Genveon İlaçları › LAVODROP 30 mg/5 ml 150 ml şurup › Kullanma Talimatı

LAVODROP 30 mg/5 ml 150 ml şurup Kullanma Talimatı

Levodropropizin }

Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Levodropropizin Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 2 August  2013

LAVODROP 30 mg/5 mL şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 mL’de 30 mg levodropropizin bulunur.

Yardımcı maddeler

Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve aroması, kakao aroması, sitrik asit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LAVODROP nedir ve ne için kullanılır?

2. LAVODROP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LAVODROP nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LAVODROP’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LAVODROP nedir ve ne için kullanılır?

1. LAVODROP nedir ve niçin kullanılır?

• LAVODROP’un etkin maddesi levodropropizin, öksürük kesici özelliktedir.

• LAVODROP, 150 mlTik cam şişede, 5 mlTik işaretli ölçeği ile birlikte sunulur.

Berrak, renksiz çözelti görünümündedir.

• LAVODROP, çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.


2.LAVODROP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAVODROP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Levodropropizine veya LAVODROP’un bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz ya da emziriyorsanız, ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız LAVODROP’u kullanmayınız.

LAVODROP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa hekiminize danışmadan LAVODROP’u kullanmayınız.

• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa, hekiminize danışmadan LAVODROP’u kullanmayınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

LAVODROP'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

LAVODROP’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAVODROP bebeğinize zarar verebilir, kullanmayınız. Ancak, çok gerekli olduğu durumlarda doktorunuz yarar/zarar oramna göre karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LAVODROP’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, zorunlu olmadıkça emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Çok seyrek olarak yorgunluk ve halsizlik bildirildiğinden, araç kullanma ve herhangi bir makine işletilmesi sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

LAVODROP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LAVODROP’un her 5 ml’si 2.5 g sukroz içerir. Bu nedenle, eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransımz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

LAVODROP’un içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmiş aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi üründe hacmin %6.25’i kadar etanol (alkol) vardır; (her 5 mİ’de 250 mg).

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi (sara hastalığı) gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçlan) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) İlaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.


3.LAVODROP nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

LAVODROP’un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacm yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

LAVODROP sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

• 3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulamr.

• 10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mL (ölçekteki 3 mL çizgisine kadar)

• 20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 mL (tam dolu 1 ölçek)

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumlan:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalannda; fayda-risk oram göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LAVODROP’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAVODROP kullanırsanız

LAVODROP’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LAVODROP'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LAVODROP ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 44.68 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 44.68 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293573456
Etkin Madde Levodropropizin
ATC Kodu R05DB27
Birim Miktar 30+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 150
Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Levodropropizin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LAVODROP 30 mg/5 ml 150 ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 202344.68 TL
15 Sep 202344.68 TL
8 Sep 202344.68 TL
1 Sep 202344.68 TL
29 Aug 202344.68 TL
21 Aug 202344.68 TL
14 Aug 202344.68 TL
7 Aug 202344.68 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları