Nobel İlaç İlaçları › LEX 5 mg 14 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

LEX 5 mg 14 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Tadalafil }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 21 February  2020

LEX 5 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Tadalafil

Her film kaplı tablet 5 mg tadalafil içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), L-Hidroksipropil Selüloz-LH 11, Hidroksipropil Selüloz-EF (Klucel EF), Kroskarmelloz Sodyum (Acdisol), Sodyum Lauril Sülfat, Mikrokristalin Selüloz PH 102, Magnezyum Stearat, Film kaplama materyali (Opadry II TAN 85G27001 (polivinilalkol, polietilen glikol, talk, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, siyah demir oksit, titanyum dioksit, lesitin))

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEX nedir ve ne için kullanılır?

2. LEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LEX nedir ve ne için kullanılır?

LEX 5 mg, kavuniçi renkli film kaplı tabletler halindedir. Damla şeklinde ve bir yüzünde "5" yazılıdır. 14 ve 28 tabletlik blister ambalajdadır.

LEX, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

LEX 5 mg yetişkin erkeklerde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. LEX'in cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir. Cinsel uyarıyı takiben LEX, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa LEX yardımcı olmayacaktır.

Cinsel uyarının olmadığı durumlarda LEX'in tek başına işe yaramayacağı önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

İyi huylu prostat büyümesine (benign prostat hiperplazisi) bağlı alt idrar yolları bulguları, prostatın yaşla birlikte büyüyerek, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar torbasının tam boşalamaması ve daha sık olarak hatta gece bile idrara çıkma gerekliliği şeklinde tanımlanabilen bir durumdur. LEX, kan akımını artırarak, prostat ve mesane kaslarını gevşeterek benign prostat hiperplazisinin semptomlarını azaltabilir. Tedaviye başladıktan sonra LEX'in 2 hafta içinde üriner semptomlarda düzelme sağlamaya başladığı gösterilmiştir.


 • 2.LEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  LEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LEX, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte LEX kullanmamalısınız.

  Aşağıdaki ilaçları LEX'le birlikte kullanacaksanız LEX ya da belirtilen ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

  • Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)

  • Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar

  • Riosiguat

  • 5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)

  • Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için) ve AIDS ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri

  • Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)

  • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  • Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte LEX kullanmayınız.

  Eğer, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, LEX'i diğer ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.LEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  LEX‘i kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Önerilen doz, her gün yaklaşık aynı saatte alınan günde bir kez 5 mg'lık tablettir. Doktorunuz LEX'e verdiğiniz cevaba göre doz ayarlaması yapabilir. LEX tabletler ağız yoluyla kullanılır.

  Alkol kullanımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer LEX aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

  Erektil disfonksiyon tedavisi

  Genel olarak önerilen doz öngörülen cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınan 10 mg'dır. 10 mg tadalafilin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg'a yükseltilebilir. Günlük maksimum 1 doz kullanılmalıdır. Tadalafilin 10 mg veya 20 mg'lık dozları öngörülen cinsel aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli günlük kullanım için önerilmemektedir.

  İlişki öncesi tadalafilin daha sık kullanımına (ör. en az haftada 2 kez) ihtiyaç duyan hastalarda, hastanın tercihine ve hekimin değerlendirmesine göre en düşük günlük doz düşünülebilir. Bu hastalarda önerilen doz günde 1 defa 5 mg olmakla birlikte bireysel tolerabiliteye göre doz günde 1 defa 2,5 mg'a düşürülebilir. Günlük rejimin sürekli kullanım uygunluğu periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir.

  Günde bir kez alınan LEX, günün 24 saati içinde cinsel uyarı olduğu herhangi bir zamanda sertleşme sağlar. Günde 1 kez kullanılan LEX, haftada iki veya daha sık cinsel aktivite beklentisi olan erkekler için uygundur. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda LEX'in etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

  Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

  İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ne bağlı alt idrar yolları bulgularının tedavisinde

  İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat hiperplazisi) bulgularında önerilen doz, her gün yaklaşık aynı saatte alınan, günde 1 kez 5 mg'lık tablettir. Benign prostat hiperplazisi için 5 mg tadalafil kullanımını tolere edemeyen ya da bu dozun etkili olmadığı hastalarda alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

  İyi huylu prostat büyümesi (Benign prostat hiperplazisi) bulguları ile erektil disfonksiyon birlikteliği varsa önerilen doz her gün yaklaşık aynı saatte alınan, günde 1 kez 5 mg'lık tablettir. Benign prostat hiperplazisi için 5 mg tadalafil kullanımını tolere edemeyen ya da bu dozun etkili olmadığı hastalarda alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

  5 mg tadalafil içeren ürünler için (çentikli tabletler hariç) ürünün bölünerek kullanılması uygun değildir.

  LEX'i günde 1 kezden fazla ALMAMALISINIZ.

  Uygulama yolu ve metodu

  LEX tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. LEX aç veya tok karna alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LEX, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer LEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEX kullanırsanız

  LEX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Bölüm 4'de belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

  LEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Hatırlar hatırlamaz dozunuzu hemen alınız ancak unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. LEX'i günde bir kezden fazla almamalısınız.

  LEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
 • Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
  Satış Fiyatı 219.68 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 197.59 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699540091740
  Etkin Madde Tadalafil
  ATC Kodu G04BE08
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 14
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LEX 5 mg 14 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 2020219.68 TL
  14 Feb 2020197.59 TL
  7 Feb 2020197.59 TL
  31 Jan 2020197.59 TL
  24 Jan 2020197.59 TL
  17 Jan 2020197.59 TL
  10 Jan 2020197.59 TL
  7 Jan 2020197.59 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları