İE Menarini İlaçları › KLIPAKS 5 mg 40 draje › Kullanma Talimatı

KLIPAKS 5 mg 40 draje Kullanma Talimatı

Klordiazepoksid + Klidiniumbromur }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > ANTİSPASM+ATARAKTİK KOMB. > Klordiazepoksid + klidiniumbromur MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

KLİPAKS 5/2.5 mg kaplı tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir kaplı tablet 5 mg klordiazepoksid ve 2.5 mg klidinyum bromür içermektedir.

 • •   

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), mısır nişastası, jelatin (sığır kaynaklı), magnezyum stearat, arap zamkı, sükroz, talk, titanyum dioksit, FD&C Sunset Yellow No:6, Ewax

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. KLIPAKS nedir ve ne için kullanılır?

  2. KLIPAKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. KLIPAKS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. KLIPAKS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.KLIPAKS nedir ve ne için kullanılır?

  KLİPAKS, etkin madde olarak her bir kaplı tablet 5 mg klordiazepoksid ve 2.5 mg klidinyum bromür içermektedir.

  KLİPAKS, içerisinde 40 veya 100 kaplı tablet içeren blister ambalaj içinde ve bir adet hasta kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. Kaplı tabletler yuvarlak ve turuncu renklidir.

  Bu ilaç, spazmlarla (kasılmalar) ilişkili sindirim sisteminin işlevsel bozukluklarının da olduğu durumlarda, anksiyete (kaygı, endişe) belirtilerine yönelik tedavi için kullanılmaktadır.


 • 2.KLIPAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLIPAKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • • Klordiazepokside veya klidinyum bromüre aşırı duyarlılığınız varsa,

 • • Dar açılı glokomunuz (göz içi basıncının artması) varsa,

 • • Prostat hipertrofi (büyümesi) şikayetiniz varsa,

 • • Myasthenia gravis denen (kronik ve ilerleyici nitelikli kas zafiyeti ile belirgin) hastalık varsa,

 • • Selim idrar kesesi boynunda obstrüksiyon (tıkanma, engelleme) varsa,

 • • Nefes almada zorluk çekiyorsanız (solunum depresyonu),

 • • Öksürük ve nefes darlığı belirtileriyle kendini gösteren akciğerlerinize kan akışı azalması oluştuysa (akut pulmoner yetmezlik),

 • • Uyku apnesi (uykuda geçici solunum durması) varsa,

 • •Nedensiz düşünce ve korkularınızdan kaynaklanan endişe ve kaygı probleminiz varsa,(takıntı derecesinde),

 • • Tedavi edilmemiş depresyonunuz varsa,

 • • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,

 • • Şeker intoleransınız (dayanıksızlığınız) varsa (galaktoz),

 • • Hamileyseniz ya da hamilelik planlanıyorsa,

 • • Emziriyorsanız,

 • • 6 yaş altı çocuklarda,

 • • 75 yaş üstü olgularda,

 • • 65 yaş üstü çoklu hastalığı olanlarda

 • KLİPAKS’ı kullanmayınız.

  KLIPAKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • İdrar retansiyonu (idrar yapamama) ve prostat ile ilgili hastalıklarınız varsa,

 • • Yaşlı iseniz,

 • • Alkol ya da diğer santral (merkezi) sinir sistemi depresanları alacaksanız,

 • • Ruhsal canlılık ve dikkat isteyen alet ve araç kullanacak iseniz,

 • • Klordiazepoksid (endişe ve kaygı bozukluklarının kontrol altına alınmasında kullanılan bir ilaç) etkin maddesine alışkanlık eğiliminiz varsa,

 • • Yakın zamanda bir yas ya da kayıp yaşadıysanız (kullandığınız ilaç sizin kaybınızla yüzleşmenizi zorlaştırabilir),

 • •  Şizofreni, manik depresyon, deliryum ya da yaşlılık bunaması gibi psikiyatrik problemleriniz varsa,

 • • Uzun süre akciğer, böbrek ya da karaciğer rahatsızlıkları geçirdiyseniz (ilacın dozunu azaltmanız gerekebilir),

 • Doktorunuz belirli aralıklarla yapacağı testlerle böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı izleyecektir.

 • • İlacı uzun süredir kullanıyorsanız bağımlılık riski oluşabilir.

 • • Alkol veya madde bağımlılığı geçmişiniz varsa, KLİPAKS’ı dikkatli kullanınız.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KLIPAKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLİPAKS yemeklerle birlikte, yatmadan önce ya da ağrı olduğunda alınabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe olduğundan şüphe edilen hastaların KLİPAKS’ı kullanmamaları önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Süt veren annelerin KLİPAKS’ı kullanmaması gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  KLİPAKS kullanımı sırasında araba ve dikkat gerektiren araç ve makine kullanımından kaçınılmalıdır.

  KLIPAKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sukroz ve laktoz içerdiğinden dolayı eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayançsızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  KLİPAKS boyar madde olarak alerjik reaksiyonlara yol açabilen FD&C Sunset Yellow No:6 (gün batımı sarısı) içermektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KLİPAKS alırken özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

 • • Psikotroplar (ruhsal tedavide kullanılan ilaçlar), özellikle MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), lityum (duygu durum değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için kullanılan bir ilaç)

 • • Alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları)

 • • Ağız yoluyla kullanılan antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar)

 • • Sakinleştiriciler (örn. diazepam)

 • • Uyku ilaçları

 • • Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. fenitoin, fenobarbital)

 • • Genel anestezik ilaçlar (ameliyat sırasında uyumanızı sağlayan ilaçlar)

 • • Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • • St. John's Wort (kantaron) (anksiyete tedavisinde kullanılan bitkisel bir üründür)

 • • Dopaminerjik ilaçlar (örn. levodopa, Parkinson hastalığının tedavi etmek için kullanılır)

 • • Narkotik ağrı kesiciler (örn. kodein, morfin)

 • • Simetidin (ülserde kullanılan bir ilaç)

 • • Eritromisin (antibiyotik)

 • • Sakinavir (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

 • • Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. perindopril, doksazosin, olmesartan, nifedipin, reserpin, propranolol, moksonidin, nitratlar, hidralazin, minoksidil, sodyum nitroprusid, furosemid)

 • • Sodyum oksibat, (narkolepsi (uyku bozukluğu) olan hastalarda kullanılan bir ilaç)

 • • Sedatif antihistaminikler (örn. hidroksizin, difenhidramin gibi yatıştırıcı/sakinleştirici etkili alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • • Kas gevşetici ilaçlar (örn. baklofen, tizanidin)

 • • Sisaprid (mide problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • • Lofeksidin (bağımlılık tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • • Nabilon (mide bulantısı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

 • • Atropinik yan etkilere (ağız kuruluğu, kabızlık, göz uyumu bozuklukları ve idrar tutulması gibi) sahip imipramin gibi antidepresanlar, alerji ilaçları, Parkinson ilaçları, spazm giderici ilaçlar, disopiramid gibi kalp atımını etkileyen (antiaritmikler) ilaçlar, antipsikotikler (fenotiyazin türevleri; flufenazin, trifloperazin, klozapin)


 • 3.KLIPAKS nasıl kullanılır ?

  Doz hastaya ve ihtiyaca göre ayarlanır.

  Yetişkinlere günde 3-4 defa 1 veya 2 kaplı tablet verilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yolu ile uygulama içindir. Yemeklerle birlikte, yatmadan önce ya da ağrı olduğunda alabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  KLİPAKS’ın yaşlılarda kullanımı doktor tarafından, günde 2 kaplı tabletden fazla olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  KLİPAKS’ın böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda uygulanması sırasında doktor tarafından kullanılacak miktarında azaltmaya gidilebilir. Hastalar, KLİPAKS kullanımı süresince böbrek veya karaciğer fonksiyonları açısından takip edilmelidir.

  Eğer KLİPAKS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLIPAKS kullanırsanız

  Gerekenden fazla KLİPAKS kullandığınız takdirde solgunluk, konfüzyon (zihin karışıklığı), koma ve reflekslerde zayıflama ortaya çıkabilmektedir.

  KLİPAKS ’tan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KLIPAKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KLIPAKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan KLİPAKS kullanmayı sonlandırmayınız.

  Uzun süre klordiazepoksid kullanımı, özellikle yüksek dozlarda, tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yoksunluk belirtileri ile birlikte görülen bağımlılığa neden olabilir. Doktorunuz sizi bu konuda uyaracaktır. Doktorunuz tedaviyi sonlandırmanızı söylemeden ilacı kullanmayı bırakmayınız. Yoksunluk belirtileri ilacı kullanmayı aniden durdurursanız oluşur.

  Oluşabilecek etkiler:

 • • Uyumada zorluk çekme

 • • Depresyon

 • • Endişe

 • • Aşırı tepki gösterme

 • • Davranışta değişiklikler

 • • Huzursuzluk

 • • Karıncalanma duygusu

 • • Uyuşukluk

 • • Aşırı kaygı

 • • Terleme

 • • İshal

 • • Zihin karışıklığı

 • • Nöbetler ve havale

 • • Baş ağrısı ve kas ağrısı

 • • Gerginlik

 • • Işık, ses ve dokunmaya karşı aşırı hassasiyet

 • • Halüsinasyonlar

 • • Duygu değişiklikleri

 • Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
  Geri Ödeme KoduA04364
  Satış Fiyatı 20.35 TL [ 5 Aug 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 20.35 TL [ 1 Aug 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699508120123
  Etkin Madde Klordiazepoksid + Klidiniumbromur
  ATC Kodu A03CA02
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 40
  Sindirim Sistemi ve Metabolizma > ANTİSPASM+ATARAKTİK KOMB. > Klordiazepoksid + klidiniumbromur
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  KLIPAKS 5 mg 40 draje Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Aug 202220.35 TL
  1 Aug 202220.35 TL
  25 Jul 202220.35 TL
  18 Jul 202220.35 TL
  11 Jul 202220.35 TL
  24 Jun 202213.30 TL
  17 Jun 202213.30 TL
  10 Jun 202213.30 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları