Karfarma İlaçları › KARFERON 100 mg/5 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

KARFERON 100 mg/5 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Ferik ( demir III ) Hidroksit Sükroz }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 31 January  2014

KARFERON 100 mg/5 m! IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul Damar içine enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanır.    !

•

Etken Madde

5 ml’lik her bir ampul 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir,    j

•

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit (pH ayarı için) ve/veya hidroklorikj asit (pH ayan için) ve enjeksiyonluk su    j

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARFERON nedir ve ne için kullanılır?

2. KARFERON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KARFERON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KARFERON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KARFERON nedir ve ne için kullanılır?

KARFERON, her ampulde (5 ml) 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg ferrik hidroksit sükroz kompleksi içerir. KARFERON demir yetmezliğine bağlı (kansızlık durumlarında damar içine uygulanmak üzere geliştirilmiş bir ilaçtır.    j

KARFERON koyu kahverengi homojen bir çözeltidir. Her kutuda, 5 ampul KARFERON vardır.    j

KARFERON’un aktif maddesi olan demir, kanda oksijen taşınması için gerekli! olan bir maddedir. Demir, kan hücreleri içinde hemoglobin adlı bir maddenin yapısında bulunur ve oksijen taşımakla görevlidir.    |

!

KARFERON ağız yoluyla kullanılan demir tedavisinin yeterli olmadığı, etkisiz kalağı ya da doğru kullanılamadığı demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında ve diyaliz tedavisi gören böbrek hastalannda gelişen demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlannda kullanılır.

1/5    |


2.KARFERON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARFERON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• KARFERON’a ya da içindeki maddelerden birine aleıjik (aşın duyarlı) işenip

• Vücudunuzda aşın demir yüklenmesi söz konusu ise,

• Kansızlığınız demir eksikliğine bağlı değilse,

• Astım, ekzema gibi aleıjik hastalıklannız varsa,

• Hamileliğinizin ilk 3 ayındaysanız KARFERON’u kullanmayız.

KARFERON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• KARFERON uygulandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon [düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen alerjik olaylar görülebilir. Bu tip olaylar demir içeren pek çok ilacın damar içi kullanılması sırasında gözlenmektedir. Bu nedenle damar içine KARFERON uygulaması sırasında da bir önlem olarak acil yaşam desteği için gerekli donanımlar hazır edilmelidir.

• Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı! tehlikeli olabileceğinden KARFERON uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferlin satürasyonu) yapılması gereklidir. Aşın demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda demir tedavisi kesilmelidir.

• İstenmeyen yan etkilerin meydana gelme olasılığını azaltmak için KARFERON Önerilen dozda kullanılmalıdır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.    1

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğin ilk 3 ayında KARFERON kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren kullanılabilir. Hamileliğinin 4. ayından sonra kansızlık tespit edilen birçok gebede KARFERON kullanılmıştır ve ilacın gebelik üzerinde ya da fetüsün/yeni doğan j çocuğun sağlığı üzerinde yan etkileri olduğu görülmemiştir. Bugüne kadar herhangi önemli bif yan etki bildirilmemiştir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ı

İ

KARFERON’un içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa bu demirin bebekteki etkileri bilinmemektedir. Bu nedenle KARFERON emzirme döneminde annenin sağlayacağı fayda ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Damar içi yolla KARFERON kullananlarda bazen baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da sersemlik gibi belirtiler olabilir.    Bu    belirtiler    geçinceye kadar araç ya dd makine

kullanmayınız.    j

KARFERON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ağız yolundan alınan demirin barsaklardan emilimini azaltabileceği için KARFERON oral demir ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alman demir tedavisi son KARFERON dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.    j

|

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KARFERON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 mg demir) KARFERON, haftada 1-3 kez uygulanır. Hemodiyaliz hastalarında toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 100

şeklinde 0 mg’dır.


Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 defadan fazla olmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

KARFERON, sadece damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki güvenlilığine ve etkililiğine ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer KARFERON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimimiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.    j

Kullanmanız gerekenden daha fazla KARFERON kullanırsanız

Doktorunuz sizin için en uygun dozu belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır.

KARFERON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

!

ı

ı


KARFERON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Karfarma İlaç San.ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA14378
Satış Fiyatı 348.8 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 348.8 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680530620019
Etkin Madde Ferik ( demir III ) Hidroksit Sükroz
ATC Kodu B03AC
Birim Miktar 100+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 5
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Demir Eksikliği İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KARFERON 100 mg/5 ml IV enjeksiyon ve infüzyon için konsantre çözelti içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023348.80 TL
14 Mar 2023348.80 TL
10 Mar 2023344.40 TL
3 Mar 2023344.40 TL
24 Feb 2023344.40 TL
20 Feb 2023344.40 TL
10 Feb 2023344.40 TL
3 Feb 2023344.40 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları