› › Kullanma Talimatı

KEMOSET 4 mg 6 film tablet Kullanma Talimatı

Ondansetron Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Ondansetron HCL Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 10 January  2020

KEMOSET 4 mg film tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

:Her tablet 4 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir.

•

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, magnezyum stereat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilselüloz, propilen glikol, sorbitan monooleat, sorbik asit, vanilin, kinolin sarısı (EI04)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KEMOSET nedir ve ne için kullanılır?

2. KEMOSET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KEMOSET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KEMOSET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KEMOSET nedir ve ne için kullanılır?

KEMOSET ondansetron etkin maddesini içerir. Açık sarı renkli, yuvarlak, bir yüzü “41” baskılı, diğer yüzü düz, bikonveks film kaplı tablet içeren ambalajlar halindedir.

KEMOSET anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (öm; kanser ilaçlan) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. KEMOSET kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.

Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

KEMOSET, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için verilmiştir.


2.KEMOSET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KEMOSET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Ondansetron veya KEMOSET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı    aşırı duyarlı

(alerjik) iseniz

KEMOSET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı    ve kusmayı

önleyen bir ilaç grubu) karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz,

•    Bağırsaklannızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa,

•    Hamileyseniz veya yakın zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız,

•    Emziriyorsanız,

•    Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

•    Bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğunu (dayanıksız olduğunuzu) biliyorsanız,

•    Kalp atımında düzensizlik (aritmi) içeren kalp problemleriniz varsa.

Bu    uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

KEMOSET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer KEMOSET kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

KEMOSET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (dayanıksız olduğunuz) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer fenitoin, karbamazepin ve rifampisin etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullamyorsamz, KEMOSET’in etkisi azalabilir.

Eğer tramadol etkin maddesini içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, KEMOSET bu ilacm ağrı kesici etkisini azaltabilir.

Kalp üzerinde yan etkileri olan ilaç kullanıyorsanız, kalp atımı düzensizliği (aritmi) gelişme riski artabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KEMOSET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde alınız, size reçete edilen doz aldığınız tedaviye bağlıdır. Bu kullanma talimatı size genel olarak ilacınızı ne kadar ve hangi sıklıkla almanız gerektiğini söyler. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Yetişkinlerde olağan doz;

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma: Önerilen oral doz/ağızdan alman doz tedaviden 1-2 saat Önce 8 mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8 mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, KEMOSET tedavisine, tedavi kürü

sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen doz günde iki kere 8 mg’dır.

Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: KEMOSET oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben KEMOSET tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Önerilen oral doz günde iki kere 8 mg’dır.

Operasyon sonrası bulantı ve kusma: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması önerilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Çocuklarda kullanımı

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):

Doktorunuz uygulanacak doza karar verecektir.

Olağan doz günde en fazla 8 mg’dır ve 5 güne kadar sürdürülebilir.

Postoperatif bulantı ve kusma:

Post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde veya tedavisinde oral uygulama için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üzerindeki hastalarda KEMOSET’in, dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde KEMOSET’in dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda KEMOSET’in günlük toplam dozu 8 mg'ı aşmamalıdır.

Eğer KEMOSET ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KEMOSET kullanırsanız

Eğer kazara fazla ilaç alırsanız, hiç ertelemeden ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorunuz veya en yakm hastanenin acil servisine başvurunuz.

KEMOSET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KEMOSET'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissediyor veya kusuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dozu alınız ve daha sonraki dozları planlandığı gibi alınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve kendinizi hasta hissetmiyorsanız, bir sonraki dozu talimatta belirtildiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KEMOSET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KEMOSET’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfınca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.

Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 31.68 TL [ 10 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 31.68 TL [ 7 Jan 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525095428
Etkin Madde Ondansetron Hcl
ATC Kodu A04AA01
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Ondansetron HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KEMOSET 4 mg 6 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Jan 202031.68 TL
7 Jan 202031.68 TL
3 Jan 202031.68 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları