LACRYVISC STERILE OPTH 10 gr göz jeli Kısa Ürün Bilgisi

Karbomer Mannitol }

Duyu Organları > Diğer Göz İlaçları > Suni Gözyaşı
Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LACRYVISC® Steril Oftalmik Jel 10 g

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Beher 10 g’lık tüp:
Etkin madde:

Karbomer 30.0 mg

Tiyomersal 0.4 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Steril oftalmik jel. Hafif şeffaf viskoz jel görünümündedir.


4.1. Terapötik endikasyonlar

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Günde dört kez veya doktor önerisine göre, bir şerit konjunktival kese içine sürülür.
Uygulama şekli:

Tüp ucu aşağı bakacak şekilde dik tutulmalıdır. Gözlere değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Bu yöntemle konjunktival kesenin alabileceğinden fazla hacimde bir jel büyüklüğünün sürülmesine engel olunacak ve bu yolla kirpiklerin yapışması önlenecektir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

LACRYVISC bu hasta gruplarında çalışılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

LACRYVISC’in, çocuk hastalarda, güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:

4.3. Kontrendikasyonlar

Preparatın içindeki maddelerden herhangi birine aşın duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Karbomer’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda karbomerin güvenliliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. LACRYVISC’in tüm bileşenleri genellikle oftalmik ürünlerde kullanılır ve topikal olarak uygulandığında sistemik dolaşıma geçme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle LACRYVISC kullanımında risk düşük kabul edilir. Annenin tedavisinin yararı fetüsün olası risk durumu ile karşılaştırılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren kadınlarda karbomerin güvenliliği ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. LACRYVISC’in tüm bileşenleri genellikle oftalmik ürünlerde kullanılır ve topikal olarak uygulandığında sistemik dolaşıma geçme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle LACRYVISC kullanımında bileşenlerin süte geçme riski düşük kabul edilir. Annenin tedavisinin yararı fetüsün olası risk durumu ile karşılaştırılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

4.8. İstenmeyen etkiler

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Bildirilmemiştir.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

S01X A20 - Suni gözyaşları ve benzer preparatlar

LACRYVISC farmakolojik etkiye sahip değildir. LACRYVISC bir suni gözyaşı preparatıdır ve kornea üzerinde yağlayıcı ve koruyucu bir tabaka oluşturma özelliğindedir. LACRYVISC sulu çözeltilerle karşılaştırıldığında daha yüksek bir viskoziteye sahiptir. Yüksek viskozitesine rağmen jel kolayca gözyaşı ile karışır. Gözyaşı ile karıştıktan sonra gözün tabakasının üstünde görme alanını bozmadan ıslatıcı saydam bir tabaka oluşturur. Bu tabaka, gözyaşı ya da lakrimal tabakanın yetersizliğinde gözyaşı yerine geçer ve göz yüzeyi üzerinde göz kapaklarının sürtünmesiz hareket etmesini sağlar. Göz yüzeyi kuruluğa karşı korunmuş olur.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler

Verimli bir etkinin oluşması için LACRYVISC göz yüzeyinde kalabildiği kadar uzun süre kalmalı ve göze penetre olmamalıdır. Bu, fiziko kimyasal özellikleri ile garanti edilir. Göz dokularındaki polimerin absorpsiyonu ve birikimi yüksek molekül ağırlığından dolayı beklenmez. Durumun ciddiyetine bağlı olarak LACRYVISC 3 ila 4 saat için şikayetlerin rahatlatılmasını sağlar.

Toksikolojik Özellikler

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir

6.3. Raf ömrü

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Yüksek dansiteli polietilen tüp ağzı, yüksek dansiteli polietilen çevirmeli kapağı bulunan düşük dansiteli 10 g’lık lamine tüp

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış veya atık materyal lokal gereksinimler doğrultusunda imha edilmelidir.

Ürünün kullanımı için özel bir önlem gerekmemektedir.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Alcon Laboratuarları Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04471
Satış Fiyatı 44.18 TL [ 19 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 44.18 TL [ 15 Dec 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699760440052
Etkin Madde Karbomer Mannitol
ATC Kodu S01XA20
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 10
Duyu Organları > Diğer Göz İlaçları > Suni Gözyaşı
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 
LACRYVISC STERILE OPTH 10 gr göz jeli Barkodu