Koçak İlaçları › KAPEDA 500 mg 120 film tablet › Kullanma Talimatı

KAPEDA 500 mg 120 film tablet Kullanma Talimatı

Kapesitabin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Kapesitabin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 7 August  2020

KAPEDA 500 mg FUm Tablet Ağızdan alınır.

   

Etken Madde

Her bir film tablet 500 mg Kapesitabin içerir.

   

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidröz, mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz hipromelloz, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, titanyum dioksit, triacetiı demir oksit.

sodyum, ı, kırmızı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KAPEDA nedir ve ne için kullanılır?

2. KAPEDA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KAPEDA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KAPEDA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KAPEDA nedir ve ne için kullanılır?

•    KAPEDA, kanser hücrelerinin büyümesini durduran, “Sitostatik ajanlar” adlı ilaç aittir.

•    KAPEDA, kendisi sitotoksik bir ajan olmayan, 500 mg kapesitabin içerir. Vücut t emildikten sonra tümör hücresinin içinde sitotoksik (hücreyi öldüren veya fonks durduran) maddeye dönüşür.

•    KAPEDA 500 mg film kaplı tablet kutusu 120 adet film kaplı tablet içermei tabletlik 12 blister). KAPEDA 500 mg açık pembe renkli film kaplı tabletle biçimindedir.

•    KAPEDA metastatik kolorektal kanserli hastalann tedavisinde endikedir. Ayr barsak kanserinin yeniden oluşumunu önlemek amacıyla ameliyatla tümörün çıkanlmasından sonra doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

•    Lokal ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalann tedavisinde; a içeren sitotoksik tedavinin başansız olmasından sonra ya da antrasiklin kul kontrendike olduğu durumlarda taksanlarla kombine olarak; taksan ve antrasikliı almış hastalarda ise monoterapi olarak endikedir.

•    KAPEDA tek başına veya diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

grubuna

ırafından

yonlannı

tedir (10 r oblong

ca, kalın tamamen

ıtrasiklin anımının ı tedavisi

• Metastatik ya da inoperabl mide adeno kanserli hastalarda sisplatin ile koır[binasyon halinde endikedir.


2.KAPEDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAPEDA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kapesitabine veya KAPEDA’mn içerdiği herhangi bir bileşene karşı aleıjik (aşırı duyarlı) iseniz, KAP EDA’ya aleıjiniz veya aşın tepkiniz olduğunu biliyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

• Kan rahatsızlığınız varsa,

• Karaciğer hastalığınız veya böbrek probleminiz varsa,

• Bilinen bir dihidropirimidin dehidrojenaz enzimi (DPD) eksikliğiniz varsa,

• Brivudin, sorivudin veya herpes zoster (suçiçeği veya zona) tedavisinin bir parçası olan benzer gruptaki ilaçlar ile tedavi görüyorsanız veya son dört hafta içinde gördüyse niz.

KAPEDA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

KAPEDA’yı kullanmadan önce eğer,

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

• Kalp problemi veya göğüs ağrısı gibi başka bir hastalığınız varsa veya önceden olcuysa,

• Beyin hastalığınız varsa,

• Kalsiyum dengesizliğiniz varsa,

• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAPEDA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KAPEDA’yı yemeklerden sonra 30 dakika içinde almalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamilç kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

KAPEDA sizi yorgun hissettirebilir, sersemletebilir, midenizi bulandırabilir. Bu sebeple araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

KAPEDA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilg ier

KAPEDA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker [ere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa [geçiniz.

KAPEDA her dozunda (5 tablet) 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

etkisini kuvvetlendirebilee ;ği veya


Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısını:

• gut ilaçlan (allopurinol),

• kan inceltici ilaçlan (kumarin, varfarin),

• bazı anti viral ilaçlan (sorivudin ve brivudin) veya,

• inme veya titreme için ilaç (fenitoin).

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KAPEDA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin için doğru doz ve tedavi rejimini reçete edecektir. KAPEDA’nın dö yüzey alanına göre ayarlanır. Bu boyunuz ve kilonuzdan hesaplanır. Yetişkinler için dozu, günde iki kez uygulanan 1250 m g/m2’di r (sabah ve akşam). Burada bulunmaktadır: vücut ağırlığı 64 kg, boyu 1.64 m olan bir kişi 1.7 m2 vücut yüze sahiptir ve günde iki kere, 500 mg’lık 4 tablet ve 150 mg’lık 1 tablet almalıdır. Vücı^ 80 kg, boyu 1.80 m olan bir kişi 2.00 m2 vücut yüzey alanına sahiptir ve günde iki mg’lık 5 tablet almalıdır.

zu vücut başlangıç örnek y alanına t ağırlığı kere 500


İKİ


periyodu


KAPEDA tabletleri genellikle 14 gün boyunca alınır ve bunu 7 günlük dinlenme takip eder. Bu 21 günlük periyot, bir tedavi döngüsüdür.

2

Diğer ajanlarla kombinasyon halinde, yetişkinler için başlangıç dozu 1250 mg/m ’den az olabilir ve tabletleri değişik bir zaman periyodu üzerinden almanız gerekebilir (ör. Dinlenme periyodu olmadan her gün).

Doktorunuz ne kadar doza ihtiyaç duyduğunuzu, ne zaman alacağınızı ve ne kadajr süre ile kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktorunuz her doz için 150 mg ve 500 mg’lık tabletlerden oluşan bir kombinasyon llmanızı isteyebilir.

• Sabah ve akşam dozlan için, kombinasyondaki tabletleri, doktorunuz tarafından reçetelenen şekilde alınız.

• Tabletleri yemeklerden sonra 30 dakika içerisinde alınız (kahvaltı \Je akşam yemeği).

Bütün ilaçlarınızı doktorunuzun size reçetelediği şekilde almanız önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu

KAPEDA tablet

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KAPEDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var ise


Kullanmanız gerekenden daha fazla KAPEDA kullanırsanız

KAPEDA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya kczacı ile konuşunuz.

KAPEDA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bunun yerine normal dozlama takviminize devam ediniz ve doktorunuzla kontrol edibiz.

KAPEDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KAPEDA tedavisini durdurmak hiçbir yan etkiye sebep olmaz.

Kumarin antikoagülam kullanımı sırasında, KAPEDA’nın kesilmesi, antikoagüle n (kanın pıhtılaşmasını önleyici madde) dozunun doktorunuz tarafından ayarlanmasını gere etirebilir. Eğer bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14148
Satış Fiyatı 430.68 TL [ 7 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 430.68 TL [ 30 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828091196
Etkin Madde Kapesitabin
ATC Kodu L01BC06
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 120
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Kapesitabin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KAPEDA 500 mg 120 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
7 Aug 2020430.68 TL
30 Jul 2020430.68 TL
24 Jul 2020430.68 TL
17 Jul 2020430.68 TL
13 Jul 2020430.68 TL
6 Jul 2020430.68 TL
29 Jun 2020430.68 TL
19 Jun 2020430.68 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları