Bayer İlaçları › LASONIL 40 gr pomad › İP › Formülü

LASONIL 40 gr pomad Formülü

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
LASONIL 40 gr pomad

1g pomad; 50 HDB U Heparinoid - Bayer içerir.
Lasonil Pomad, burkulma, ezilme, eklemlerde su toplama ve şişme gibi hematomlu veya hematomsuz kapalı yaralar ve spor yaralanmalarının lokal tedavisinde kullanılır. Lasonil Pomad, ayrıca, kompresyon ile tedavi edilememiş yüzeyel flebitin lokal tedavisi için endikedir.
Heparin veya heparinoidlere karşı aşırı duyarlılığı olan şahıslarda kullanılmamalıdır.
Kanamalarda Lasonil kullanılmamalıdır. Açık yaralara ve iltihabi durumlarda enfekte olmuş bölgeye sürülmemelidir.Lasonil çok iyi tolere edilir. Nadiren oluşan derideki kızarıklıklar, ilaç kesildiğinde kendiliğinden kaybolur. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Kardiyak glikozidler (dijital tedavisi) ile birlikte Lasix kullanılacağı zaman potasyum veya magnezyum noksanlığının, kalp kasının dijitale duyarlığını artırabileceği hatırda tutulmalıdır. Glikokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolon ile birlikte kullanıldığı zaman potasyum kaybının artabileceği düşünülmelidir. Bu açıdan meyan kökü, karbenoksolon ile aynı şekilde etki gösterir. Nefrotoksik antibiyotiklerin (ör. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini furosemid'in arttırması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle özellikle böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda hayatı tehdit eden durumlar haricinde bu tür bir kombinasyondan kaçınılmalıdır. Romatoid hastalıkların tedavisinde yüksek doz salisilatlarla Furosemid kombinasyonu, salisilat toksisitesini artırabilir. Bunun nedeni, salisilatlarla furosemidin renal itrah düzeyinde yarışmaları nedeni ile salisilatların itrahının azalmasıdır. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Zira diüretikler, lityumun renal klirensini azaltıp, lityum toksisitesi (kardiotoksik, nörotoksik etkileri) oluşturabilir. Kanamisin, gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerin işitmeyi bozucu (ototoksisite) etkisinin furosemid'le birlikte verildikleri zaman artabileceği hatırda tutulmalıdır. Bu işitme bozuklukları iyileşmeyebilir. Bu yüzden kombine tedavi ancak hayati endikasyonlarda uygulanmalıdır. Furosemid bazen antidiabetikler ve pressör aminler (ör. adrenalin, noradrenalin) gibi ilaçların etkisini azaltabilir, salisilatlar, teofilin gibi ilaçlar ile kürar tipi kas gevşeticilerin etkisini potansiyalize edebilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini furosemid artırabilir. Bilhassa ACE-inhibitörleri ile kombine edildiğinde kuvvetli bir hipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ganglionik veya periferik adrenerjik bloke edici ajanların etkisini potansiyalize edebilir. Daha önceden furosemid ile tedavi görmüş hastalarda ACE inhibitörlerinin kullanılması, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve, izole vakalarda akut böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilir. Ototoksisite riski nedeniyle etakrinik asit ile kombine edilmemelidir. Non-steroid antienflamatuarlar (ör. indomethasin, asetilsalisilik asit) ve probenesid furosemid'in etkisini azaltabilir ve hipovolemisi olanlarda akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Fenitoinle birlikte kullanımda da furosemidin etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığında bir işitme kaybı ihtimali sözkonusudur. Amaç, sisplatin tedavisi sırasında furosemid ile idrar atılımını artırmak ise (zorlu diürez), furosemidin düşük dozda (ör. böbrek fonksiyonu normal ise 40mg) ve pozitif bir sıvı dengesi ile kullanılmasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde sisplatinin nefrotoksisitesi artabilir. İzole vakalarda kloralhidrat alımını takiben 24 saat içinde, intravenöz uygulamayı takiben hararet hissi, terleme, huzursuzluk, bulantı, kan basıncında artma ve taşikardi ortaya çıkabilir. Kortikosteroidlerin Furosemid ile birlikte kullanılması potasyum noksanlığına zemin hazırlayabilir. Laboratuar Testleri: Furosemid ile özellikle ilk ay içindeki tedavi sırasında serum elektrolitleri, BUN düzeyleri mutlaka izlenmelidir. BUN düzeyleri revesibl yükselebilir ve bu durum dehidratasyon ile birlikte oluşabilir. Özellikle renal yetmezliği olanlarda dikkat edilmelidir. Diabetli kişilerde idrar ve kan glukoz düzeyleri kontrol edilmelidir. Furosemid ile nadiren serum kalsiyum düzeylerinde azalma ve tetani görülmüştür. Tedavi süresince periyodik olarak serum kalsiyum düzeyleri kontrol edilmelidir.
Doktor başka türlü tavsiye etmemişse, hastalığın cins ve yaygınlığına göre, yaklaşık 3-5 cm uzunluğunda Lasonil pomad ovularak veya ince bir tabaka halinde günde 2-3 defa tatbik edilir. Yüzeyel flebitte pomadla kompres yapılması tavsiye edilir. Lasonil pomad, tatbiki için yaralanmış bölgeye sürülür ve hafifçe masaj yapılır. Lasonil pomad ,künt yaralar için yaklaşık 10 gün, yüzeyel flebit için 1-2 hafta kullanılır. Hematomlar için daha fazla miktarda Lasonil pomad masaj yapılarak uygulanır. Elbisede yağ lekesi olmaması için masaj yapılan bölge uygun bir malzeme ile kapatılabilir.

Parkinson  Hastalığı Parkinson Hastalığı
Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri
Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA04567
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546380220
Etkin Madde Heparinoid
ATC Kodu C05BA51
Kalp Damar Sistemi > Antivariköz Tedavi > Heparin sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
LASONİL 8699546344000
LİPARİN-S 8699569340034
Diğer Eşdeğer İlaçlar