Dem İlaçları › LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu › Kullanma Talimatı

LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu Kullanma Talimatı

Filgrastim }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > Filgrastim Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 3 May  2013

LEUCOSTIM 30 MIU S.C./LV. kullanıma hazır enjektör Subkutan (cilt altı) ve damar yoluyla kullanılır.

Etken Madde

Bir kullanıma hazır enjektör 1.0 mL'de 30 milyon ünite (30 MIU = 300 mikrogram) filgrastim (G-CSF, non-glikozile rekombinant metiyonil insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü) içerir.

Yardımcı maddeler

Asetik asit, D-Mannitol, polisorbat 80, asitlik (pH) ayarı için sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LEUCOSTIM nedir ve ne için kullanılır?

2. LEUCOSTIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LEUCOSTIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LEUCOSTIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LEUCOSTIM nedir ve ne için kullanılır?

• LEUCOSTIM, enjeksiyon için berrak, renksiz çözelti/damar içine yavaş uygulama için yoğunlaştırılmış çözelti (steril konsantre) içeren kullanıma hazır enjektör şeklinde piyasaya sunulmaktadır.

• LEUCOSTIM, etkin bileşen olarak 30 milyon ünite (300 mikrogram) konsantrasyonda filgrastim içerir. Diğer maddeler asetik asit, D-mannitol, polisorbat 80, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudur. Her kutuda 1, 5 veya 10 adet enjektör bulunmaktadır. Her enjektör tek kullanımlıktır.

• LEUCOSTIM bir beyaz kan hücresi (Akyuvar) büyüme faktörüdür (Granülosit koloni uyarıcı faktörü) ve sitokinler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Büyüme faktörleri vücut tarafından doğal olarak üretilen maddelerdir; ancak ilaç olarak kullanılmak üzere de üretilebilirler. LEUCOSTIM kemik iliğini daha fazla beyaz kan hücresi üretmesi için uyarır.

• Beyaz kan hücrelerinin (Akyuvarların) sayısındaki düşüş (Nötropeni), birçok sebepten dolayı olabilir ve vücudunuzun enfeksiyonla savaşını zayıflatır. LEUCOSTIM kemik iliğini hızlı bir şekilde yeni beyaz kan hücreleri üretmesi için uyarır.

LEUCOSTIM şu durumlarda kullanılabilir:

 • Enfeksiyonların    önlenmesi amacıyla, kemoterapi (Kanser tedavisi) ile tedavi
 • sonrasında beyaz kan hücrelerinin sayısının artırılması için;

 • Enfeksiyonların    önlenmesi amacıyla, kemik iliği nakli sonrasında beyaz kan
 • hücrelerinin sayısının artırılması için;

 • Yüksek dozda    uygulanacak kemoterapi öncesinde, tedavinizin sonrasında
 • toplanmak ve size yeniden nakledilmek üzere, kemik iliğinin fazla sayıda kök hücre üretmesini sağlamak için. Bu hücreler sizden veya bir vericiden (donör) alınabilirler. Bu kök hücreleri vücuda verildikten sonra kemik iliğine gider ve kan hücreleri üretirler,

  Eğer ciddi kronik nötropeniniz varsa (Uzun süreli, beyaz kan hücresi azlığı), enfeksiyonlann önlenmesi amacıyla beyaz kan hücrelerinin (Akyuvarlann) sayısının artırılması için;

  • İlerlemiş HIV enfeksiyonu (HIV virüsünün etkisiyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan hastalık, AIDS) bulunan hastalara enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olması için.


  2.LEUCOSTIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  LEUCOSTIM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • E.coli (Bir bakteri) kaynaklı proteinlere, fılgrastime veya LEUCOSTIM’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (Aleıjik) iseniz,

  • Kostman sendromu (Doğumsal, beyaz kan hücresi azlığı ile ortaya çıkan ciddi bir durum) rahatsızlığınız varsa, doktorunuz sizinle LEUCOSTIM kullanıp kullanmayacağınız hakkında konuşacaktır.

  LEUCOSTIM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Orak hücreli kansızlık (Anemi) hastalığınız varsa (LEUCOSTIM orak hücre krizlerine neden olabilir),

  • Kemik erimesi (Osteoporoz) rahatsızlığınız varsa,

  • LEUCOSTIM veya diğer miyeloid büyüme faktörlerinin kök hücre nakli için sağlıklı vericilerde kullanılması ile ilgili yeterli uzun dönem güvenlilik verisi bulunmamaktadır. Vericilerin takip edilmesine devam edilmektedir. Tedavi merkezinin, uzun dönem güvenliliğin izlenmesini sağlamak amacıyla, en az 10 yıl boyunca kök hücre vericilerinin sistematik bir kaydını tutması ve takip etmesi tavsiye edilmektedir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Eğer kök hücre vericisiyseniz, yaşınızın 16-60 yaş aralığında olması gerekmektedir.

  LEUCOSTIM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bilgi bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • LEUCOSTIM hamile kadınlarda test edilmemiştir.

  • Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bunu söyleyiniz. Böylece doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

  • LEUCOSTIM hamile kalma ve hamileliği sürdürme durumunuzu etkileyebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Emziriyor iseniz LEUCOSTIM kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  LEUCOSTIM’in araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. LEUCOSTIM uygulanmasının ardından, araç ve makine kullanmadan önce, bekleyip nasıl hissettiğinizi değerlendirmeniz tavsiye edilmektedir.

  LEUCOSTIM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LEUCOSTIM her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” kabul edilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LEUCOSTIM nasıl kullanılır ?

  LEUCOSTIM’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız konular varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Beyaz kan hücrelerinizin sayısı normale dönünceye kadar LEUCOSTIM kullanmalısınız. Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinizin sayısını izlemek üzere düzenli kan testleri yaptırmanız gerekebilir. Doktorunuz ne kadar süre ile LEUCOSTIM kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  LEUCOSTIM, genellikle günlük olarak derinin hemen altındaki dokuya enjeksiyon yoluyla (Cilt altı, subkutan enjeksiyon olarak bilinir) verilir. Aynı zamanda bu ilaç günlük olarak damar içine yavaş enjeksiyon şeklinde (İntravenöz enjeksiyon olarak bilinir) de verilebilir. Doz, hastalığınıza ve kilonuza göre değişebilir. Doktorunuz ne kadar LEUCOSTIM kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  Kendi kendine uygulama için bilgiler

  Önemli: Doktor veya hemşirenizden eğitim almadığınız sürece kendi kendinize enjeksiyon yapmaya çalışmayınız.

  İhtiyaç duyacağınız malzemeler

  Kendi kendinize subkutan (Cilt altı) enjeksiyon yapmanız için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç duyacaksınız:

  • Yeni bir LEUCOSTIM kullanıma hazır enjektör

  • Alkollü mendiller

  Kendi kendime subkutan (Cilt altı) LEUCOSTIM enjeksiyonu yapmadan önce neler yapmalıyım?

  1. Enjektörü buzdolabından çıkarınız. Oda sıcaklığına ulaşması için enjektörü en az 30 dakika bekletiniz veya birkaç dakika avucunuzun içinde ısıtınız. Böylece daha rahat bir enjeksiyon yapabilirsiniz. LEUCOSTIM’i farklı şekillerde ısıtmayınız (Örneğin, mikrodalga fırında veya sıcak suda).

  2. Kullanıma hazır enjektörü çalkalamayınız.

  3. Enjeksiyona hazır olmadığınız sürece iğne ucundaki kılıfı çıkarmayınız.

  4. Enjektör üzerindeki son kullanma tarihini kontrol ediniz. Eğer ambalaj üzerinde görülen ayın son gününü geçtiyse enjektörü kullanmayınız.

  5. LEUCOSTIM’in görünüşünü kontrol ediniz. Partikülsüz (parçacık içermeyen), renksiz, berrak bir çözelti olmalıdır. Eğer renk bozukluğu, bulanık görüntü veya içinde partiküller (parçacıklar) varsa kullanmamalısınız.

  6. Ellerinizi iyice yıkayınız.

  7. Rahat, iyi aydınlatılmış, temiz bir yere geçiniz ve ihtiyacınız olan tüm malzemeleri yakınınıza koyunuz.

  LEUCOSTIM enjeksiyonumu nasıl hazırlamalıyım?

  LEUCOSTIM’i enjekte etmeden önce aşağıdaki işlemleri yapmalısınız:

  1. İğnenin zarar görmesini engellemek için, enjektörün ucundaki kılıfı şekil 1 ve 2’de gösterildiği gibi bükmeden nazikçe çıkarınız.


  2. İğneye dokunmayınız veya pistonu itmeyiniz.

  3. Kullanıma hazır enjektörde küçük bir hava kabarcığı görebilirsiniz. Enjeksiyonu yapmadan önce bu hava kabarcığını çıkarmak zorunda değilsiniz. Çözeltiyi hava kabarcığı ile enjekte etmeniz size zarar vermez.

  4. Kullanıma hazır enjektörü artık kullanabilirsiniz.

  Enjeksiyonları nereye yapmalıyım?

  Enjeksiyon yapmak için en uygun bölgeler her iki uyluğun üst dış kısımları ve karındır. Eğer başka birisi size enjeksiyon yapıyorsa kolunuzun arkasına da yapabilirler.

  Enjeksiyon bölgesinde kızarma veya yara fark ederseniz, enjeksiyon bölgesini değiştirebilirsiniz.

  Kendi kendime nasıl enjeksiyon yaparım?

  1. Alkollü bir mendil kullanarak derinizi temizleyiniz ve sıkıştırmadan başparmak ve işaret parmağı arasında tutunuz.

  2. Doktor veya hemşirenizin gösterdiği şekilde iğnenin tamamen deriye girmesini sağlayınız.

  3. Bir kan damarını delip delmediğinizi görmek amacıyla pistonu hafifçe çekiniz. Enjektörde kan görürseniz, iğneyi çıkarınız ve başka bir yere batırınız.

  4. Derinizi tutmaya devam ederken, pistonu yavaş ve sabit bir basınçla, enjektör tamamen boşalıncaya kadar itiniz.

  5. İğneyi çıkarınız ve deriyi bırakınız.

  6. Az bir miktar kan görürseniz, bunu pamuk veya mendil ile giderebilirsiniz. Enjeksiyon bölgesini ovmayınız. Gerekiyorsa enjeksiyon bölgesini bir yara bandı ile kapatabilirsiniz.

  7. Her bir enjektörü daima bir enjeksiyon için kullanınız. Enjektörde kalabilecek olan LEUCOSTIM’i kullanmayınız.

  Unutmayınız: Sorunlarınız varsa, doktor veya eczacınızdan yardım ve tavsiye istemekten

  çekinmeyiniz.

  Kullanılan enjektörlerin imhası

  • Kullanılmış enjektörleri tekrar ambalajına koymayınız; yanlışlıkla kendinize batırabilirsiniz.

  • Enjektörleri çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlere koyunuz.

  • Enjektörleri evinizin günlük çöpüne asla atmayınız. Eczacınız kullanılmış veya artık gerekmeyen enjektörün nasıl imha edileceğini size söyleyecektir.

  Çocuklarda kullanımı

  LEUCOSTIM, kemoterapi (kanser ilacı) tedavisi alan veya ciddi beyaz kan hücresi azalması (Nötropeni) şikayeti olan çocukların tedavisinde kullanılır. Çocuklara verilen doz vücut ağırlığına göre orantı kurulduğunda yetişkinlere verilen ile aynıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer LEUCOSTIM’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LEUCOSTIM kullanırsanız

  Doktorunuzun size verdiği dozun üzerinde doz kullanmayınız.

  LEUCOSTIM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LEUCOSTIM'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer enjeksiyonlarınızdan birini yaptıramadıysanız veya çok az enjekte ettiyseniz, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa bir doktor, hemşireye veya eczacıya sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LEUCOSTIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA11688
Satış Fiyatı 3871.68 TL [ 13 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 3871.68 TL [ 6 May 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699769950316
Etkin Madde Filgrastim
ATC Kodu L03AA02
Birim Miktar 30000000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 10
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünostimülan İlaçlar > Filgrastim
İthal ( ref. ülke : Guneykore ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LEUCOSTIM 30 MIU SC/IV kullanıma hazır enjektör 10 enjektör/kutu Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
13 May 20223,871.68 TL
6 May 20223,871.68 TL
25 Apr 20223,871.68 TL
18 Apr 20223,871.68 TL
8 Apr 20223,871.68 TL
4 Apr 20223,871.68 TL
28 Mar 20223,871.68 TL
21 Mar 20223,871.68 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları