Deva İlaçları › KENACORT-A IM RET. 40 mg 1 ampül {Deva} › Kullanma Talimatı

KENACORT-A IM RET. 40 mg 1 ampül {Deva} Kullanma Talimatı

Triamsinolon Asetonat }

Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Triamsinolon asetonat Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 29 July  2011

KENACORT-A İM/Intraartiküler retard 40 mg ampul Kas içine veya eklem içine uygulanır.

•

Etken Madde

Her 1 ml süspansiyonda 40 mg triamsinolon asetonid

•

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, polisorbat 80, sodyum karboksi metil selüloz, sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KENACORT-A IM RET. nedir ve ne için kullanılır?

2. KENACORT-A IM RET.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KENACORT-A IM RET. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KENACORT-A IM RET.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KENACORT-A IM RET. nedir ve ne için kullanılır?

KENACORT-A beyaz ila beyazımsı, kokusuz veya hafif benzil alkol kokulu, akışkan süspansiyondur ve kortikosteroidler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. KENACORT-A, 1 mL'lik 1 ampul, 2 ampul, 5 ampul içeren ambalaj formları ile kullanıma sunulmaktadır.

KENACORT-A, endokrin hastalıklar, romatizmal hastalıklar, kollojen doku hastalıkları, mide-barsak sistemi ve akciğerler ile ilgili sorunlar cilt hastalıkları, göz hastalıkları, kan hastalıkları, neoplastik hastalıklar ve ödem gibi çok çeşitli ciddi enflamatuvar ve/veya alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılır.


2.KENACORT-A IM RET. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KENACORT-A IM RET.'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Triamsinolon asetonide veya KENACORT-A’nin bileşenlerine karşı alerjiniz varsa

• Enfeksiyon geçiriyorsanız

• Sizde sebebi bilinmeyen (idiopatik) trombositopenik purpura varsa (kanamanız varsa)

KENACORT-A intravenöz (damar içine), intratekal epidural (sırttan omurilik bölgesine) veya göz içine uygulanmamalıdır.

KENACORT-A IM RET.'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Yakın zamanda herhangi bir enfeksiyon geçirdiyseniz
 • Kan pıhtılaşma probleminiz varsa
 • Kemiklerde kırılganlığa yol açan bir hastalığınız (osteoporoz) varsa
 • • Tiroid fonksiyon bozukluğu veya siroz gibi bir hastalığınız varsa

 • Zihinsel bozukluğunuz varsa
 • Böbrek yetmezliği, peptik ülser, şeker hastalığı, tüberküloz, barsak hastalığı,    kanser,    sara
 • (epilepsi), myastenia gravis (kaslarda aşırı yorgunluk hissi ile kendini    gösteren    bir hastalık)

  veya glokom (göz içi basıncının yükselmesi) geçirdiyseniz

 • Tansiyonunuz yüksekse veya kalp yetmezliğiniz varsa
 • Suçiçeği veya kızamık geçiriyorsanız
 • Hamileyseniz ya da bebeğinizi emziriyorsanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KENACORT-A hastalığınızın belirtilerini hafifi etse bile eklemlerinizi zorlamaktan kaçınınız. Belirtilere neden olan iltihap tam olarak iyileşmemiş olabilir.

KENACORT-A, tansiyonunuzda yükselmeye, su ve tuz tutulmasına, potasyum ve kalsiyum atılımında artışa neden olabileceğinden diyetinizde tuz kısıtlaması ve potasyum ilavesi gerekebilir.

Yüksek doz kortikosteroid tedavisi alıyorsanız, aşı olmayınız.

KENACORT-A IM RET.'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KENACORT-A IM RET.'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz; ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KENACORT-A kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız: ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KENACORT-A kullanabilirsiniz

Araç ve makina kullanımı

KENACORT-A’ nin araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir; ancak KENACORT-A göz sorunlarına ve baş dönmesine neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

KENACORT-A IM RET.'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan benzil alkol nedeniyle erken doğan bebeklere ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve aleıjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Her 1 ml süspansiyon 23 mg'dan daha az (6,6 mg sodyum klorür) sodyum ihtiva eder; yani esasında "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KENACORT-A kullanırken aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Aspirin, ibuprofen veya diğer non-steroidal anti-inflamatuar (NSAİ) ilaçlar (kortikosteroidler bu ilaçlarla bağlantılı bulunan mide-barsak kanaması riskini artırabilir),

•    Kas gevşetici ilaçlar,

• Makrolid grubu olarak adlandırılan antibiyotikler (örn. klaritoramisin, eritromisin, azitromisin),

•    Antifungal ilaçlar (ketokonazol, amfetorisin),

•    Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar,

• Oral doğum kontrol hapları veya hormon replasman (yerine koyma) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

•    İnsan büyüme hormonu (öm. somatrem),

•    Bağışıklık sistemini baskılayan siklosporin,

•    Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya düzensiz    kalp    atışında    kullanılan    ilaçlar (örn.

digoksin),

• Myastenia gravis (kaslarda aşırı yorgunluk hissi ile kendini gösteren bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

•    Sara (epilepsi) veya diğer nöbet rahatsızlıklarında    kullanılan ilaçlar    (örn. fenitoin),

•    Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan ilaçlar    (örn.    izoniazid, rifampisin),

•    Şeker hastalığında kullanılan ilaçlar,

•    Yüksek kolestrol tedavisinde kullanılan kolestiramin,

•    Tiroid problemlerinde kullanılan ilaçlar.

Herhangi bir cerrahi girişim veya anestezi gerektiren bir müdahaleden önce, KENACORT-A tedavisi gördüğünüzü mutlaka doktor veya dişçinize söyleyiniz.

KENACORT-A’nın da dahil olduğu kortikosteroid grubu ilaçlar, cilt testlerine verilen yanıtı azaltırlar.

Yakın zamanda aşı olduysanız veya KENACORT-A tedavisi sırasında aşı olacaksanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KENACORT-A IM RET. nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DOZ GEREKSİNİMLERİ DEĞİŞEBİLİR, TEDAVİ EDİLMEKTE OLAN HASTALIĞA VE HASTANIN YANITINA BAĞLI OLARAK DOZ BİREYE GÖRE AYARLANMALIDIR.

KENACORT-A'yı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

Sistemik kullanımı (Eklem hastalıkları haricindeki tedavi alanları)

Önerilen doz 40-80 mg arasında değişir. Doktorunuz hastalığınıza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre dozunuzu belirleyecektir.

Saman nezlesi veya polen astımı olan hastalarda 40-100 mg dozda tek bir enjeksiyon ile bütün bir polen mevsimi süresince rahatlama sağlanabilir.

Lokal kullanımı (Eklem hastalıklarında)

Eklem veya tendon kılıfları içine uygulanacak olan doz eklemin büyüklüğüne ve tedavi edilen rahatsızlığa bağlı olarak değişir. Sizin için uygun olan dozu doktorunuz belirleyecektir. Küçük eklemlerde 2.5-10 mg, büyük eklemlerde ise 40 mg'a kadar dozlar verilebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Geniş kaslara derin enjeksiyon yolu ile veya eklem içine uygulanmalıdır. Damar içine, deri içine (intradermal), göz içine (intraoküler), epidural, intratekal yollarla kesinlikle uygulanmamalıdır.

Çocuklarda kullanımı

KENACORT-A, 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

KENACORT-A 65 yaş ve üzeri hastalara uygulandığında hastalar yan etkilerin şiddetlenmesi bakımından yakından gözlenmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda KENACORT-A uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer KENACORT-A 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KENACORT-A IM RET. kullanırsanız

KENACORT-A’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KENACORT-A IM RET.'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KENACORT-A ile tedavi sonlandığındaki oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04264
Satış Fiyatı 110.2 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 110.2 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525786708
Etkin Madde Triamsinolon Asetonat
ATC Kodu H02AB08
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Endokrin Sistem > MONO KORTİKOSTEROİDLER > Triamsinolon asetonat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KENACORT-A IM RET. 40 mg 1 ampül {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024110.20 TL
3 May 2024110.20 TL
26 Apr 2024110.20 TL
22 Apr 2024110.20 TL
15 Apr 2024110.20 TL
5 Apr 2024110.20 TL
1 Apr 2024110.20 TL
26 Mar 2024110.20 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları