Bilim İlaçları › KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml › Kullanma Talimatı

KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 11 September  2020

KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 mL’de; 600 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 42,9 mg klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr (pH ayarlayıcı), sodyum benzoat, mikrokristalin selüloz+sodyum CMC, sodyum sitrat dihidrat (pH ayarlayıcı), ksantan zamkı, kolloidal anhidr silika, silikon dioksit, ahududu esansı, aspartam (E951), granül pudra şekeri (sukroz)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KLAMOKS ES nedir ve ne için kullanılır?

2. KLAMOKS ES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KLAMOKS ES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KLAMOKS ES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KLAMOKS ES nedir ve ne için kullanılır?

1. KLAMOKS ES nedir ve niçin kullandır?

KLAMOKS ES enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür. Amoksisilin (amoksisilin trihidrat olarak) adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin etkisiz hale geçmesini engelleyerek işlev gören klavulanik asit (potasyum klavulanat olarak) olmak üzere iki etkin bileşen içerir.

KLAMOKS ES aşağıdaki durumlarda duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır:

 • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlan
 • Kronik bronşit alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonlan
 • İdrar yolu iltihabı, üretra iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organlan ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar
 • Bağ dokusu iltihabı (selülit), hayvan ısırmalan gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Diş apseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar

 • 2.KLAMOKS ES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KLAMOKS ES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer çocuğunuzun penisilinler ve sefalosporinler adı verilen antibiyotiklere karşı alerjisi varsa
 • Çocuğunuz daha önce amoksisilin, klavulanik asit veya penisilin kullanımını takiben sanlık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.
 • KLAMOKS ES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsa
 • Çocuğunuzun karaciğer yetmezliği varsa
 • Çocuğunuzun böbrek yetmezliği varsa
 • Ayrıca:

 • Çocuğunuzun enfeksiyöz mononükleoz adı verilen bir hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz. (KLAMOKS ES kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.) O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.
 • KLAMOKS ES’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktannda azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KLAMOKS ES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KLAMOKS ES mide ve bağırsak rahatsızlıklan olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAMOKS ES kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan (vermeden) önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KLAMOKS ES kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  KLAMOKS ES aleıjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

  KLAMOKS ES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KLAMOKS ES her 5 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  KLAMOKS ES, aspartam (fenilalanin kaynağı) içerdiğinden, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  KLAMOKS ES sükroz (bir çeşit şeker-granül pudra şekeri) içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar KLAMOKS ES ile aynı anda alındığında istenmeyen etkilere neden olurlar. KLAMOKS ES aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

 • Çocuğunuz KLAMOKS ES’le birlikte allopurinol (ani bir biçimde, eklemler üzerinde ileri derecede ağrıya, duyarlılığa, kızarıklığa ve şişkinliğe bağlı bir eklem hastalığı olan gut tedavisi için kullanılır) alıyorsa, aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığı artabilir.
 • Çocuğunuz probenesid alıyorsa (gut için kullanılır); doktoru KLAMOKS ES dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • Çocuğunuz KLAMOKS ES’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsa, fazladan kan testleri yaptırması gerekebilir.
 • KLAMOKS ES, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KLAMOKS ES nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun önerisini takip etmeli ve ilacınızı söylendiği şekilde kullanmalısınız. Doktorunuz günlük vermeniz gereken ilaç miktarını ve kaç gün boyunca vermeniz gerektiğini belirleyecektir.

  Eğer anlamadığınız herhangi bir şey varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  KLAMOKS ES’i günün aynı zamanlarında vermeniz önemlidir. En iyi etki için yemeklerden hemen önce verilmelidir.

  KLAMOKS ES toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir.

  Süspansiyon Hazırlanması

  KLAMOKS ES’i sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

  Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz.

  1. KLAMOKS ES 600 mg/42.9 mg Oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişe üzerindeki işaret çizgisinin yansma kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayınız (Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir.)

  2. İlk sulandırışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz

  3. Kalan suyu (1/2) şişe üzerindeki işaretli çizgiye kadar doldurunuz ve şişeyi yeniden çalkalayınız (100 mL Süspansiyon için toplam 90 mL su ilave edilmelidir). Süspansiyon hazırlamak için önceden kaynatılmış ve soğutulmuş su tercih edilmelidir.

  4. Süspansiyon 5 mL’lik ölçü kaşığı ile uygulanabilir.

  Her dozdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  KLAMOKS ES’i, mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için öğünlerin başlangıcında ya da biraz öncesinde veriniz.

  Her seferinde ilacın tamamının yutulduğundan emin olunuz.

  Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız.

  İki dozu 1 saat içinde vermeyiniz.

  Kullanım sonrası şişeyi hemen ve sıkıca kapatınız.

  Sulandırılan süspansiyonu buzdolabı içinde (2-8 °C) saklayınız ve dondurmayınız.

  Sulandırılan süspansiyon 14 gün içinde kullanılmalıdır.

  KLAMOKS ES’in rengi, kullanım sırasında hafifçe sarama gösterebilir. Bu durumun ilacın etkililiği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  Çocuğunuza KLAMOKS ES’i 2 haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir.

  Eğer KLAMOKS ES’i 2 yaşından küçük bir çocuğa verecekseniz, süspansiyonu vermeden hemen önce su kullanarak çalkalayıp seyreltebilirsiniz. Seyreltilmiş süspansiyonu saklamayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yukarıda belirtildiği şekildedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Çocuğunuzda böbrek yetmezliği varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz çocuğunuz için daha düşük bir tedavi dozu belirleyecek veya çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.

  Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz uygun tedavi dozunu belirleyecek ve çocuğunuzu yakından takip edecektir.

  Eğer KLAMOKS ES ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KLAMOKS ES kullanırsanız

  Çocuğunuza bol su içiriniz ve en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuza KLAMOKS ES’in ambalajını gösteriniz.

  Çocuğunuza KLAMOKS ES ’den kullanması gerekenden fazlasını vermişseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KLAMOKS ES'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu vermeyi unutursanız, vermeyi hatırladığınız anda veriniz. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu verme zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz vermeyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz.

  KLAMOKS ES ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Çocuğunuzun, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak için verilen her doza ihtiyacı vardır. Bir bölümü ölmeyen bakteriler, enfeksiyonun tekrar nüksetmesine yol açabilirler. Kendisini daha iyi hissetse bile çocuğunuza tedavi bitinceye kadar KLAMOKS ES vermeye devam ediniz.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13444
Satış Fiyatı 43.61 TL [ 11 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 43.61 TL [ 7 Sep 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569280446
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 600+42,9
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Sep 202043.61 TL
7 Sep 202043.61 TL
28 Aug 202043.61 TL
21 Aug 202043.61 TL
14 Aug 202043.61 TL
10 Aug 202043.61 TL
7 Aug 202043.61 TL
30 Jul 202043.61 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları