Deva İlaçları › LUXAT 4 mg 28 çiğneme tableti › Kullanma Talimatı

LUXAT 4 mg 28 çiğneme tableti Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 13 July  2020

LUXAT 4 mg çiğneme tableti Ağızdan alınır.

Etken Madde

: 4 mg montelukast (4.2 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, aspartam (E-951), kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir oksit(E-172), magnezyum stearat, çilek aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LUXAT nedir ve ne için kullanılır?

2. LUXAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LUXAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LUXAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LUXAT nedir ve ne için kullanılır?

LUXAT lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir.

LUXAT steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda organik bir bileşik) değildir. Çalışmalar LUXAT’ın çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve aleıjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi ileriki bölümlerde yer almaktadır).

LUXAT inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

LUXAT 4 mg çiğneme tableti, 2 -5 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

LUXATı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir

Alerjik Rinit:

LUXAT alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. LUXAT çiğneme tableti, 2 -5 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

LUXAT 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 4 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur.

Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı
 • Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) aleıjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.
 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı
 • Hapşırık

 • 2.LUXAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LUXAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var
 • ise),

  LUXAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astımınız varsa ve astımınız aspirin alınca kötüleşiyorsa, LUXAT alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  LUXAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LUXAT gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, LUXAT sizin için uygun olmayabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, LUXAT almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LUXAT’ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. LUXAT ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  LUXAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam: Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  LUXAT; 224.71 mg mannitol içerir ve 10 g’dan daha az mannitol içerdiğinden dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  LUXAT; 9.0 mg kroskarmelloz sodyum ihtiva eder. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçlan bildirin. Bazı ilaçlar LUXAT’ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya LUXAT diğer

  3

  ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç) veya rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız LUXAT almadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LUXAT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astımlı çocuklar (2-5 yaş arası):

  Uygulama yolu ve metodu

 • LUXAT’ı astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • •    LUXAT’ı bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (2-5 yaş arası):

  •    LUXAT'ı çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

 • LUXAT’ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • Öğün zamanlarından bağımsız olarak verebilirsiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • LUXAT sadece ağız yoluyla alınır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alabilirsiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

 • 2-5 yaş arası çocuklar için LUXAT 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için LUXAT 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer LUXAT'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LUXAT kullanırsanız

  LUXAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LUXAT'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 58.9 TL [ 13 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 58.9 TL [ 6 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525083876
Etkin Madde Montelukast Sodyum
ATC Kodu R03DC03
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LUXAT 4 mg 28 çiğneme tableti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 Jul 202058.90 TL
6 Jul 202058.90 TL
29 Jun 202058.90 TL
19 Jun 202058.90 TL
15 Jun 202058.90 TL
12 Jun 202058.90 TL
8 Jun 202058.90 TL
1 Jun 202058.90 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları