Aset İlaçları › LODAVIN 25 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet › Kullanma Talimatı

LODAVIN 25 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet Kullanma Talimatı

Lamotrijin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Lamotrijin Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 22 June  2012

LODA VIN 25 mg çiğnenebilir/çözünebilir tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 25 mg lamotrijin içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karbonat, hidroksipropil selüloz, magnezyum alüminyum silikat, polivinil prolidon K30, sodyum sakkarin, sodyum nişasta glikolat, kuş üzümü aroması, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LODAVIN nedir ve ne için kullanılır?

2. LODAVIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LODAVIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LODAVIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LODAVIN nedir ve ne için kullanılır?

LODAVİN sara/epilepsi nöbetlerini önleyici ilaçlar adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir.

Beyaz renkte, yuvarlak tabletlerdir. Her kutuda 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet bulunur.

LODAVİN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülebilen sara hastalığının tedavisinde diğer sara nöbetini önleyici ilaçlarla birlikte kullanılabilir, hastanın nöbetleri kontrol altına alındıktan sonra tek olarak devam edilebilir.
 • 2-12 yaş arasındaki çocuklarda tipik absans nöbeti adı verilen sara tipinin tedavisinde tek başına kullanılır.
 • 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde sara tedavisinde diğer ilaçlara ek olarak veya tek başına kullanılır.

 • 2.LODAVIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LODAVIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Lamotrijine ve LODAVİN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız)
 • LODAVIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • LODAVİN tedavisi başlangıcından sonra genellikle ilk 8 hafta içinde deri döküntüsü bildirilmiştir. Bu döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatmayı ve LODAVİN tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de oluşabilir. Ciddi deri döküntüsü riski çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha yüksektir.
 • Aşağıdaki durumlarda genel döküntü riski artar:

  -    Yüksek LODAVİN başlangıç dozları

  -    LODAVİN tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması

  -    LODAVİN ile birlikte valproat kullanımı

  Çocuklarda döküntünün ilk oluşumu enfeksiyon ile karı ştı rı 1 ab i 1 i r.

 • Daha önce kullandığınız diğer epilepsi ilaçlarına karşı alerji veya döküntü oluştuysa
 • LODAVİN tedavisi sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanmaya başladıysanız veya kullanmayı bıraktıysanız
 • LODAVİN kullanımı sırasında hormon içeren doğum kontrol ilaçları kullanan kadın hastalarda doğum kontrol ilacının etkinliği azalabilir. Bu nedenle beklenmeyen kanamalar gibi adet düzensizlikleri oluşabilir. Böyle durumlarda lamotrijin dozunun ayarlanması gerekebilir.

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Karaciğer bozukluğunuz varsa
 • Lamotrijin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • Lamotrijin kullanırken menenjit (beyin zarları iltihabı) geçirdiyşeniz.
 • Ayrıca

  Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta veya hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

  Bipolar bozukluğu olan hastalarda belirtilerin kötüleşmesi, intihar düşüncesi ve davranışının belirmesi ve kendine zarar verme isteği riskinde artış olabilir. İntihar düşüncesi geçmişi olanlar, genç yetişkinler ve tedaviye başlamadan önce belirgin olarak intihar düşüncesi olan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Bu nedenle LODAVİN alan hastalar özellikle tedavi başlangıcında yakından izlenmelidir.

  Aşın duyarlılık sendromu gelişen hastalarda döküntü ile birlikte ateş, lenfadenopati (boyun, koltukaltı ve kasıklardaki lenf bezlerinin şişmesi ile belirgin durum), yüzde ödem, kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli belirtiler görülebilir.

  Döküntü oluşma riski nedeniyle başlangıçta ve daha sonraki doz artırımı zamanlarında doz aşılmamalıdır.

  Bazı epilepsi tiplerinde ilacı alırken nöbette kötüleşme veya daha sık görülme olabilir. Eğer nöbetleriniz daha sık oluyorsa veya ciddi bir nöbet geçirdiyseniz doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LODAVIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LODAVİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. LODAVİN’i alan bir yetişkin iseniz:

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • LODAVİN’i hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Lamotrijinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir, bu nedenle LODAVİN kullanan annelerin bebeklerini doktorlarına danışmadan emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Araç ve makina kullanımı

  LODAVİN tedavisi baş dönmesi ve çift görme gibi yan etkilere yol açabilir, bu nedenle önce ilacın sizi nasıl etkilediğini görmelisiniz.

  Eğer epilepsi hastasıysanız araç kullanma konusunda doktorunuza danışınız.

  LODAVIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LODAVİN’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Birçok ilaç LODAVİN’in aktivitesini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız LODAVİN kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Valproat (sara tedavisi)
 • Karbamazepin (sara tedavisi)
 • Fenitoin (sara tedavisi)
 • Primidon (sara tedavisi)
 • Fenobarbital (sara tedavisi)
 • Rifampisin (enfeksiyon tedavisi)
 • Risperidon (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Lopinavir / ritonavir ya da atazanavir ve ritonavir (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisi)
 • Etinilöstradiol / levonorgestrel kombinasyonu
 • Bazı laboratuvar testleri
 • Lamotrijin metabolizmasını önemli derecede etkilemeyen ilaçlar

 • Lityum (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Bupropiyon (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Olanzapin (ruhsal bozukluk tedavisi)
 • Okskarbazepin (sara tedavisi)
 • Felbamat (sara tedavisi)
 • Gabapentin (sara tedavisi)
 • Levetirasetam (sara tedavisi)
 • Pregabalin (sara tedavisi)
 • Topiramat (sara tedavisi)
 • Zonisamid (sara tedavisi)
 • Aripiprazol (ruhsal bozukluk tedavisi)

 • 3.LODAVIN nasıl kullanılır ?

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  12 yaş üzerindeki yetişkinler: Sara hastalığının kontrolünde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 700 mg arasındadır. LODAVİN’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

  2-12 yaş arasındaki çocuklar: Doz vücut ağırlığına göre hesaplanır. Tedaviye LODAVİN ile birlikte uygulanan ilaca bağlı olarak günde 1 kez veya iki doza bölünmüş olarak uygulanan minimum 0.15 - 0.6 mg/kg/gün arasında bir dozla başlanır ve doz kademe kademe artırılarak günde 1 veya 2 doza bölünmüş olarak uygulanan 1-15 mg/kg/güne kadar çıkarılabilir.

  Tipik absans nöbeti tipinde sara nöbeti olan çocuklarda tek başına LODAVİN tedavisinde kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 1 mg/kg ve 10 mg/kg arasındadır.

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş ve üzerindeki yetişkinler: Bipolar bozukluğunda kullanılan doz günde bir defa veya iki doza bölünmüş olarak alınan 100 mg ve 400 mg arasındadır. LODAVİN’i ilk almaya başladığınızda, doktorunuz bu dozdan çok daha düşük bir doz verecektir ve daha sonra birkaç hafta boyunca dozu yavaş yavaş artıracaktır.

 • LODAVİN’i doktorunuzun size söylediği şekilde alınız.
 • Doktorunuzun vereceği doz diğer ilaçlan alıp almadığınıza bağlıdır. Bu durum özellikle valproat içeren herhangi bir ilacı alıyorsanız önemlidir.
 • Doktorunuz veya eczacınız çocuğunuza kaç tablet alacağınızı ve tabletleri ne zaman alacağınızı size söyleyecektir.
 • LODAVİN tedavisi sırasında deri döküntüsü gelişirse, hemen doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  LODAVİN çiğnenebilir, az miktarda su içinde çözündürülebilir veya az miktarda su ile birlikte bütün olarak yutulabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Epilepsi/Sara tedavisinde kullanımı:

  Yaşlılarda kullanımı

  Bipolar bozukluk tedavisinde kullanımı:

  18 yaş altındaki ergenlerde ve çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmamalıdır. Yaşldarda kullanımı:

  Bu yaş grubunda farklı bir doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Karaciğer yetmezliğinde kullanım: Karaciğer bozukluğunuz varsa doktorunuzu durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Hormon içeren doğum kontrol ilaçları (HRT) kullanan hastalarda kullanım: Doktorunuz kullandığınız doğum kontrol ilacının türüne göre ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer LODAVİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LODAVIN kullanırsanız

  Eğer LODAVİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LODAVIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz.

  LODAVİN ile tedavi sonlandınldığında oluşan etkiler

  Epilepsi tedavisi gören hastalarda: LODAVİN’in aniden kesilmesi epilepsi nöbetlerinin geri dönmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (örneğin döküntü) ilacınızın aniden kesilmesi gerekmiyorsa, doktorunuz ilacınızın dozunu 2 haftada kademeli olarak azaltacaktır.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 36.35 TL [ 28 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 36.35 TL [ 18 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699724070028
Etkin Madde Lamotrijin
ATC Kodu N03AX09
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Lamotrijin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LODAVIN 25 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Nov 202236.35 TL
18 Nov 202236.35 TL
14 Nov 202236.35 TL
7 Nov 202236.35 TL
31 Oct 202236.35 TL
21 Oct 202236.35 TL
17 Oct 202236.35 TL
12 Oct 202236.35 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları