Liba İlaçları › LIBENTA 400 mg /2 ml 100 ampül › Kullanma Talimatı

LIBENTA 400 mg /2 ml 100 ampül Kullanma Talimatı

Kalsiyum Disodyum Edetat }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Edetat Liba Laboratuarları A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

LİBENTA 400 mg/2 ml Enjeksiyonluk Çözelti Damar içine veya kas içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

Kalsiyum di sodyum edetat.

Her enjeksiyonluk çözelti (2 ml) 400 mg Kalsiyum disodyum edetat içerir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LIBENTA nedir ve ne için kullanılır?

2. LIBENTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LIBENTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LIBENTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LIBENTA nedir ve ne için kullanılır?

Kalsiyum disodyum edetat, kurşun zehirlenmelerinde ve kurşun zehirlenmesine bağlı oluşan komanın tedavisinde kullanılır.

LİBENTA ambalajında 10 veya 100 adet 2 mlTik renksiz çözelti içeren enjeksiyonluk çözeltiler bulunur.


2.LIBENTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIBENTA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer kalsiyum disodyum edetata karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • İdrara çıkamama durumunuz varsa kullanmayınız.
 • LIBENTA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Önerilen dozları aşmayınız. EDTA çok yüksek dozlarda zehirli etkiler oluşturabilmektedir. Ağır kurşun zehirlenmesi, idrarda protein bulunmasına ve mikroskobik kan bulunmasına neden

  olabilmektedir. Kalsiyum disodyum edetat da aynı belirtilere neden olabileceği için tedavi sırasında her gün idrar analizi yapılması önerilir. Böbrekte bulunan bir grup hücrelerin (epitelyal) görülmesi, idrarda kırmızı kan hücresi sayısının veya proteinin giderek artması, ilacın hemen kesilmesini gerektirir. Her tedavi öncesi ve sonrası BUN tayini yapılması önerilmektedir.

  Damar içi tedavi süresince hastalar kalp ritim düzensizlikleri ve diğer EKG değişiklikleri açısından izlenmelidir.

  Kurşun zehirlenmesi komasında aşırı sıvıdan kaçınılmalıdır, aşırı sıvı alınması kafa içi basıncının artmasına neden olabilir.

  Parenteral olarak uygulanan kalsiyum disodyum edetat, manganez, nikel ve çinko gibi diğer bazı ağır metal zehirlenmelerinde ve plütonyum, uranyum gibi bazı radyoaktif ve nükleer füzyon ürünleri ile olan zehirlenmelerin tedavisinde yararlı olabilir.

  Kalsiyum disodyum edetat civa, altın ve arsenik zehirlenmelerinde etkili değildir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LIBENTA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİBENTA’nın hamilelik döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LİBENTA’nın emzirme döneminde kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

  Kalsiyum disodyum edetatın süte geçip geçmediği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak birçok ilaç anne sütü ile atıldığından, emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Bildirilmemiştir.

  LIBENTA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LİBENTA’nın içeriğinde bulunan maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Standart klinik laboratuvar testleri ile bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Kalsiyum disodyum edetat, çinko-insülin preparatları ile etkileşime girer, etki süresini azaltır.


  3.LIBENTA nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Kurşun zehirlenmesinin tedavisinde toplam günlük kalsiyum disodyum edetat dozu, kurşun zehirlenmesinin ağırlığına, hastanın ilaca karşı yanıtına ve toleransına bağlıdır. Çeşitli doz rejimleri önerilmiştir. Doz kas içi ve damar içi uygulama için aynıdır. Aşırı kurşun koması olan tüm hastalarda ve genç çocuklarda kas içi uygulama kullanılmaktadır.

  Kalsiyum disodyum edetat ile yetişkinlerde ve çocuklarda kurşun zehirlenmesi tedavisine 5 gün süre ile devam edilir. Sonra kurşunun vücutta dağılması çinkonun ve diğer gerekli metallerin ciddi eksilmesini önlemek amacıyla 2-4 gün ara verilir. Genellikle her iki tedavi yolu da (IV, IM) uygulanır, tedavi yolunun seçimi daha çok kurşun tedavisinin ciddiyetine ve hastanın ilaca olan tolerasyonuna bağlıdır.

  Yetişkin ve ergenlerde genel doz (kas içi veya damar içi) 30-50 mg/kg/gün’lük toplam doz, 3-5 gün süreyle 12 saatlik aralarla 2 eşit doz halinde uygulanır. Erişkinlerdeki üst doz sınırı 24 saat içinde 50 mg/kg’dır.

  Damar içi uygulama: Günlük toplam doz (1000 mg/m2/gün) 250-500 mİ %5’lik dekstroz çözeltisi içinde veya %0.9 serum fizyolojik içine ilave edilir. Günlük toplam doz 8-12 saatlik bir zaman içerisinde infüzyon şeklinde uygulanır.

  Kas içi uygulama: Günlük toplam kalsiyum disodyum edetat dozu (1000 mg/m2/gün) 8-12 saatlik aralarla verilmek kaydıyla 2 eşit dozda uygulanmalıdır. Enjeksiyon yerindeki ağrıyı azaltmak amacıyla çözeltiye lidokain veya prokain ilave edilmelidir.

  Kurşuna bağlı böbrek hasarı olan yetişkinlerde aşağıdaki doz sistemi tavsiye edilir:

  Serum kreatinin seviyesi 2-3 mg/dL olan hastalarda, 5 gün boyunca her 24 saatte 500 mg/m2; serum kreatinin seviyesi 3-4 mg/dL olan hastalarda, her 48 saatte 3 doz; serum kreatinin seviyesi > 4 mg/dL olan hastalarda, haftada bir. Bu doz rejimi bir ay ara ile tekrarlanır.

  Kalsiyum disodyum edetat, tek başına kullanıldığında kanlarında yüksek kurşun bulunan hastalarda semptomları şiddetlendirir. Kandaki kurşun seviyesi 70 mg/dL’den fazla olduğunda veya klinik semptomlar kurşun zehirlenmesi olduğunu gösteriyorsa, kalsiyum disodyum edetat, BAL (dimerkaprol) ile birlikte kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kalsiyum disodyum edetat yavaş damar içi infüzyonla ya da kas içi enjeksiyonla uygulanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Kurşun zehirlenmesi erişkinlerde olabildiği gibi çocuklarda da ortaya çıkabilir. Ancak çocuklarda daha ciddi seyredebilir. EDTA her yaştaki vakada kullanılabilir. Genel çocuk dozu, 15-30 mg/kg/gün’dür. Üst doz sınırı ise 24 saat içinde 75 mg/kg’dır.

  Detaylar için “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” başlığına bakınız. Yaşhlarda kullanımı:

  Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Karaciğer/Böbrek yetmezliği:

  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

  Eğer LİBENTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  LİBENTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LIBENTA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LIBENTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Liba Laboratuarları A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04612
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699510750509
Etkin Madde Kalsiyum Disodyum Edetat
ATC Kodu V03AB03
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Edetat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LIBENTA 400 mg /2 ml 100 ampül Barkodu