Farma-Tek İlaçları › LIZOREX 600mg/300ml IV infüzyon çözeltisi içeren flakon (1 flakon) › Kullanma Talimatı

LIZOREX 600mg/300ml IV infüzyon çözeltisi içeren flakon (1 flakon) Kullanma Talimatı

Linezolid }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Güncelleme : 20 November  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LIZOREX nedir ve ne için kullanılır?

2. LIZOREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LIZOREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LIZOREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LIZOREX nedir ve ne için kullanılır?

 • LİZOREX oksazolidinonlar grubundan bir antibiyotik olarak belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durdurur. Zatürre ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisi için kullanılır.
 • LİZOREX, bir plastik tüp yardımıyla damara yavaşça verilen bir sıvıdır. Bu uygulama intravenöz enfüzyon veya “damardan damla damla” olarak adlandırılır. LİZOREX’in etkin maddesi linezolid antibakteriyel bir ilaç grubuna dahildir.

 • 2.LIZOREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LIZOREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Etkin madde içeriği linezolide veya yukarıda listelenen herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık).
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlardan birini (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız. Bunlar depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılabilir.
 • Emziriyorsanız. Anne sütüne geçtiği için bebeği etkileyebilir.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri mevcutsa LİZOREX sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz genel durumunuzu ve tansiyonunuzu değerlendirmek için detaylı kontrol isteyebilir. Bazı durumlarda başka bir tedavinin sizin için daha uygun olduğuna karar verebilir.

  Bu kategorilerin size uygulanıp uygulanmayacağına emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

 • Tansiyonunuz yüksekse, bu durum için ilaç kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız,
 • Aşırı faaliyet gösteren tiroid tanısı konulduysa,
 • Böbrek üstü bezinde tümör (feokromositoma) veya hormon sistemlerindeki tümörden dolayı ishal, ciltte kızarıklık, hırıltılı solunum gibi belirtiler (karsinoid sendrom) varsa,
 • Manik depresyon, şizoaffektif bozukluk, zihinsel karışıklık veya başka zihinsel problemleriniz varsa,
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçlan veya burun tıkanıklığını gideren (dekonjestan) ilaçlar.
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Trisiklik veya S SRİ (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçlan.
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.
 • Petidin gibi şiddetli ağnyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklarında (anksiyete) kullanılan ilaçlar.
 • Rifampisin adı verilen bir antibiyotik.
 • LIZOREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  LİZOREX ile tedaviye başlamadan önce eğer,

 • Kolay kanama ve morarma
 • Kansızlık (düşük kırmızı kan hücresi sayısına sahip olma)
 • Enfeksiyona yatkınlık
 • Daha önceden geçirilmiş kriz veya nöbet
 • Özellikle diyaliz görüyorken böbrek ve karaciğer problemleri
 • İshal
 • Şeker hastalığı (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Tedaviniz esnasında aşağıdaki durumların oluşması halinde hemen doktorunuza söyleyiniz.

 • Bulanık görme, görüşte renk değişiklikleri, detayların görülmesinde zorluk, görme alanı bozukluğu gibi görüşünüz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Bacaklarınızda veya kollarınızda duyarlılık kaybı ya da karıncalanma veya iğne batması hissi
 • LİZOREX'inde dahil olduğu antibiyotik kullanımı sırasında veya sonrasında ishal gelişirse. Eğer ishal ciddi ve sürekli ise veya dışkınızda kan veya sümük fark ederseniz hemen LİZOREX kullanımını durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz. Bu durumda bağırsak hareketlerini durduran veya yavaşlatan bir ilaç kullanmamalısınız.
 • Bu durum, antibiyotikler ile tedavinin ardından oluşabilen bağırsak iltihabı olabilir.

 • Tekrarlayan bulantı veya kusma, karın ağrısı veya hızlı nefes alma.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  LIZOREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • LİZOREX yemekten önce, yemek esnasında veya yemekten sonra alınabilir.
 • LİZOREX alırken çok fazla miktarda bekletilmiş peynir, maya özü veya soya fasulyesi özü (örneğin soya sosu) gibi yiyeceklerden ve özellikle fıçı biraları ve şarap gibi alkollü içeceklerden kaçınınız. Bu ilaç bazı gıdaların içinde doğal olarak bulunan tiramin olarak adlandırılan bir madde ile etkileşebilir ve tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir.
 • Yiyecek ve içeceklerden sonra zonklama ile baş ağrısı olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda LİZOREX etkisi bilinmemektedir. Bu sebeple, hamilelik esnasında doktorunuz tavsiye etmediği sürece kullanmayınız. Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmak istiyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİZOREX anne sütüne geçtiği için bebeğinizi etkileyebilir. Bu yüzden emzirme esnasında LİZOREX kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LİZOREX kendinizi sersemlemiş hissetmenize ve görmenizde bozukluklara neden olabilir. Eğer kendinizi böyle hissederseniz, LİZOREX araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğinden kullanmayınız.

  LIZOREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç diğer yardımcı maddeler yanında glukoz ve sodyum sitrat içerir.

 • Bu ürün 50.24 mg/ml glukoz içerir. Bu, diabetes mellitus (şeker hastalığı) hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bu tıbbi ürün her 1 mİ’sinde 0.38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LİZOREX’in bazen belirli bazı ilaçlarla etkileşerek tansiyonda, vücut sıcaklığında veya kalp atım hızında değişiklik gibi yan etkilere neden olma riski vardır.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız veya iki hafta öncesine kadar kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.

  Bu ilaçlan önceden veya yakın dönemde kullandıysanız LİZOREX almayınız.

 • Depresyon veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri grubuna ait ilaçlar (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid).
 • Ayrıca, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviden önce ve tedavi esnasında doktorunuz genel sağlık durumunuzu ve tansiyonunuzu kontrol edip, size hala LİZOREX vermeye karar verebilir. Bazı durumlarda, başka bir tedavinin sizin için daha iyi olacağına karar verebilir.

 • Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya dekonjestan grubuna ait ilaçlar.
 • Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astımı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Trisiklik veya SSRI (seçici serotonin reuptake inhibitörleri) olarak bilinen amitriptilin, sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin, lofepramin, paroksetin; sertralin gibi depresyon ilaçlan.
 • Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migreni tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Adrenalin (epinefrin) gibi ani, ciddi alerjik reaksiyonlan tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
 • Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobütamin gibi tansiyonu arttıran ilaçlar.
 • Petidin gibi şiddetli ağrıyı azaltmak için kullanılan ilaçlar.
 • Buspiron gibi kaygı bozukluklannda (anksiyete) kullanılan ilaçlar.
 • Varfarin gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar.

 • 3.LIZOREX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ‘Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.’

  Bu ilaç doktor veya sağlık personeli tarafından damla damla (damar içine enfüzyon ile) size verilecektir. Erişkinler (18 yaş ve üzeri) için doz günde iki kere 300 mİ (600 mg linezolid) damardan damla damla 30 ila 120 dakikalık süre içerisinde direkt kana verilerek (damar içine) size uygulayacaktır.

  Tedavi süresi genellikle 10 ila 14 günde tamamlanır, ancak 28 güne kadar da sürebilir. LİZOREX’in 28 günden daha fazla süren tedavisi için güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. Tedavi sürenize doktorunuz karar verecektir.

  LİZOREX alıyorken, doktorunuz kan sayımınızı izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

  28 günden daha uzun süre LİZOREX kullandıysanız doktorunuz görme gücünüzü izleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar içine damla damla uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LİZOREX dozu çocuklarda yaş ve vücut ağırlığına göre doktorunuz tarafından belirlenir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Diyaliz hastası iseniz, ilacınız diyalizden sonra verilecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Eğer LİZOREX ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LIZOREX kullanırsanız

  LİZOREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LIZOREX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilaç doktor veya hemşire tarafından tıbbi gözetim altında size verileceğinden bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

  LİZOREX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA16029
Satış Fiyatı 87.2 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 87.2 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699738981129
Etkin Madde Linezolid
ATC Kodu J01XX08
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer Antibakteriyeller > Linezolid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LIZOREX 600mg/300ml IV infüzyon çözeltisi içeren flakon (1 flakon) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202087.20 TL
13 Nov 202087.20 TL
6 Nov 202087.20 TL
27 Oct 202087.20 TL
20 Oct 202087.20 TL
13 Oct 202087.20 TL
6 Oct 202087.20 TL
25 Sep 202087.20 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları