Koçak İlaçları › KOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

KOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Heparin Sodyum }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 19 April  2013

KOPARİN 25000 IU/5 mL I.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damar içine veya deri altına uygulanır.

•

Etken Madde

Her bir flakon 25000 IU heparin sodyum içerir.

Her bir ml çözelti 5 000 IU heparin sodyum içerir.

•

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, benzil alkol, enjeksiyonluk su ve asidite seviyesini normal tutmak için sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KOPARIN nedir ve ne için kullanılır?

2. KOPARIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KOPARIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KOPARIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KOPARIN nedir ve ne için kullanılır?

KOPARİN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir.

KOPARIN, flakon içerisinde 5 mİ renksiz, berrak çözelti halinde 25 000 I.U heparin sodyum içerir. Kutu içinde 1 adet flakon bulunur.

KOPARİN, standart heparindir.

Heparin sodyum, kanınızın pıhtılaşmasını önler. Kan akışınızın sorunsuz devam etmesini sağlar.

Vücudunuzda kanı taşıyan damarlar, arterler veya venler diye adlandırılır.

KOPARİN aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının daha da gelişmesini önlemek için (tedavi amaçlı),

• Damarlarınızdaki (arteler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı oimak için (önleyici amaçla),

• Hemodiyaliz de ve kalp ameliyatlarında.

• Kalp krizi veya kalp krizi tehlikesi varsa

• Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.

Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz, kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı riskini artırır.


2.KOPARIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOPARIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı alerjiniz varsa,

•Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş olduysa (heparin tarafından indüklenen trombositopeni olarak adlandın lan reaksiyon)

• Hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet veren bilinen bir kan hastalığınız varsa

• Çok yüksek tansiyonunuz varsa,

• Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,

• Mide ülseriniz varsa,

• Bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız varsa,

• Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınız da bir yaralanma varsa,

• Omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir operasyon geçirdiyseniz veya yakında böyle bir operasyon geçirecekseniz,

• Düşük yapma ihtimaliniz varsa

Heparin sodyum size uygulanmamalıdır.

Bu ilaç; prematüre (erken doğmuş) bebekte, yeni doğanlarda veya bir aylığa kadar olan bebeklerde kullanılmaz.

KOPARIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere alerjiniz (aşın duyarlılık) varsa,

• Böbrek problemleriniz varsa,

• Karaciğer problemleriniz varsa,

• Göz ile ilgili (retina) hastalığınız varsa,

• Kan basıncınızla ilgili problemleriniz varsa (yüksek tansiyon),

• Bilinen şeker hastalığınız varsa,

• Lumbar ponksiyon yapılmışsa,

• Metabolik asidoz denilen durumunuz varsa,

• Kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemi) neden olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz varsa, emin değilseniz doktorunuza başvurunuz.

•Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaç alıyorsanız •Kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz

• 1-3 yaş arasında çocuklarda kullanılacaksa doktorunuza danışınız.

• Kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç alıyorsanız, bu ilaçların listesi için “ Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı” bölümüne bakınız.

•Hamile iseniz veya hamileliği düşünüyorsanız,

KOPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Doktorunuz KOPARİN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir.

Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmektir.

Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacaklan zaman çok dikkatli olmalıdırlar.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOPARIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.

Araç ve makina kullanımı

KOPARİN’in genellikle araç veya makine kullanım yeteneğini üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.

KOPARIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KOPARİN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün 47,25 mg benzil alkol içermektedir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Eğer hamile iseniz KOPARİN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; Anjitensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II antagonistlerini kullanıyorsanız kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).

• Artrit için veya diğer ağnlar veya sancı için ibuprofen veya diklofenak gibi non-st eroid antienflamatuvar ilaçlan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Ağn ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ajanları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

•Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi Vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.

• Anjina tedavisi için gliseril trinitrat inflizyonu heparinin etkisini arttırabilir.

• Aktive edilmiş protein C: kan pıhtılarından kurtulmak için. Daha kolay kanama olasılığı olabilir.

• Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz siz e kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up ) yapabilir.

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KOPARIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

KOPARİN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatlan aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirlenmiştir.

KOPARİN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.

KOPARİN herhangi bir diğer ilaçla kanştırılarak enjekte edilmemelidir.

Uygulama yolu ve metodu

Damar içine veya cilt altına uygulanır.

% 5 glukoz veya % 0.9 sodyum klorür içinde devamlı intravenöz infiizyon yoluyla veya aralıklı intravenöz enjeksiyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Heparinin intravenöz enjeksiyon hacmi 15mryi geçmemelidir.

Heparinin etkisi kısa süreli olduğundan, aralıklı intravenöz enjeksiyon yerine, intravenöz infüzyon ile veya subkutan enjeksiyonla uygulama tercih edilmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi tavsiye edilir.

Özel kullanım durumları

Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda KOPARİN almanıza karar verebilir.

Eğer KOPARİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOPARIN kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOPARIN kullanırsanız

Siz de hemoraj (ciddi kanama) başlayabilir (lütfen bölüm 4’e bakınız),

Protamin sülfat denilen bir ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.

KOPARİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOPARIN'i kullanmayı unuttuysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOPARIN kullanırsanız

Bu ilacın uygulanmasıyla ilgili başka bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Mide Kanseri Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13782
Satış Fiyatı 254.83 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 254.83 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828770428
Etkin Madde Heparin Sodyum
ATC Kodu B01AB01
Birim Miktar 25000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Heparin Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KOPARIN 25000 IU/5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024254.83 TL
3 May 2024254.83 TL
26 Apr 2024254.83 TL
22 Apr 2024254.83 TL
15 Apr 2024254.83 TL
5 Apr 2024254.83 TL
1 Apr 2024254.83 TL
26 Mar 2024254.83 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları