Kaya İlaç İlaçları › KAYRIS 35 mg 4 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

KAYRIS 35 mg 4 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Risedronate Sodium }

Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Risedronate Sodyum Kaya Beşeri İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 12 June  2015

KAYRİS 35 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet etkin madde olarak 32,5 mg risedronik aside eşdeğer 35 mg risedronat sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, magnezyum stearat. Kaplamada Laktoz monohidrat, hipromelloz, makragol, triasetin ve titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KAYRIS nedir ve ne için kullanılır?

2. KAYRIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KAYRIS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KAYRIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KAYRIS nedir ve ne için kullanılır?

 • KAYRİS , beyaz veya beyazımsı, yuvarlak bikonveks film kaplı tablettir. 4 film tabletlik blister ambalajlarda bulunur.
 • Her bir film tablet 32,5 mg risedronik asite eşdeğer 35 mg risedronat sodyum içerir.
 • KAYRİS , kemik hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar adı verilen ve hormonal olmayan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

 • 2.KAYRIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KAYRIS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Etkin madde risedronat sodyuma veya KAYRİS içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjik iseniz (Bkz. etkin madde ve yardımcı maddeler bölümüne)
 • Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse
 • •    Ciddi böbrek problemleriniz varsa

 • En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız
 • Yemek borunuzun boşalmasını geciktiren yemek borusu anormalliğiniz varsa
 • •    Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  •    Emziriyor iseniz doktorunuza danışınız.

  KAYRIS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  Oral bifosfonatlar, (KAYRİS’in de içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, Barrett özofagusu (yemek borusunu etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması) gibi bir hastalığınız varsa KAYRİS ve diğer bifosfonatların kullanımından kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız.

 • Bifosfonat ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran hastalar olağan dışı kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel risk/yarar analizine göre bifosfonat tedavisinin kesilmesi gündeme gelebilir.
 • Kemik ve mineral metabolizmasında anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar).
 • Geçmişte yemek borunuz (midenizle ağzınızı bağlayan tüp) ile ilgili sorunlarınız olmuşsa. Örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük var ise,
 • Çenede ağrı, şişme veya uyuşukluk ya da “çenede ağırlık hissi” ya da dişlerde sallanma var ise,
 • Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza KAYRIS ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.

  Doktorunuz sizde yukarıdakilerden birisi varsa KAYRİS alırken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacaktır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KAYRIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KAYRIS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kalsiyum içeriğinden dolayı özellikle süt gibi sütlü mamuller ile aynı zamanda almayınız, (bkz. diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı)

  Yiyecek ve içecekleri (su dışında) KAYRİS tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.
 • Araç ve makina kullanımı

  Tabletiniz özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez. Ancak yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

  KAYRIS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KAYRİS tabletler laktoz içerir.Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığın)olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan nce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdakilerden birini içeren ilaçlar KAYRİS ile aynı zamanda alındığında etkisini azaltmaktadır.

  • kalsiyum • magnezyum

 • alüminyum
 • demir
 • Bu ilaçlan, KAYRİS tabletten en az 30 dakika sonra alınız.


  3.KAYRIS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • KAYRİS tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.
 • Yetişkinlerde önerilen doz haftada bir kez alman 35 mg tablettir. Tabletler her hafta aynı günde alınmalıdır.
 • KAYRİS tableti günün ilk yiyeceği, içeceği (su dışında) veya başka bir ilaçtan en az 30 dakika önce alınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.
 • Tableti en az bir bardak (120 mİ) su ile yutunuz. Tableti su dışında başka içecek veya maden suyu ile almayınız.

  •    Tableti bütün olarak yutunuz. Emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

 • Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve adolesanlarda KAYRİS ’in güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir.

 • Bu nedenle kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Genç hastalarla karşılaştırıldığında yaşlı hastalarda (>60 yaş) doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Risedronat sodyum, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30ml/dak.’dan düşük) kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer KAYRİS ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Doktorunuz size, eğer beslenmenizle yeterince almıyorsanız, kalsiyum veya vitamin desteklerinize ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecektir.

  4/7

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KAYRIS kullanırsanız

  KA YRİS 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir bardak dolusu süt içiniz ve bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KAYRIS'i kullanmayı unuttuysanız

  KAYRİS ’i almayı unutursanız, hatırladığınız gün bir adet tablet alınız. Daha sonra normal rutinlerinize dönebilirsiniz, tabletleri normalde haftada bir defa bir tablet almaya devam etmelisiniz. İki tablet aynı gün içerisinde alınmamılıdır.

  • Eğer sabah KAYRİS almayı unuttuysanız, gün içinde daha geç saatte ALMAYINIZ.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

  KAYRIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer tedaviyi keserseniz kemik kütlenizde kayıp olmaya başlayabilir. Lütfen tedaviyi kesmeyi düşünmeden önce doktorunuzla konuşun.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Kaya Beşeri İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 162.6 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 162.6 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680941002039
Etkin Madde Risedronate Sodium
ATC Kodu M05BA07
Birim Miktar 35
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 4
Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Risedronate Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KAYRIS 35 mg 4 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023162.60 TL
15 Sep 2023162.60 TL
8 Sep 2023162.60 TL
1 Sep 2023162.60 TL
29 Aug 2023162.60 TL
21 Aug 2023162.60 TL
14 Aug 2023162.60 TL
7 Aug 2023162.60 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları