Dem İlaçları › LEVOFLOX 500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti › Kullanma Talimatı

LEVOFLOX 500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti Kullanma Talimatı

Levofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 April  2019

LEVOFLOX 500 mg/100 mL IV infüzyonluk çözelti

Damar içine uygulanır.

Steril

•

Etken Madde

100 mL infüzyon çözeltisi 500 mg levofloksasine eşdeğerde 512 mg levofloksasin hemihidrat içerir.

• Yardımcı madde:Sodyum klorür, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEVOFLOX nedir ve ne için kullanılır?

2. LEVOFLOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LEVOFLOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LEVOFLOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LEVOFLOX nedir ve ne için kullanılır?

LEVOFLOX 500 mg/100 mL IV infüzyon çözeltisi, damar içine uygulanan saydam, yeşilimsi sarı renkte bir çözeltidir. İlacınızın kutusu içinde 1 mL'sinde 5 mg levofloksasin içeren, toplam 100 mL çözelti içeren bir adet polipropilen şişe bulunur.

LEVOFLOX bakterilere karşı etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubuna dahildir. Bakterilerin büyümesini, çoğalmasını engeller ve bakterilerin yok olmasını sağlar.

LEVOFLOX etkin maddesi olan levofloksasine karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz antibiyotik tedavisini ağızdan alamayacak durumda olduğunuz için damar içine uygulanacak bu LEVOFLOX formunu, sizde aşağıdaki durumlardan biri bulunduğu için reçete etmiş olabilir:

o Toplumdan edinilmiş zatürre (pnömoni)

o İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları o Prostat iltihabı

o Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Apse (irin kesesi), selülit, furonkül, impetigo (derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu), yara enfeksiyonlarının neden olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları.

o Hastanede edinilmiş zatürre (pnömoni)

o Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma


 • 2.LEVOFLOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVOFLOX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

  • Levofloksasine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı veya florokinolonlar grubu antibiyotiklerden bir başkasına karşı alerjiniz varsa,

  • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa,

  • Hamileyseniz,

  • Bebek emziriyorsanız,

  • Çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde LEVOFLOX'u kullanmayınız.

  • Gelişmekte olan kıkırdak dokusuna zarar verme riski nedeniyle çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

  LEVOFLOX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu geçiriyorsanız, (başka bir antibiyotik kullanılması daha uygun olabilir)

  • Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlığınız varsa ve buna bağlı istemsiz kasılma nöbetleri yaşadıysanız,

  • İnme ya da diğer beyin yaralanmaları nedeniyle beyin hasarınız varsa,

  • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı olduğu durumlarda: LEVOFLOX tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, inatçı ve/veya kanlı ishal görülürse LEVOFLOX tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya spesifik tedaviye başlanılmalıdır. Derhal doktorunuza haber veriniz. Doktorunuz sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.

  • Kas kirişlerinde (tendon) bir iltihaplanmayı ya da yırtılmayı düşündürecek ağrı, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ortaya çıkarsa ve yaşlılarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon yırtılma riski artar. Doktorunuz bu durumu yakından takip etmek isteyebilir.

  • Böbrek yetmezliğiniz varsa: Doktorunuz size özel doz ayarlaması yapacaktır.

  • Levofloksasin kullanan hastalarda nadiren de olsa ışığa karşı duyarlılık geliştiği bildirilmiştir. LEVOFLOX kullanımı sırasında ve tedavi bittikten sonra 48 saat süreyle kuvvetli güneş ışığına çıkmayınız veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmayınız.

  • Süperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması): Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanım sonucu, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Doktorunuz bunu önlemek amacı ile sizi yakından takip etmek isteyebilir. Eğer süperenfeksiyon oluşursa uygun tedavi yöntemlerini uygulayacaktır.

  • QT aralığında uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum): Çok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT aralığında uzama bildirilmiştir. Aşağıdaki risk gruplarında dikkatli olunmalıdır:

  - İleri yaştaysanız (65 yaş üstü) veya kadınsanız

  - Karaciğer problemi yaşadıysanız,

  - Kortikosteroid kullanıyorsanız,

  - Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. kandaki potasyum ve magnezyum düzeyinin düşük olması)

  - Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)

  - Kalp hastalığı (kalp yetmezliği, kalp krizi öyküsü, kalp atımının yavaşlaması)

  - QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanılması (örn. Sınıf IA ve III ritm düzenleyici ilaçlar, bazı depresyon ilaçları, makrolid grubu antibiyotikler ve antipsikotikler)

  • Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa; Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık); Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz).

  Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz.

  • Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen bir enzimin doğuştan eksikliği varsa,

  • Hipoglisemi (kan şeker düzeyinde azalma) ve hiperglisemi (kan şekeri düzeyinde yükselme): Sizde şeker hastalığı (diyabet) mevcutsa ve bunun için insülin veya ağızdan alınan ilaçları kullanıyorsanız, kan şekeriniz düşebilir veya buna bağlı koma ortaya çıkabilir ya da kan şekeriniz yükselebilir (doktorunuz sizden kan şekerinizi düzenli olarak

  kontrol etmenizi isteyebilir.)

  • Periferik nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı) sizde mevcutsa

  • Myastenia Gravis'in (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesi:

  Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, solunum cihazı desteği gerektiren solunum yetmezliği ve ölümü kapsayan pazarlama sonrası ciddi yan etkiler florokinolonla ilişkilendirilmiştir. Öyküsünde myastenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

  • Aşırı duyarlılık reaksiyonları: İlk dozu takiben nadiren öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) görülebilir. Tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktorunuza başvurmalısınız.

  • Deride içi su dolu kabarcıklarla seyreden ağır hastalıklar: LEVOFLOX, Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi ağır deri reaksiyonlarına yol açabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden önce, hemen doktorunuza başvurunuz.

  • Çok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine kapılma ve tehlikeli davranışlar görülebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedavi yöntemini belirler.

  • Psikolojik rahatsızlığınız veya psikiyatrik hastalık öykünüz varsa LEVOFLOX'u dikkatli kullanınız.

  • Tedaviniz sırasında iştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı veya karında hassasiyet meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandırabilir ve sizin için uygun tedaviyi belirleyecektir.

  LEVOFLOX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

  İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. İnsanlarla ilgili verilerin yeterli olmaması ve florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, LEVOFLOX gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Levofloksasinin insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Levofloksasinin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/ toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Florokinolonlarla yapılan deneysel çalışmalarda büyüyen organizmalarda ağırlık taşıyan kıkırdağa zarar verme riskinin gösterilmesi nedeniyle, LEVOFLOX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LEVOFLOX kullanımı, hastanın konsantre olma ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir.

  LEVOFLOX kullanırken bu gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  LEVOFLOX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LEVOFLOX'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her 100 mL dozunda 15.4 mmol (354.2 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Bronşları genişleterek nefes almayı kolaylaştıran bir ilaç olan teofilin (LEVOFLOX ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)

  • Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin gibi benzeri steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (Levofloksasin ile birlikte kullanıldığında, beyinde kasılma nöbeti eşiği düşer)

  • Gut hastalığında kullanılan probenesid veya mide ülserinde kullanılan simetidin (Levofloksasin'in vücuttan atılımını azaltır)

  • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin (yarı ömrü uzar)

  • Kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan K vitamini antagonistleri (örneğin; varfarin). Etkisi artabilir, kanama riski oluşabilir. Doktorunuz sizden kan pıhtılaşma testleri isteyebilir.

  • Kalpte QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar (kalpte ciddi ritim bozukluğuna yol açabilir)

  o Sınıf Ia antiaritmikler (kinidin) ve sınıf III antiaritmikler (amiodaron)

  o Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar, örn. amitriptilin, imipramin)

  o Makrolidler (bir antibiyotik grubu)

  o Antipsikotikler (bazı ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

  - Kortikosteroid (astım ve inflamasyon tedavisinde kullanılır)

  - Bu ilacı kullanırken güçlü ağrı kesici olan opiatlar için yapılan idrar testi hatalı pozitif sonuç verebilir.

  Diğer ilaçlar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin LEVOFLOX'un etkisini değiştirmesi beklenmez.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.LEVOFLOX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  LEVOFLOX size uzman bir sağlık personeli tarafından yavaş olarak, en az 60 dakika sürecek şekilde, damar yoluyla verilecektir.

  LEVOFLOX erişkinlerde kullanılır.

  Dozaj enfeksiyonun tipine ve şiddetine ve ayrıca enfeksiyon etkeni olan bakterinin duyarlılığına bağlıdır.

  Doktorunuz sizin durumunuza bağlı olarak, başlangıçtaki damar içine uygulamadan birkaç gün sonra ağızdan uygulamaya geçebilir.

  LEVOFLOX'un aşağıda belirtilen dozlarda uygulanması önerilir:

  Kullanım yeri

  Günlük dozaj (enfeksiyonun şiddetine göre)

  Tedavi süresi

  Toplumdan edinilmiş zatürre

  Günde tek doz veya 2 kez 500 mg

  7-14 gün

  İdrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit)

  Günde tek doz 500 mg

  7-10 gün

  Komplikasyonlu böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları

  Günde tek doz 500 mg

  7-14 gün

  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  Günde tek doz 250 mg veya tek doz / iki kez 500 mg

  7-14 gün

  Prostat iltihabı

  Günde tek doz 500 mg

  28 gün

  Hastanede edinilmiş zatürre

  Günde tek doz 750 mg

  7-14 gün

  Havaya karışmış şarbon mikrobuna maruz kalma

  Günde tek doz 500 mg

  8 hafta

  Tedavinin süresi hastalığınızın seyrine bağlıdır (yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, LEVOFLOX kullanımı hastanın ateşi düştükten ve enfeksiyon sona erdiğine dair kanıt sağlandıktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  LEVOFLOX uzman bir sağlık personeli tarafından damar içine yavaş infüzyonla uygulanır. İnfüzyon süresi, 500 mg LEVOFLOX çözeltisi için 60 dakika olmalıdır.

  Kullanmadan önce çözeltinin gözle incelenmesi gerekir. Yalnızca partikül içermeyen, berrak çözeltiler kullanılmalıdır.

  Kauçuk tıpası delindikten sonra kontaminasyondan korunmak için infüzyon çözeltisinin derhal kullanılması gerekir.

  Güneş ışığından korunma

  Bu ilacı kullanırken doğrudan güneş ışığına maruz kalmayınız. Deriniz güneşe karşı daha duyarlı hale gelerek yanma, karıncalanma ya da şiddetli su toplamasına yol açabilir. Bu nedenle yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanınız. Güneşe çıkarken şapka ile kol ve bacaklarınızı açık bırakmayacak giysiler giyiniz. Güneşlenmekten kaçınınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LEVOFLOX çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda böbrek fonksiyonlarında bozukluk yoksa LEVOFLOX'un dozunda ayarlama yapılması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuz LEVOFLOX dozunu azaltacak ve sizi daha yakından izleyecektir.

  Kreatinin klirensi ? 50 mL/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre)

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, LEVOFLOX dozunda ayarlama yapılması gerekmez. Doktorunuz LEVOFLOX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedavinizi kesmeyiniz.

  Eğer LEVOFLOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVOFLOX kullanırsanız

  LEVOFLOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEVOFLOX uzman bir sağlık personeli tarafından, doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta uygulanacaktır.

  LEVOFLOX'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEVOFLOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan LEVOFLOX tedavinizi sonlandırmayınız, hastalığınızın belirtileri yeniden ortaya çıkabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

 • Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
 • Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
  Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA17514
  Satış Fiyatı 164.94 TL [ 22 Sep 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 164.94 TL [ 15 Sep 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699769690304
  Etkin Madde Levofloksasin
  ATC Kodu J01MA12
  Birim Miktar 500+100
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Levofloksasin
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LEVOFLOX 500 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  22 Sep 2023164.94 TL
  15 Sep 2023164.94 TL
  8 Sep 2023164.94 TL
  1 Sep 2023164.94 TL
  29 Aug 2023164.94 TL
  21 Aug 2023164.94 TL
  14 Aug 2023164.94 TL
  7 Aug 2023164.94 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları