Karfarma İlaçları › KARMIZOL 1 G/2 ml IM/IV 10 ampül › Kullanma Talimatı

KARMIZOL 1 G/2 ml IM/IV 10 ampül Kullanma Talimatı

Metamizol Sodyum }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 25 September  2013

KARMİZOL 1 g/2 ml IM/IV ampul Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Metamizol sodyum 1000 mg

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk Su, Sodyum Hidroksit, Hidroklorik Asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARMIZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. KARMIZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KARMIZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KARMIZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KARMIZOL nedir ve ne için kullanılır?

KARMİZOL.. metamizol sodyum etkin maddesini içerir. Bir ampul içinde 1 g n sodyum vardır. Bir ampul içinde 2 ml solüsyon bulunur ve solüsyonun 1 ml’sind etkin madde bulunur. 10 adet ampul içeren ambalajda kullanıma sunulmuştur. KARMİZOL. ağrı kesici, ateş düşürücü ve spazm (kasılma) çözücü etkilere sahip bir

ıetamizol 500 mg

ilaçtır.

1

Doktorunuz size KARMİZOL’ün damar içine veya kas içine uygulanarak kullanılan bu formunu, şiddetli veya dirençli ağrınız veya ateşiniz olduğu için ve bu belirtileri kısa sürede geçirmek amacıyla reçetelenmiş olabilir.


2.KARMIZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARMIZOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacın içerdiği metamizol sodyum etkin maddesine veya diğer maddelerden birine ve özellikler taşıyan pirazolon (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidin (örn. fen oksifenbutazon) olarak adlandırılan gruplara dahil ilaçlara karşı alerjiniz varsa maddelerden birine karşı önceden, kanınızda granülosit adı verilen hücrelerin anorn azalmasıyla kendini gösteren bir reaksiyon geliştirdiyseniz

ya benzer lbutazon. veya bu al derece


Kemik iliği fonksiyonunuzda bozukluk varsa (öm. kanser tedavisi olduysanız) hücresi yapımından sorumlu olan vücut sisteminizde bir hastalığınız varsa

veya kan


Salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi ilaçlara karşı; nefes alamama, deride aşırı kaşıntı ve kızarıklıklar seyreden kurdeşeh burun mukozası iltihabı, deride veya solunum yollarında şişme gibi aşırı alerjik re£ geliştirdiyseniz

;rı kesici tablosu, ksiyonlar


Akut intermitan hepatik porfıria adı verilen bir hastalığınız varsa (porfıria ataklarını başlatma riski olabilir.)

Doğuştan glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa

KARMİZOL 3 ile 11 ay arasındaki bebeklerde damar içinden uygulanmamalıdır.

Hipotansiyonu olan (tansiyon düşüklüğü) hastalarda damar içinden veya Kas içine uygulanmamalıdır.

KARMIZOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

KARMİZOL'ün damar içine veya kas içine uygulanması ciddi alerjik reaks görülmesi açısından daha yüksek risk taşır.

iyonların


Tedavi sırasında ateş, titremeler, boğaz ağrısı, ağız içinde yaralar ortaya çıkması halinde tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kandaki granülosit adı verilen ve vücut savunması için önemli role sahip hücrelerin aşırı azjalmasıyla karakterize bu bozukluk (agranülositoz), en az bir hafta süren ve bağışıklık sistemini ilgilendiren, alerjik kökenli bir olaydır. Bu reaksiyonlar çok nadirdir, ancak şiddetli |e yaşamı tehdit edici olabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Bunlar doza bağlı değildir ve tedavi sırasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir.

Tedavi sırasında genel kırıklık, enfeksiyon, düşmeyen ateş, çürükler, kanama, ciltte- solukluk görülebilir. Bu belirtiler, bütün kan hücrelerinin sayısının azalmasına (pansitopeni) bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Sizde bu belirtilerden biri veya birkaçı varsa, tedaviyi kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu durumda doktorunuz kan hücrelerinizin sayısi normale dönene kadar sizi kan testleri yaparak takip edecektir.

Özellikle aşağıdaki durumların mevcut olduğu hastalar, metamizole karşı gelişebilecek olası ani ve aşırı şiddette alerjik reaksiyonlar açısından özel bir risk altındadırlar. Böylel bir riske sahip olup olmadığınızı anlamak için doktorunuz size sorular sorabilir. Bu tip riskli koşullar altında KARMİZOL kullanılacaksa, sıkı bir tıbbi gözetim gerekir ve acil tedavi uygulaması için gerekli koşullar hazır olmalıdır.

• Bronş astımı olan hastalar.

• Burun ve sinüs boşlukları içinde çok sayıda polip bulunan hastalar,

• Kronik iirtikeri olan hastalar,

• Alkolü tolere edemeyen hastalar; yani, belli alkollü içeceklerin az bir miktarına akıntısı, gözlerde aşırı yaşarma ve belirgin yüz kızarıklığı gibi belirtilerle reaksi) hastalar.

hi burun on veren


da


• Boyalara (örn. tartrazin) veya koruyucu maddelere (örn. benzoatlar) karşı i (tahammülsüzlük) olan hastalar.

ntoleransı


Tedavi sırasında Stevens-Johnson sendromu (derinizde içi su dolu kabarcıklar veya yaygın kızarıklık ve soyulmaya neden olan ciddi deri reaksiyonu) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) gibi yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları görülebilir. Sizde genellikle içi sıvı dolu kabarcıklar veya ağız içinde yaraların eşlik ettiği, giderek şiddetlenen deri döküntüleri ortaya çıkarsa tedaviyi kesiniz ye derhal doktorunuza başvurunuz. Bu belirtiler daha çok tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Sizde bu belirtiler ortaya çıkarsa KARMİZOL’ü bir daha hiç kullanmayınız.

Metamizol uygulaması tek başına ortaya çıkan aşırı tansiyon düşüklüğüne (izole hipotansif reaksiyon) neden olabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen durumlarda KARMİZOL’ün çok dikkatle ve tıbbi gözetim altında uygulanması önerilmektedir:

• Önceden tansiyon düşüklüğü bulunan ve kan basıncı kontrolünü etkileyebilecek bozuklukları olan hastalar (aşırı sıvı kaybetmiş olan hastalar, dolaşımı dengede Solmayan, dolaşım yetmezliği olan hastalar)

• Yüksek ateşi olan hastalar

• Şiddetli koroner kalp hastalığı ya da beyni besleyen kan damarlarında tıkanma ola|n hastalar (tansiyon düşüklüğü risk oluşturur.)

• Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalar (metamizolun vücuttan atılım hızı düşer.)

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KARMIZOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KARMİZOL'iin bu formu ağızdan alınmaz. Damar içine veya kas içine uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin ilk ve son üç aylık dönemlerinde KARMİZOL kullanmamanı/ gerekir. Hamileliğinizin ikinci üç aylık döneminde KARMİZOL kullanma konusunda! mutlaka doktorunuza danışınız ve ancak doktorunuz uygun görürse kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya Eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

KARMİZOL kullandıktan sonraki 48 saat boyunca da bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Metamizol yüksek dozlarda kullanıldığında konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini Özellikle birlikte alkol kullandıysanız taşıt sürmeyiniz, makine kullanmayınız.

bozabilir.


KARMIZOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- KARMİZOL organ nakillerinden sonra bağışıklık sistemini baskı altına alnak için kullanılan siklosporin adlı ilaçlar birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Düzenli olarak kontrol yapılması gereklidir.

- KARMİZOL % 5 glukoz, % 0,9 NaCl ya da ringer laktat solüsyonunda çözünebi ir. Ancak stabiliteleri sınırlı olduğu için bu solüsyonlar hemen uygulanmalıdır.

- Geçimsizlik olasılığı nedeniyle metamizol sodyum başka enjektabl ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KARMIZOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. KARMİZOL genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır:

15 yaş ve üzerindeki gençlerde ve yetişkinlerde:

Damar içine veya kas içine uygulanacak bir defalık doz 2-5 ml'dir (1 adet KARMİZOL ampul 2 ml).

Günlük maksimum doz 10 ml’ye (5 g) (5 adet KARMİZOL ampul 2 ml) kadar artırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

KARMİZOL ampul damar içi ve kas içi ilaç uygulanması konusunda eğitimli bir sağlık personeli tarafından uygulanır.

AMPULÜN AÇILMASI


Ampulü nokta yukarıya gelecek şekilde tutun. Çekmenin idinde solüsyon varsa aşağı akması için ampule yavaşça vurun veya ampulü sallayın.

Ampulü nokta yukarı gelecek şekilde tutarak çekmeyi aşağıya doğru çekerek kırın.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dpzunu ve uygulama seklini belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Doktorunuz hastalığınıza ve böbrek/ karaciğer problemlerinizin ciddiyetine ba^lı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Eger KARMİZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KARMIZOL kullanırsanız

KARMİZOL doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmetnesı için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

KARMİZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KARMIZOL'i kullanmayı unuttuysanız

KARMİZOL doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulun dozlun dengelemek için çift doz almayınız.

KARMIZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KARMİZOL tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, ağrınız tekrar banlayabilir veya ateşiniz yükselebilir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı 42.43 TL [ 18 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 42.43 TL [ 14 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680530620026
Etkin Madde Metamizol Sodyum
ATC Kodu N02BB02
Birim Miktar 1+2
Birim Cinsi G/ML
Ambalaj Miktarı 10
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Metamizol Sodyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KARMIZOL 1 G/2 ml IM/IV 10 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Nov 202242.43 TL
14 Nov 202242.43 TL
7 Nov 202242.43 TL
31 Oct 202242.43 TL
21 Oct 202242.43 TL
17 Oct 202242.43 TL
12 Oct 202242.43 TL
3 Oct 202242.43 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları