› › Kullanma Talimatı

KLAVUNAT BID 400/57 mg 70 ml oral süspansiyon Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. | Güncelleme : 14 October  2019

KLAVUNAT-BID 400/57 mg forte oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml’de 400 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 57 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat içerir

(ko- amoksiklav 400/57).

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil metil selüloz, Syloid AL-1 (silikon dioksit), Ksantan gum, sodyum sakkarin, aerosil 200, ahududu aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KLAVUNAT BID nedir ve ne için kullanılır?

2. KLAVUNAT BID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KLAVUNAT BID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KLAVUNAT BID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KLAVUNAT BID nedir ve ne için kullanılır?

KLAVUNAT, enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin inaktive olmasını engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

KLAVUNAT, sulandırıldığında 70 ml ve 100 ml süspansiyon elde edilen kuru toz halinde kahverengi cam şişelerde bulunmaktadır. Beraberinde 5 ml’lik ölçekli kaşık bulunur.

KLAVUNAT, aşağıdaki durumlarda duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel

enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Kronik bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları
 • İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar
 • Bağ dokusu iltihabı (selülit), hayvan ısırmaları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

 • 2.KLAVUNAT BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLAVUNAT BID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer çocuğunuzun penisilinler ve sefalosporinler adı verilen antibiyotiklere karşı alerjisi varsa
 • *    Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben sarılık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.

  KLAVUNAT BID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  *    Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa

  *    Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa

  *    Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa

  Ayrıca:
 • Çocuğunuzun enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz (KLAVUNAT kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.
 • KLAVUNAT’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  KLAVUNAT BID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLAVUNAT mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAVUNAT kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAVUNAT kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  KLAVUNAT alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

  KLAVUNAT BID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KLAVUNAT’ın içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KLAVUNAT aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

 • Çocuğunuz KLAVUNAT’la birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) alıyorsa; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.
 • Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut hastalığı için kullanılır); doktoru KLAVUNAT dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • Çocuğunuz KLAVUNAT’la birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.
 • KLAVUNAT, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KLAVUNAT BID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  KLAVUNAT süspansiyon 2 ay- 12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

  2 ay - 2 yaş arası çocuklar:

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına, yaşına ve kilosuna göre uygun tedavi dozunu belirleyecektir.

  2- 6 yaş arası çocuklar (13-21 kg):

  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 2.5 ml alınır.

  Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

  7- 12 yaş arası çocuklar (22 - 40 kg):

  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde iki kez 5 ml alınır.

  Daha ciddi enfeksiyonlarda günde iki kez 10 ml alınır.

  Uygulama yolu ve metodu

  KLAVUNAT süspansiyonun hazırlanması:


  1.


  Şişe üzerindeki çizginin yaklaşık 2/3’üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

  2.

  3.


  İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

  Daha sonra şişe üzerindeki işaretli çizgiye gelecek kadar (kalan 1/3) su ekleyerek şişeyi yeniden çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir).

  4.


  Doktorunuzun her uygulama için önerdiği miktarda ilacı, şişe ile birlikte bulunan 5 ml’lik ölçekli kaşığı kullanarak hastaya veriniz.

  Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  KLAVUNAT’ı mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

  Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. İki dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

  Çocuğunuza KLAVUNAT’ı 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

  Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

  Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 oC) saklayınız ve dondurmayınız Sulandırılan süspansiyon 7-10 gün içinde kullanılmalıdır.

  KLAVUNAT’ın rengi, kullanımı sırasında hafifçe sararma gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yukarıda belirtildiği şekildedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır. Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

  Eğer KLAVUNAT’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAVUNAT BID kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAVUNAT BID kullanırsanız

  KLAVUNAT BID'i kullanmayı unuttuysanız

  Çocuğunuza KLAVUNAT vermeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacı almasını sağlayınız. Fakat bir sonraki dozu çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek için yaklaşık dört saat bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  KLAVUNAT BID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler.

  Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar KLAVUNAT vermeye devam ediniz.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09147
Satış Fiyatı 17.26 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 17.26 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699717280090
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 400+57
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 70
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KLAVUNAT BID 400/57 mg 70 ml oral süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201917.26 TL
4 Oct 201917.26 TL
28 Sep 201917.26 TL
20 Sep 201917.26 TL
13 Sep 201917.26 TL
6 Sep 201917.26 TL
29 Aug 201917.26 TL
23 Aug 201917.26 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları