Deva İlaçları › KARDOZIN 4 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

KARDOZIN 4 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Doksazosin Mesilat }

Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar > Doksazosin Mesilat Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 11 June  2021

KARDOZİN 4 mg Tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her tablet 4.850 mg doksazosin mesiiat (4 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

•

Yardımcı maddeler

Mikrokrİstalıze selüloz, laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KARDOZIN nedir ve ne için kullanılır?

2. KARDOZIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KARDOZIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KARDOZIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KARDOZIN nedir ve ne için kullanılır?

KARDOZİN, 20 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

KARDOZİN alfa-blokerler adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.

KARDOZİN kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu. kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşüren tek ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda KARDOZİN, diğer tansiyon ilaçlan ile birlikte kullanılabilir.

Prostat bezinde büyüme olan hastalarda KARDOZİN, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. KARDOZİN, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.


2.KARDOZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARDOZIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Geçmişte KARDOZİN'e, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosİn veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir.
 • Emziriyorsanız.
 • 16 yaşından küçükseniz.
 • Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa.
 • Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük tansiyon türü olan "ortostatik hipotansiyon” geçmişiniz varsa.
 • Büyümüş prostat ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yolu enfeksiyonu veya mesane taşınız varsa.
 • Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissi duymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anuri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz.
 • KARDOZIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • Kalp hastalığınız varsa
 • • Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren baygınlık (senkop) ile kendini gösteren pozisyonel hipotansiyon gelişirse. Pozisyonel hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için doktorunuz sizi uyaracaktır.

  Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce KARDOZİN’i önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü KARDOZİN ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir. KARDOZİN almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KARDOZIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KARDOZİN gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik sırasında KARDOZİN kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz KARDOZİN‘in sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız KARDOZİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya İlk başladığınızda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

  KARDOZIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafmdan bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KARDOZİN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır:

 • Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-bloker tedavi alan bazı hastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokerlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçlan alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokerinizin düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız,
 • Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz-5-inhibitorleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafi1. vardenafıl) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik düşük tansiyona sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır.
 • Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları alıyorsanız KARDOZİN kan basıncınızı daha da düşürebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KARDOZIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  - KARDOZİN’i ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg'dır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta sonra günde 2 mg veya 4 mg'a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostat büyümesi için tedavi görüyorsanız günde maksimum 8 mg'a veya yüksek kan basıncı için tedavi görüyorsanız maksimum 16 mg’a yükseltilebilir.

  - Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız.

  - Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız Uygulama yolu ve metodu:

  Ağızdan alınır.

  KARDOZİN sabah veya akşam alınabilir.

  Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  KARDOZİN’in çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktan değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi. KARDOZIN karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.

  Eğer KARDOZİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KARDOZIN kullanırsanız

  Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

  KARDOZİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KARDOZIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KARDOZIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04220
Satış Fiyatı 25.51 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.51 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525013316
Etkin Madde Doksazosin Mesilat
ATC Kodu C02CA04
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Periferik Etkili Antiadrenerjik İlaçlar > Doksazosin Mesilat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KARDOZIN 4 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202125.51 TL
31 May 202125.51 TL
24 May 202125.51 TL
21 May 202125.51 TL
17 May 202125.51 TL
10 May 202125.51 TL
3 May 202125.51 TL
24 Apr 202125.51 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları