  • *

.......1,000 TCID50 den az değil

.... 12,500 TCID50* den az değil .......1,000 TCID50* den az değil

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık sırasıyla kızamık virüsü, kabakulak virüsü ve kızamıkçık virüsünün neden olduğu, ciddi komplikasyonlarla ve/veya ölümle ilişkili, üç yaygın çocukluk dönemi hastalığıdır.

M-M-R II kızamık salgınlarında veya virüsle karşılaşmadan sonra aşılama için ya da duyarlı gebe kadınlarla temas eden 12 aylıktan büyük, daha önce aşılanmamış çocuklarda ve kabakulak ve kızamıkçığa duyarlı olabilecek kişilerde de kullanılabilir.

M-M-R II canlı virüsler içerse de, bunlar sağlıklı kişilerde kızamık, kabakulak veya kızamıkçığa yol açacak kadar kuvvetli değildir.

Tüm aşılarda olduğu gibi, M-M-R II aşılanan tüm kişilerde koruma sağlamayabilir. Ayrıca, aşılanacak kişi daha önce kızamık, kabakulak veya kızamıkçık virüsüyle karşılaşmışsa fakat henüz hastalanmamışsa, M-M-R II hastalığın ortaya çıkmasını engelleyemeyebilir.

M-M-R II bir kızamık olgusuyla yakın zamanda (son 3 gün içinde) temas etmiş ve kuluçka döneminde olabilecek kişilere uygulanabilir. Ancak M-M-R II bu olgularda kızamık gelişmesini her zaman önlemeyebilir.

M-M-R II, tıpalı flakon içerisinde toz ve piston tıpalı, ucunda kapak olan önceden doldurulmuş enjektör içerisinde çözücü şeklinde bulunur; 1'lik ambalajlarda takılmamış 2 iğneyle birlikte sunulur.


2.M-M-R II kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

M-M-R II'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde bile olsa, sizin veya çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

M-M-R II'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

M-M-R II'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz M-M-R II'yi kullanmayınız. Çocuk doğurma yaşlarındaysanız aşıyı izleyen 3 ay içerisinde hamile kalmamak için gerekli önlemleri almalısınız.

Aşılanma döneminde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz M-M-R II'yi kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

M-M-R II 'nin araç ve makine kullanma yeteneğine etkisi hakkında bir bilgi yoktur.

M-M-R II'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

M-M-R II 0.5 mL'lik dozu 23 mg'dan daha az sodyum (sodyum fosfat, sodyum bikarbonat), 39 mg'dan daha az potasyum (potasyum fosfat) içerir. Sodyum ve potasyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

M-M-R II 0.5 mL'lik dozu 14.5 mg sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolarans problemi olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

M-M-R II 0.5 mL'lik dozu 1.9 mg sukroz içermektedir. Kullanım yolu (parenteral) nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ve aşılar ile birlikte kullanımı

Doktor sizin veya çocuğunuzun aşılamasını kan veya plazma transfüzyonları ya da immün globulin (IG olarak bilinir) verildikten sonra en az 3 ay erteleyebilir. M-M-R II ile aşılamadan sonra, doktor size aksini söylemedikçe IG 1 ay süreyle verilmemelidir.

Tüberkülin testi yapılacaksa, M-M-R II aşılamasından önce herhangi bir zamanda, eş zamanlı olarak veya 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.

M-M-R II aynı anda uygulanabilecek bazı rutin çocukluk çağı aşılarıyla birlikte uygulanabilir. Aynı anda uygulanamayacak aşılarda, M-M-R II bu aşılardan 1 ay önce veya sonra yapılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.M-M-R II nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• 12 aylık ve daha büyük kişiler. Bir doz seçilen bir tarihte uygulanır.

• İkinci doz resmi tavsiyeler doğrultusunda ilk dozdan en az 6 hafta sonra uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu

M-M-R II uyluğun dış kısmında veya kolun üst tarafında cilt altına (subkutan) enjekte edilmelidir.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) uygulanmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı

M-M-R II 12 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

M-M-R II 65 yaş ve üzeri kişiler ile daha genç yaştaki kişiler arasında yanıtlar bakımından farklılık saptamamıştır.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur. Böbrek, karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer M-M-R II nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla M-M-R II kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla M-M-R II kullanırsanız

M-M-R II'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz size unuttuğunuz dozun ne zaman verilmesi gerektiğine karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı 68.23 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 68.23 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636960202
Etkin Madde Asi
ATC Kodu J07BD52
Birim Miktar 0.7
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > AŞI KOMBİNASYONLARI > Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated
İthal ( ref. ülke : Polonya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

M-M-R II 0.7 ml şırınga 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202068.23 TL
13 Nov 202068.23 TL
6 Nov 202068.23 TL
27 Oct 202068.23 TL
20 Oct 202068.23 TL
13 Oct 202068.23 TL
6 Oct 202068.23 TL
25 Sep 202068.23 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları