› › Kullanma Talimatı

LEVMONT 2.5/4 mg 90 çiğneme tablet Kullanma Talimatı

Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş | Güncelleme : 8 November  2019

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEVMONT nedir ve ne için kullanılır?

2. LEVMONT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LEVMONT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LEVMONT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LEVMONT nedir ve ne için kullanılır?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı
 • Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (perenİyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev İçindeki aleıjenler ile tetiklenir.
 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • -    Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı


  2.LEVMONT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEVMONT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise (Alerjik reaksiyon, deride isilik, kasıntı, yüz, dudak, el/ayaklarda şişme veya nefes alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak’nın altında ise) varsa
 • LEVMONT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • LEVMONT alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizİnin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol veya beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • LEVMONT’un akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım ataklan için aldığınız kurtarıcı İnhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. LEVMONT doktorunuzun size reçetelediği diğer astım    ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.

 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylannın kombinasyonunu yaşadıklannda doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalİsilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, LEVMONT alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • LEVMONT’un etkin maddelerinden biri olan monteIukastın kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Bu tür değişiklikler ile karşılaşmanız halinde mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LEVMONT’un yiyecek ve içecek He kullanılması

  LEVMONT yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. LEVMONT’u kullanıp kullanmayacağınız ile ilgili kararı doktorunuz verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LEVMONT, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  LEVMONT’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

  LEVMONT’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  LEVMONT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LEVMONT içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Aspartam uyansı

  Bu tibbİ ürün fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Mannitol uyansı

  Yardımcı madde olarak 105,54 mg mannitol içerir. Dozu nedeniyle uyarı gerektirmemektedir. Sodyum uyarısı

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Levosetirizin İle bağlantılı etkileşimler

  Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin santral sinir sistemi üzerinde etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

  Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

  Bazı ilaçlar LEVMONT’un etki mekanizmasını değiştirebilir veya LEVMONT diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, LEVMONT’a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • Rifampİsİn (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)
 • Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LEVMONT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  15 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler: Günde bir kez iki adet LEVMONT 2,5/4 mg çiğneme tableti kullanılır.

  2-14 yaş arasındaki çocuklar: Günde bir kez bir adet LEVMONT 2,5/4 mg çiğneme tableti kullanılır.

  Uyum için ayrı tabletler halinde levosetirizin ve montelukast alan hastalar aynı bileşen dozlannı içeren LEVMONT’a geçebilirler.

  Alerjik rinit ve alerjik kökenli astım üzerinde LEVMONT’un terapötik etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, aleıjik temasın yer aldığı dönemlerde de LEVMONT almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • LEVMONT, ağız yoluyla çiğnenerek alınır.
 • LEVMONT’un aç veya tok kamına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LEVMONT’un 2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması nedeniyle kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

  Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz. Ancak ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

  j

  Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir

  Eğer LEVMONT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVMONT kullanırsanız

  Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda husursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

  LEVMONT İçeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşın doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler kann ağrısı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşın hareketliliktir.

  LEVMONT’ian kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz,

  LEVMONT'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek İçin çift doz almayınız.

  LEYMONT ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Eğer LEVMONT kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ı

  LEVMONT belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullanıldığında, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, LEVMONT tedavisine başlamadan Önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı 243.33 TL [ 8 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 243.33 TL [ 1 Nov 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699976081223
Etkin Madde Levosetirizin Dihidroklorur + Montelukast Sodyum
ATC Kodu R06AK
Birim Miktar 2,5+4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 90
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LEVMONT 2.5/4 mg 90 çiğneme tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Nov 2019243.33 TL
1 Nov 2019243.33 TL
25 Oct 2019243.33 TL
18 Oct 2019243.33 TL
14 Oct 2019243.33 TL
4 Oct 2019243.33 TL
28 Sep 2019243.33 TL
20 Sep 2019243.33 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları