Deva İlaçları › LOSAPRES PLUS 100/25 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

LOSAPRES PLUS 100/25 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 11 June  2021

LOSAPRES PLUS 100 mg/25 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokritalin selüloz PH 112 SLM, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), opadry 20A22156 yellow

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOSAPRES PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. LOSAPRES PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOSAPRES PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOSAPRES PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LOSAPRES PLUS nedir ve ne için kullanılır?

LOSAPRES PLUS, anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

LOSAPRES PLUS, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Sarı

renkli, film kaplı tabletlerdir.

LOSAPRES PLUS, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

 • LOSAPRES PLUS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
 • LOSAPRES PLUS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

 • 2.LOSAPRES PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LOSAPRES PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,
 • Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,
 • Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,
 • Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
 • Gut hastalığınız var ise,
 • Aleıjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklemlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,
 • Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,
 • Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.
 • Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  LOSAPRES PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LOSAPRES PLUS aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

  Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve LOSAPRES PLUS

  tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

  Diyetle alınan aşın miktarda tuz LOSAPRES PLUS tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. LOSAPRES PLUS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. LOSAPRES PLUS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

  LOSAPRES PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LOSAPRES PLUS laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LOSAPRES PLUS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlan etkileyebilir.

  Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar LOSAPRES PLUS ile birlikte verilmemelidir.

  Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlar veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklannda kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

  Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
 • Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Ağrı kesiciler
 • Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Artrit ilaçları (eklem iltihabı),
 • Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),
 • Kas gevşeticiler,
 • Uyku ilaçlan,
 • Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),
 • Adrenalin gibi ilaçlar,
 • Oral diyabet ilaçlan (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,
 • Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)
 • LOSAPRES PLUS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografık bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LOSAPRES PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • LOSAPRES PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre LOSAPRES PLUS'ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
 • Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için LOSAPRES PLUS'ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
 • LOSAPRES PLUS için normal günlük doz bir tablettir.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • LOSAPRES PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
 • Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (öm., bir bardak su ile).
 • • Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, LOSAPRES PLUS’ı her gün aynı saatte alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  LOSAPRES PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastalann çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastalann çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Eğer LOSAPRES PLUS 'm etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LOSAPRES PLUS kullanırsanız

  LOSAPRES PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan yapısında değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

  LOSAPRES PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LOSAPRES PLUS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09476
Satış Fiyatı 28.14 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 28.14 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525093370
Etkin Madde Losartan Potasyum + Hidroklortiyazid
ATC Kodu C09DA01
Birim Miktar 100+25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Losartan Potasyum ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LOSAPRES PLUS 100/25 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202128.14 TL
31 May 202128.14 TL
24 May 202128.14 TL
21 May 202128.14 TL
17 May 202128.14 TL
10 May 202128.14 TL
3 May 202128.14 TL
24 Apr 202128.14 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları