Deva İlaçları › KAPTORIL 25 mg 50 tablet › Kullanma Talimatı

KAPTORIL 25 mg 50 tablet Kullanma Talimatı

Kaptopril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Kaptopril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

KAPTORİL 25 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

•

Etken Madde

Her bir tablet 25 mg kaptopril içermektedir.

• Yardımcı madde(ler):Laktoz monohidrat, koloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, nişasta ve stearik asit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KAPTORIL nedir ve ne için kullanılır?

2. KAPTORIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KAPTORIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KAPTORIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KAPTORIL nedir ve ne için kullanılır?

KAPTORİL, 10 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 50 tablet içermektedir.

KAPTORİL, kaptopril etkin maddesini içermektedir.

KAPTORİL, “ADE inhibitörleri” adı verilen (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri) bir ilaç grubuna dahildir.

KAPTORİL kan damarlarını genişleterek etki gösterir.

Bu etki kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kalbin vücudunuza kan

pompalamasını kolaylaştırır.

KAPTORİL;

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

• Kalp yetmezliği- kalbin vücuda kan pompalamada güçlük çektiği durum

• Kalp krizi (miyokard enfarktüsü)- kalbin vücuda kan pompalamada güçlük çektiği

durumlarda kullanılır.


2.KAPTORIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAPTORIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • KAPTORİL, diğer ADE inhibitörü ilaçlar veya bu tabletlerin içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • El, dudaklar, yüz ve dilde şişme ile görülen ve nedeni bilinmeyen bir rahatsızlığınız olduysa,
 • Herhangi bir oto-immün hastalığınız varsa (örn. eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit, ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık olan sistemik lupus eritematöz veya skleroderma).
 • KAPTORIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Doktorunuz sizi izlemek ve ilacınızın dozunu azaltmak isteyeceğinden böbrek sorunlarınız varsa.
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Diyalize giriyorsanız,
 • Kalp kapakçıkları ile ilgili bir hastalığınız varsa,
 • Doktorunuz düzenli aralıklarla kan sayımı yapmak isteyeceğinden kolaj en vasküler hastalığınız varsa (öm. eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit veya ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık olan sistemik lupus eritematöz),
 • Yakın geçmişte çok fazla kusma veya şiddetli ishal geçirdiyseniz,
 • • Diyabetiniz varsa,

  • Bağışıklığınızı baskılayan bir tedavi aldıysanız,

  • Ateş veya boğaz ağrısı gibi bir enfeksiyonunuz varsa.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KAPTORIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KAPTORİL’ i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  KAPTORİL ile birlikte alkol alırsanız sersemlik hissi, baş dönmesi veya baygınlık hissi yaşayabilirsiniz. Aldığınız alkol miktarına dikkat ediniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz (veya hamile olabileceğini düşünüyorsanız) doktorunuza bu durumu bildiriniz. Doktorunuz normalde hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anlar anlamaz KAPTORİL almayı kesmenizi ve KAPTORİL yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. KAPTORİL bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza bunu bildiriniz. Emziriyorsanız KAPTORİL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  KAPTORİL yorgunluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Böyle bir etki yaşarsanız araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

  KAPTORIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir KAPTORİL 25 mg tablet, 51,25 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, KAPTORİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücü tabletler (diüretikler) KAPTORİL kanınızdaki potasyum miktarını artırabilir.

  • Tiyazidler, furosemid gibi idrar söktürücüler (diüretikler) veya kan basıncını düşüren diğer ilaçlar, göğüs ağrısına yönelik ilaçlar (angina). Bu ilaçlarla KAPTORİL’ in aynı anda alınması kan basıncında düşüşe neden olabilir.

  • Lityum (bazı ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır)

  • Vazodilatatörler (kan damarlarını gevşeten ilaçlar), örn. minoksidil

  • Ağrı veya iltihaplanma için non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler); ömeğin indometasin veya diklofenak. Bu ilaçlar KAPTORİL’ in etkisini zayıflatabilir.

  • Potasyum katkıları veya potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler.

  • Allopurinol (gut ve böbrek taşlarının tedavisinde kullanılır), prokainamid (kalp ritmi sorunlarının tedavisinde kullanılır), bağışıklık sisteminin baskılanmasında kullanılan ilaçlar (nakil cerrahisinden sonra ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık olan romatoid artrit tedavisinde kullanılan Siklosporin).

  • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar.

  • Kalp krizi sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçlar.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KAPTORIL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun tavsiyesine göre tayin edilir.

  Tableti her gün aynı saatte alınız. Blister ambalajda doğru gün için belirtilmiş KAPTORİL’i alınız. Bu size ilacı kullanıp kullanmadığınızı hatırlamanızda yardımcı olacaktır.

  Aldığınız ilk KAPTORİL tablet sersemlik hissi veya baş dönmesine yol açabilir. Bunun nedeni ilk dozun, sonraki dozlara kıyasla kan basıncında daha fazla düşüşe neden olmasıdır. Böyle bir durumunda kendinizi iyi hissedene kadar yatarak istirahat ediniz. Herhangi bir konuda endişe duyarsanız, doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tedavinin başlangıcında veya ilaç dozu değiştirildiğinde, KAPTORİL tedavisine verdiğiniz yanıtı izlemek için sizi daha sık görmek isteyebilir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi doktorunuzu ziyaret ediniz.

  Yüksek kan basıncı olan (hipertansiyonlu) erişkinlerin tedavisinde:

 • Normal başlangıç dozu günde iki ya da üç kez alınan 25 mg tablettir.
 • İki hafta içinde yeterli cevap alınamazsa bu doz günde 2-3 defa 50 mg’ a çıkartılmalıdır.
 • Doktorunuz KAPTORİL ile birlikte bir idrar söktürücü (diüretik) kulllanmanızı isteyebilir.
 • Kalp yetmezliği olan erişkinler

 • Başlangıç dozu genellikle günde iki veya üç seferde uygulanan 6,25 - 12,5 mg tablettir.
 • Bu doz günde üç kez uygulanan 50 mg tablete yükseltilebilir.
 • Doktorunuz KAPTORİL ile birlikte bir idrar söktürücü (diüretik) kulllanmanızı isteyebilir.

Uygulama yolu ve metodu

KAPTORİL oral yolla uygulama içindir.

KAPTORİL’i suyla birlikte yutunuz. İlacınızı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

KAPTORİL yüksek kan basıncı tedavisinde çocuklarda önerilmez. Bununla birlikte doktorunuz çocuğunuzun kilosuna göre daha düşük bir doz reçete edebilir.

Çocuklarda başlangıç dozu kg vücut ağırlığı başına 0,3 mg olup tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz dozu değiştirebilir.

Yaşlılarda kullanımı

Alacağınız doz doktorunuz tarafından belirlenecektir. Ayrıca alacağınız doz, böbrek fonksiyonunuzun durumuna bağlı olacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzun durumuna göre aldığınız KAPTORİL miktarında değişiklik yapabilir.

Böbrek diyalizine giriyorsanız alacağınız doz günlük olarak değişecektir. Doktorunuz almanız gereken dozu söyleyecektir.

Eğer KAPTORİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KAPTORIL kullanırsanız

Bir doktora danışınız veya derhal en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Tabletlerinizi de yanınızda götürünüz.

KAPTORİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KAPTORIL'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu almayı unutursanız endişe etmeyiniz. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KAPTORIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ilacı almayı durdurmanızı isteyene kadar tedaviye devam ediniz. Kendinizi iyi hissetseniz bile ilacı almayı kesmeyiniz. Tedaviyi kestiğiniz zaman durumunuz kötüleşebilir. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA04198
Satış Fiyatı 20.75 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 20.75 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525010797
Etkin Madde Kaptopril
ATC Kodu C09AA01
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Kaptopril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KAPTORIL 25 mg 50 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202120.75 TL
6 Sep 202120.75 TL
27 Aug 202120.75 TL
16 Aug 202120.75 TL
9 Aug 202120.75 TL
30 Jul 202120.75 TL
26 Jul 202120.75 TL
16 Jul 202120.75 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları