World Medicine İlaçları › LATASOPT %0.005 göz damlası 2.5 ml › Kullanma Talimatı

LATASOPT %0.005 göz damlası 2.5 ml Kullanma Talimatı

Latanoprost }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme : 7 November  2014

LATASOPT % 0.005 göz damlası Göz içine damlatılır.

Etken Madde

Her mPde 0.05 mg latanoprost içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum fosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LATASOPT nedir ve ne için kullanılır?

2. LATASOPT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LATASOPT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LATASOPT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LATASOPT nedir ve ne için kullanılır?

LATASOPT, bir mililitresi 0.05 mg latanoprost içeren göz damlasıdır. 2.5 mİ göz damlası çözeltisi, 5 mİ nominal kapasitesi olan beyaz opak LDPE şişelerde, beyaz LDPE damlalık ile ambalajlanır ve emniyet halkalı, beyaz HDPE vidalı kapak ile kapatılır.

LATASOPT, prostaglandin analoğu adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar, gözün içindeki akışkan sıvının kan akımına doğru olan doğal dışa akımını artırır.

LATASOPT, glokomun bir çeşidi olan açık açılı glokomun ve gözdeki yüksek tansiyonun (oküler hipertansiyon) tedavisi için kullanılır. Bu koşullar, göz içi basıncının artmasından dolayı görme yeteneğinizi etkiler.

LATASOPT, tüm yaş grubundaki çocuklarda ve bebeklerde artmış göz içi basıncı ve glokom tedavisinde kullanılır.


2.LATASOPT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LATASOPT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Etkin madde latanoprost veya LATASOPTun içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı daha önce bir alerjik reaksiyon geliştirdiyseniz.
 • Hamile iseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız
 • Emziriyorsanız.
 • LATASOPT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer siz veya çocuğunuz,

 • Göz ameliyatı olduysanız veya olmak üzereyseniz (katarakt ameliyatı dahil).
 • Göz sorunlarınız varsa (örn. gözde ağrı, tahriş veya iltihap, bulanık görme).
 • Gözlerinizde kuruluk olduğunu biliyorsanız.
 • Şiddetli ast imin ız varsa veya astımın ız iyi kontrol edilemiyorsa.
 • Kontakt lens takıyorsanız, yine de LATASOPT kullanabilirsiniz, ancak bölüm 3'te yer alan kontakt lens kullanıcılarına yönelik talimatlara uyunuz.
 • Herpes simpleks adı verilen virüsün neden olduğu bir göz enfeksiyon geçiriyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  LATASOPT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bu tıbbi ürünün insanlarda gebelik sırasında kullanım açısından güvenliliği belirlenmemiştir. Gebeliğin seyri bakımından ve doğmamış bebek veya yeni doğan açısından potansiyel tehlikeli etkilere sahiptir. Bu nedenle, LATASOPT gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  LATASOPT’un içindeki latanoprost adlı madde anne sütüne geçebileceğinden emziriyorsanız LATASOPT kullanmayınız veya LATASOPT kullanmaya devam edecekseniz emzirmeyi bırakınız.

  LATASOPTun göze damlatılması geçici görme bulanıklığına yol açabilir. Bu durum geçinceye kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

  LATASOPT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LATASOPT, benzalkonyum klorür adı verilen bir koruyucu madde içerir. Bu koruyucu madde, gözde tahriş hissine neden olabilir. Bu maddenin yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yumuşak kontakt lensler ile temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi tekrar takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LATASOPT diğer ilaçlarla etkileşim gösterebilir. Reçetesiz olarak alınan ilaçlar (veya göz damlaları) dahil, başka ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız, lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildirin. Kullanmanız gereken başka bir göz damlası da varsa iki ilacın damlatılmaları arasında en az 5 dakika olmalıdır. Lütfen doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyiniz.

 • LATASOPT’un göz içi basıncını düşürücü etkisi kendi grubu dışındaki bazı glokom ilaçlarıyla (beta adrenerjik antagonistler, adrenerjik agonistler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve en azından kısmi kolinerjİk agonistler) artabilir.
 • Aynı sınıfa dahil (prostaglandinler) olan göz damlaları ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LATASOPT nasıl kullanılır ?

  Her zaman LATASOPT'u tam olarak doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

  LATASOPT’u ilk kez açtığınızda, kutuda gördüğünüz bir boşluğa şişeyi açtığınız tarihi yazınız, böylelikle ilacın açıldıktan sonra 4 hafta olan kullanım süresini aşmamış olursunuz.

  Yetişkinler ve çocuklar için doz günde bir kez, hasta göz(ler)e bir damla damlatılmasıdır. İlaç akşamları damlatıldığında daha iyi sonuç elde edilir.

  LATASOPT’u günde bir kezden fazla kullanmayınız, çünkü LATASOPT’u çok sık kullanırsanız tedavinin etkililiği azalabilir.

  LATASOPT’u doktorunuzun söylediği gibi kullanmayı bırakmanızı söyleyinceye kadar kullanınız.

  Kontakt lens kullanıcıları:

  Kontakt lens kullanıyorsanız, ilacı gözünüze damlatmadan önce lenslerinizi çıkarınız. LATASOPT damlatıldıktan en az on beş dakika sonra lensinizi tekrar takabilirsiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  LATASOPT göze aşağıdaki şekilde uygulanır.  1. LATASOPT şişesini ve bir ayna alınız.

  2. Ellerinizi yıkayınız.

  3. Kapağını açınız.

  4. Ucu aşağıya bakacak şekilde şişeyi başparmağınız ve diğer parmaklarınızla tutunuz.

  5. Başınızı arkaya doğru itiniz. Gözünüz ve göz kapağınız arasında bir alan oluşuncaya kadar temiz bir parmağınızın yardımıyla göz kapağınızı aşağıya doğru çekiniz. Damla bu alana damlatılacaktır (resim 1).

  6.    Şişenin ucunu gözünüze yakın bir noktaya getiriniz. Yardımı olacaksa bir ayna kullanınız.

  7.    Gözünüze ya da göz kapağınıza, etrafındaki alanlara veya diğer bölgelere şişenin ucunu dokundurmayınız. Damlayı kirletebilir.

  8.    İşaret parmağınızla aşağı doğru çevrilen şişenin altından hafifçe bastırmanız bir damla LATASOPT damlamasını sağlayacaktır

  9.    Şişeyi kenarlarından sıkmayınız. Şişenin tasarımı altından hafifçe basılmasını gerektirmektedir (resim 2).

  10.    Eğer uygulamayı iki gözünüze de yapacaksanız, aynı basamakları diğer gözünüz için de uygulayınız.

  11. Kullandıktan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

  12. Her defasında sadece bir şişe kullanınız.

  Damlayı gözünüzden dışarı damlatırsanız tekrar deneyiniz.

  Doktorunuz göze damlatmanız için başka ilaç da reçete etmişse, ilaçları en az beş dakika arayla damlatınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  LATASOPT, çocuklarda yetişkinlerdeki ile aynı dozda kullanılabilir. Erken doğan bebeklere ilişkin veri bulunmamaktadır. Ayrıca 1 yaşından küçük yaş grubuna ilişkin veriler kısıtlıdır

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz erişkin dozu ile aynıdır.

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer LATASOPT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LATASOPT kullanırsanız

  Göze çok fazla LATASOPT damlattıysanız, gözlerde az miktarda bir yanma, gözlerinizde sulanma ve kızarma olabilir, bu durum sizi veya çocuğunuzu rahatsız ediyorsa doktorunuzdan tavsiye alınız.

  LATASOPT kazara içildiyse hemen doktorunuzu arayınız.

  LATASOPT’tan kullanılması gerekenden fazlası kullanılmışsa bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LATASOPT'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir damla damlatmayı unutursanız, bir sonraki damlayı zamanında damlatınız. Emin değilseniz doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  LATASOPT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LATASOPT ile tedaviyi sonlandırmak istiyorsanız doktorunuz ile konuşunuz.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA16842
Satış Fiyatı 408.02 TL [ 29 May 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 408.02 TL [ 22 May 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680199610147
Etkin Madde Latanoprost
ATC Kodu S01EE01
Birim Miktar 0.05
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Latanoprost
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LATASOPT %0.005 göz damlası 2.5 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
29 May 2023408.02 TL
22 May 2023408.02 TL
15 May 2023408.02 TL
8 May 2023408.02 TL
28 Apr 2023408.02 TL
24 Apr 2023408.02 TL
17 Apr 2023408.02 TL
7 Apr 2023408.02 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları