Abbott İlaçları › LIPANTHYL 160 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

LIPANTHYL 160 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Fenofibrat }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Fenofibrat Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2013

KULLANMA TAT İM ATT

LİPANTHYL 160 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet, 160 mg fenofıbrat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum lauril sülfat, sığır kaynaklı laktoz monohidrat, povidon, krospovidon, mikrokristalin selüloz, kolloidal susuz silika, sodyum stearil fumarat, opadry (polivinil alkol, titanyum di oksit (El 71), talk, soya lesitini, ksantan gum) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LIPANTHYL nedir ve ne için kullanılır?

2. LIPANTHYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LIPANTHYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LIPANTHYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LIPANTHYL nedir ve ne için kullanılır?

LİPANTHYL 160 mg, bir yüzünde “160” ve diğer yüzünde “Foumier” logosu basdı, beyaz, fdm kaplı tablettir. Ambalajında 30 tablet içermektedir.

LİPANTHYL yaygın olarak ‘fıbratlar’ olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaçlar kandaki yağ (lipid) düzeylerini düşürmek için kullanılır. Trigliserid diye bilinen yağlar buna örnektir.

LİPANTHYL kandaki trigliserid seviyesini düşürmek için, düşük yağlı bir diyet ve egzersiz, kilo verme gibi übbi olmayan başka uygulamalar ile beraber kullanılır. LİPANTHYL, statin adı verilen bir ilaç türü ile kontrol alüna alınamadığı bazı durumlarda, kan yağ seviyelerinin düşürülmesi amacıyla, statin türü ilaçlara ek olarak kullanılır.

ı

Tip 2 diyabet (şeker) hastalarında farklı seviyelerde diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı göz dibi bozukluğu) görülebilir. Bu durum, diyabet hastalannda görme bozukluğuna veya görme kaybına yol açabilen bir sorundur. Trigliserid yükseliği olan ve non-proliferatif ( ileri evreye geçmemiş yani proliferatif olmayan ) diyabetik retinopati hastalarında, LİPANTHYL’in diyabetik retinopatinin ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir. (LİPANTHYL 160 mg, diyabetik retinopati progresyonunun yavaşlatılmasında, kan basıncı, kan şekeri ve kandaki lipid seviyelerinin uygun şekilde kontrol edilmesinin yerine geçmez.)


2.LIPANTHYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIPANTHYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bu ilaç sadece erişkinler içindir, çocuklarda kullanmayınız.

Eğer:

•    Fenofıbrata veya ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşın duyarlı iseniz (aleıjiniz varsa),

•    Yerfıstığı, yerfıstığı yağı, soya lesitini veya benzeri ürünlere karşı aleıjiniz varsa,

•    Diğer fıbratlar ( gemfıbrozil gibi) ve bir antiinflamatuvar ilaç olan ketoprofen dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorken, alerjik reaksiyonunuz ya da güneş ışığı veya UV ışığından deri harabiyetiniz olduysa,

•    Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,

•    Kandaki yüksek yağ seviyelerinin sebep olmadığı pankreatit (pankreasın kann ağnsına yol açan iltihabı) mevcutsa,

•    Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

•    Safra kesesi hastalığınız varsa LİPANTHYL’i kullanmayınız.

Eğer emin değilseniz LİPANTHYL’i kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

LIPANTHYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdakilerden biri sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız:

•    Karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,

•    Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) varsa - belirtilerinin arasında cildinizin ve göz aklarının sararması (sarılık), karaciğer enzimlerinizin artışı (kan testleri ile gösterilir), karın ağrısı ve kaşıntı vardır -,

•    Tiroid beziniz az çalışıyorsa (hipotiroidizm),

•    Yüksek kolesterol/trigliserit tedavisinde kullanılan diğer ilaçlardan deneyimi enen kas ağrısı, hassasiyet veya halsizlik varsa,

Bunlardan herhangi biri sizde mevcutsa veya emin değilseniz LİPANTHYL’i kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Kaslar üzerine etkisi

Bu ilacı kullanma sürecinde açıklanamayan kramplar yaşıyor veya kaslarınızda ağrı, hassasiyet veya güçsüzlük duyuyorsanız, LİPANTHYL’i kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bunun nedeni, bu ilaç kas problemlerine yol açabilir ve bu durum ciddi olabilir.

Bu problemler oldukça seyrek görülür, ancak kas iltihaplanması ve harabiyetini içerir. Bu da böbrek hasarına ve hatta ölüme yol açabilir.

Doktorunuz tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra kaslarınızı kontrol etmek için bir kan testi yaptırabilir.

Kas harabiyeti riski bazı hastalarda daha yüksektir. Aşağıda belirtilen durumlar sizin için söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:

•    70 yaşın üzerindeyseniz,

•    Böbrek problemleriniz varsa,

•    Tiroid problemleriniz varsa,

•    Sizde veya yakın aile bireyinizde ailevi bir kas problemi varsa,

•    Aşırı miktarda alkol alıyorsanız,

•    Simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin veya fluvastatin gibi kolestrolü düşürücü statin adı verilen ilaçları alıyorsanız,

•    Statinler veya fıbratlar (fenofıbrat, bezafıbrat veya gemfıbrozil gibi) olarak bilinen ilaçlar ile tedavi sırasında kas problemleri yaşadıysanız,

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LIPANTHYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LİPANTHYL yiyeceklerle birlikte alındığında daha iyi etki gösterdiği için yemeklerle birlikte kullanmanız önemlidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. LİPANTHYL’in hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığından, sadece doktorunuzun kesinlikle gerekli gördüğü durumlarda LİPANTHYL’i kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LİPANTHYL’in içeriğinde bulunan etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle, bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

LİPANTHYL’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

LIPANTHYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LİPANTHYL bir çeşit şeker olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (bazı şekerleri tolere edemediğiniz veya sindiremediğiniz) söylenmişse bu übbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız. LİPANTHYL soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleıjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu an kullandığınız veya bir süre önce kullanmış olduğunuz ya da kullanma ihtimaliniz olan diğer bir ilacınız varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, LİPANTHYL kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

•    Kanı sulandırmak için kullanılan anti-koagülanlar (varfarin gibi)

•    Kandaki yağ seviyelerini kontrol altına almak için kullanılan diğer ilaçlar (statinler veya fıbratlar gibi).

•    LİPANTHYL ile aynı anda statin alınması kas problemleri riskini arttırabilir.

•    Şeker hastalığı tedavisine yönelik özel bir ilaç sınıfı (rosiglitazon veya pioglitazon gibi)

•    Bağışıklık sisteminizi baskılamak için kullanılan siklosporin

Bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız veya emin değilseniz LİPANTHYL’i kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Başka bir doktora veya hastaneye giderseniz LİPANTHYL aldığınızı söyleyiniz, çünkü LİPANTHYL ile birlikte kullanmamanız gereken bazı ilaçlar vardır.


3.LIPANTHYL nasıl kullanılır ?

Bu ilacı doktor ya da eczacınızın size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

LİPANTHYL’in erişkinler için başlangıç ve devam dozu günde bir defa 160 mg fenofıbrat içeren bir tablettir. Hali hazırda LİPANTHYL 200 M Kapsül alan hastalar, günde bir defa LİPANTHYL 160 mg Tablette geçebilirler.

•    Lipid bozukluğu uzun süreli bir tedavi gerektirir. Doktorunuz bildirmediği sürece ilacınızı kesmeyiniz.

Doktorunuz LİPANTHYL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu

•    LİPANTHYL ağızdan kullanım içindir.

•    Mideniz boş iken aldığınız takdirde etkisi daha az olacağı için yiyecekle birlikte alınız. Tableti bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

•    Tableti kırmayınız veya çiğnemeyiniz.

•    Tabletleri doktorunuzun reçetelemesine göre, bir öğün arasında, hergün aynı saatte alınız. 

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanım:

Böbrek yetmezliği olmayan yaşlı hastalar için alışılmış erişkin dozu önerilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

LİPANTHYL ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif ila orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozun azaltılması gerekir. Bu durumda doktor veya eczacınıza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

LİPANTHYL karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer LİPANTHYL ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LIPANTHYL kullanırsanız

LİPANTHYL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir başkası sizin ilacınızı kullanmışsa derhal doktor veya eczacınıza danışınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

LIPANTHYL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LİPANTHYL almayı unutursanız telaş etmeyiniz. Bir sonraki öğününüzde ilacınızı alıp tedavinize ertesi gün doktorunuz tarafından başlangıçta önerildiği şekilde devam ediniz. Endişeniz varsa doktorunuza danışınız.

LIPANTHYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ilacı kesmenizi söylemedikçe ve kendinizi kötü hissetmedikçe LİPANTHYL ile tedavinizi kesmeyiniz. Bunun nedeni, kandaki anormal yağ seviyelerinin tedavisi için uzun bir süre gerekmesidir.

LİPANTHYL almanın yanı sıra, aşağıdaki faktörlerin de önemli olduğunu unutmayın:

•    Düşük yağlı bir diyet rejimi uygulamak

•    Düzenli egzersiz yapmak

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA14785
Satış Fiyatı 225.26 TL [ 19 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 225.26 TL [ 12 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699817030038
Etkin Madde Fenofibrat
ATC Kodu C10AB05
Birim Miktar 160
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Fenofibrat
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LIPANTHYL 160 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Sep 2022225.26 TL
12 Sep 2022225.26 TL
5 Sep 2022225.26 TL
26 Aug 2022225.26 TL
22 Aug 2022225.26 TL
15 Aug 2022225.26 TL
5 Aug 2022225.26 TL
1 Aug 2022225.26 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları