Saba İlaçları › LOPERMID 2 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

LOPERMID 2 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Loperamid Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Azaltıcı İlaçlar > Loperamid hcl Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

LOPERMİD 2 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 2 mg loperamid HCl içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LOPERMID nedir ve ne için kullanılır?

2. LOPERMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LOPERMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LOPERMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LOPERMID nedir ve ne için kullanılır?

 • LOPERMİD tabletler beyaz, yuvarlak, düzgün kenarlı tabletlerdir. Kutuda 20 tabletlik blister ambalajlarda bulunur.
 • LOPERMİD, etkin madde olarak 2 mg loperamid HCl içerir.
 • Loperamid, bağırsak kasları üzerine doğrudan etki göstererek bağırsak hareketliliğini engeller. Bunun sonucu olarak bağırsak içeriğinin bağırsaktan geçiş süresi uzar, günlük feçes miktarı azalır. Sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilir.
 • LOPERMİD, aşağıdaki durumlarda kullanılır:
 • 9 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde 5 güne kadar süren ve akut şiddetlenme atakları gösteren kronik (uzun süren) ishalin tedavisi,
 • Yetişkinlerde uzun süren ishalin tedavisi,
 • 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinlerde akut ishalin tedavisi,
 • 18 yaş üzeri yetişkinlerde, başlangıç tanısı konulmuş irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen akut ishalin tedavisi için kullanılır.

 • 2.LOPERMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LOPERMID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Loperamid veya içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • 9 yaş altı çocuklarda,
 • Kabızlık çekiyorsanız veya kabızlıktan sakınmanız gereken bir durumunuz varsa,
 • Bağırsak iltihabı, bağırsak kaslarında paraliz (hareketsizlik) veya psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)’e bağlı karın ağrınız varsa kullanmayınız.
 • LOPERMİD ’i dizanteride tek başına kullanmayınız.

  LOPERMİD gibi bağırsak hareketlerini azaltan ilaçlar, ülseratif koliti (kalın bağırsak iltihabı) olan kişilerde toksik megakolon’a (kalın bağırsağın tümünün ya da bir bölümünün anormal olarak genişlemesiyle ortaya çıkan hastalık durumu) yol açabilir. Bu nedenle, karın bölgesinde gerginlik ya da beklenmeyen bazı belirtiler görülürse LOPERMİD tedavisini kesiniz.

  Ani gelişen (akut) ishalde, 48 saat içinde tedaviden yanıt alamadıysanız, tedaviyi sürdürmeyiniz. Eğer ishal birkaç gün içinde durmaz veya ateşiniz yükselirse doktorunuza bildiriniz.

  LOPERMID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda,
 • Karaciğer yetmezliğiniz veya su kaybınız varsa,
 • Alınan yanıtın değişkenliği nedeniyle çocuklarda,
 • LOPERMİD ’i uzun süre kullanmayınız.

  İshalde vücut sıvı ve elektrolit kaybına uğrar; bu nedenle LOPERMİD tedavisine başladığınız zaman, uygulanmakta olan sıvı ve elektrolit tedavisini kesmeyiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LOPERMID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Loperamid anne sütüne, bebek üzerinde etkiye neden olabilecek ölçüde geçmektedir. LOPERMİD ’i emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LOPERMİD kullanımı sırasında yorgunluk, uyuşukluk ve sersemlik hissi gibi yan etkiler görülebilir. LOPERMİD tedavisi sırasında araç ve makine kullanmayınız.

  LOPERMID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LOPERMİD ’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LOPERMID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Ani gelişen (akut) ishal tedavisinde;

  12 yaşından büyük çocuklar, yetişkinler ve yaşlılarda, tedaviye 2 tablet (4 mg) ile başlanır ve her sulu dışkılamadan sonra 1 tablet (2 mg) daha verilir. Günlük doz 8 tablet (16 mg)’i geçmemelidir.

  Günlük ortalama doz 3-4 tablettir.

  Genellikle ilk 48 saat içinde tedaviye klinik cevap alınır.

  9-12 yaş arası çocuklarda; En fazla 5 gün kullanılmak üzere, ishal kontrol altına alınana kadar günde 4 defa 1 tablet (2 mg) alınmalıdır.

  9-12 yaş arası çocuklarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

  Yetişkin ve yaşlılarda uzun süren ishal tedavisinde;

  Yetişkinlerde hastalığın şiddetine göre tedaviye bölünmüş dozlar halinde günde 2 veya 4 tablet ile başlanmalıdır. Günlük doz maksimum 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

  Yetişkin ve yaşlılarda irritabl bağırsak sendromu ile birlikte görülen ishalin belirtilere yönelik tedavisinde;

  2 tablet (4 mg) ile tedaviye başlanmalıdır. Hastalığın şiddetine göre günde 2 veya 4 tablet, bölünmüş dozlar halinde alınabilir. Gerekirse maksimum günlük doz 8 tablet (16 mg)’e kadar çıkarılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygulama yolu ve metodu

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise, ilk geçiş metabolizması azaldığı için, LOPERMİD dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer LOPERMİD ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LOPERMID kullanırsanız

  LOPERMİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  Hayvanlarda yapılan deneyler, insanlarda yüksek doz zehirlenmelerinin kabızlık, santral depresyon ve gastrointestinal tahriş gibi belirtilere yol açacağını göstermiştir.

  Çocukların bu etkilere karşı daha duyarlı oldukları unutulmamalıdır.

  LOPERMID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LOPERMID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04735
Satış Fiyatı 9.86 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 9.86 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699511010077
Etkin Madde Loperamid Hcl
ATC Kodu A07DA03
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Motilite Azaltıcı İlaçlar > Loperamid hcl
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LOPERMID 2 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 20229.86 TL
28 Nov 20229.86 TL
18 Nov 20229.86 TL
14 Nov 20229.86 TL
7 Nov 20229.86 TL
31 Oct 20229.86 TL
21 Oct 20229.86 TL
17 Oct 20229.86 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları