Koçak İlaçları › KAPEDA 150 mg 60 film tablet › Kullanma Talimatı

KAPEDA 150 mg 60 film tablet Kullanma Talimatı

Kapesitabin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Kapesitabin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 14 February  2020

KAPEDA 150 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir film tablet 150 mg Kapesitabin içerir.

•

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidröz, mikrokristalize selüloz, kroskarmelloz hipromelloz, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, titanyum dioksit, triacetin| demir oksit.

sodyum,

kırmızı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KAPEDA nedir ve ne için kullanılır?

2. KAPEDA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KAPEDA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KAPEDA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KAPEDA nedir ve ne için kullanılır?

• KAPEDA, kanser hücrelerinin büyümesini durduran, “Sitostatik ajanlar” adlı ilaç grubuna aittir.

• KAPEDA, kendisi sitotoksik bir ajan olmayan, 150 mg kapesitabin içerir. Vücut tjarafindan emildikten sonra tümör hücresinin içinde sitotoksik (hücreyi öldüren veya fonksfyonlannı durduran) maddeye dönüşür.

• KAPEDA 150 mg film kaplı tablet kutusu 60 adet film kaplı tablet içermektedir (10 tabletlik 6 blister). KAPEDA 150 mg açık pembe renkli film kaplı tabletler oblong biçimindedir,

• KAPEDA metastatik kolorektal kanserli hastalann tedavisinde endikedir. Ayr ca, kalın barsak kanserinin yeniden oluşumunu önlemek amacıyla ameliyatla tümörün tamamen çıkanlmasından sonra doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

• Lokal ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalann tedavisinde; aııtrasiklin içeren sitotoksik tedavinin başansız olmasından sonra ya da antrasiklin kullanımının kontrendike olduğu durumlarda taksanlarla kombine olarak; taksan ve antrasiklijn tedavisi almış hastalarda ise monoterapi olarak endikedir.

• KAPEDA tek başına veya diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

• Metastatik ya da inoperabl mide adeno kanserli hastalarda sisplatin ile kombinasyon halinde endikedir.


2.KAPEDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAPEDA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kapesitabine veya KAPEDA’nın içerdiği herhangi bir bileşene karşı aleıjik (aşın duyarlı) iseniz. KAPEDA’ya aleıjiniz veya aşın tepkiniz olduğunu biliyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

• Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

• Kan rahatsızlığınız varsa,

• Karaciğer hastalığınız veya böbrek probleminiz varsa,

• Bilinen bir dihidropirimidin dehidrojenaz enzimi (DPD) eksikliğiniz varsa,

• Brivudin, sorivudin veya herpes zoster (suçiçeği veya zona) tedavisinin bir parlbası olan benzer gruptaki ilaçlar ile tedavi görüyorsanız veya son dört hafta içinde gördüyse ıiz

KAPEDA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

KAPEDA’yı kullanmadan önce eğer,

• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

• Kalp problemi veya göğüs ağnsı gibi başka bir hastalığınız varsa veya önceden ol( iuysa

• Beyin hastalığınız varsa

• Kalsiyum dengesizliğiniz varsa

• Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa

Doktorunuzun bunları bildiğine emin olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAPEDA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KAPEDA’yı yemeklerden sonra 30 dakika içinde almalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamileyseniz veya olabileceğinizi düşünüyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Tedaviniz başlamadan önce hamileyseniz, olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamilq kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Emziriyorsanız KAPEDA kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

KAPEDA sizi yorgun hissettirebilir, sersemletebilir, midenizi bulandırabilir. Bu set|eple araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

KAPEDA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgi ler

KAPEDA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekef ere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa, geçiniz.

KAPEDA her dozunda (5 tablet) 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aynı anda birden fazla ilaç kullanmak, ilaçların etkisini kuwetlendirebilec< ği veya zayıflatabileceği için bu durum çok önemlidir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkatli olmalısını

• gut ilaçlan (allopurinol),

• kan inceltici ilaçlan (kumarin, varfarin),

• bazı anti viral ilaçlan (sorivudin ve brivudin) veya,

• inme veya titreme için ilaç (fenitoin).

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KAPEDA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz sizin için doğru doz ve tedavi rejimini reçete edecektir. KAPEDA’nın d( >zu vücut yüzey alanına göre ayarlanır. Bu boyunuz ve kilonuzdan hesaplanır. Yetişkinler için başlangıç dozu, günde iki kez uygulanan 1250 mg/m2,dir (sabah ve akşam). Burada id örnek bulunmaktadır: vücut ağırlığı 64 kg, boyu 1.64 m olan bir kişi 1.7 m2 vücut yüzey alanına sahiptir ve günde iki kere, 500 mg’lık 4 tablet ve 150 mg’lık 1 tablet almalıdır. Vücut ağırlığı 80 kg, boyu 1.80 m olan bir kişi 2.00 m2 vücut yüzey alanına sahiptir ve günde iki kere 500 mg’lık 5 tablet almalıdır.

KAPEDA tabletleri genellikle 14 gün boyunca alınır ve bunu 7 günlük dinlenme takip eder. Bu 21 günlük periyot, bir tedavi döngüsüdür.

periyodu

2,den az )inlenme


Diğer ajanlarla kombinasyon halinde, yetişkinler için başlangıç dozu 1250 mg/m olabilir ve tabletleri değişik bir zaman periyodu üzerinden almanız gerekebilir (ör. periyodu olmadan hergün).

Doktorunuz ne kadar doza ihtiyaç duyduğunuzu, ne zaman alacağınızı ve ne kadajr süre ile kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Doktorunuz her doz için 150 mg ve 500 mg’lık tabletlerden oluşan bir kombinasyon isteyebilir.

ılmanızı

tlırafindan

yemeği).


Sabah ve akşam dozları için, kombinasyondaki tabletleri, doktorunuz reçetelenen şekilde alınız.

Tabletleri yemeklerden sonra 30 dakika içerisinde alınız (kahvaltı ve akşam Bütün ilaçlarınızı doktorunuzun size reçetelediği şekilde almanız önemlidir.

Uygulama yolu ve metodu

KAPEDA tablet

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer KAPEDA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

var ise

czacı ile


Kullanmanız gerekenden daha fazla KAPEDA kullanırsanız

KAPEDA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya e konuşunuz.

KAPEDA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bunun yerine normal dozlama takviminize devam ediniz ve doktorunuzla kontrol ediiıiz.

KAPEDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

KAPEDA tedavisini durdurmak hiçbir yan etkiye sebep olmaz.

Kumarin antikoagülanı kullanımı sırasında, KAPEDA’nın kesilmesi, antikoagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyici madde) dozunun doktorunuz tarafından ayarlanmasını gerekti: ebilir. Eğer bu ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacın ız ile konuşunuz.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14147
Satış Fiyatı 81.22 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 81.22 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828091189
Etkin Madde Kapesitabin
ATC Kodu L01BC06
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Kapesitabin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KAPEDA 150 mg 60 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 202081.22 TL
7 Feb 202081.22 TL
31 Jan 202081.22 TL
24 Jan 202081.22 TL
17 Jan 202081.22 TL
10 Jan 202081.22 TL
7 Jan 202081.22 TL
3 Jan 202081.22 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları