Sanofi Aventis İlaçları › KALSISET 30 mg 28 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

KALSISET 30 mg 28 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Sinakalset Hcl }

Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti | Güncelleme : 7 November  2014

KALSİSET 30 mg film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

Etken Madde

Her bir tablet 30 mg sinakalsete eşdeğer sinakalset hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Nişasta 1500, Kolloidal susuz silika, Krospovidon, Kollidon VA 64, Prosolv SMCC HD 90, Starlac, Magnezyum stearat, Opadry II green (laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit, triasetin, FD&C Mavi No:2/İndigo Karmin Alüminyum lakı, sarı demir oksit), Opadry II clear (polivinil alkol, polietilen glikol/makrogol ve polisorbat 80)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KALSISET nedir ve ne için kullanılır?

2. KALSISET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KALSISET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KALSISET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KALSISET nedir ve ne için kullanılır?

KALSİSET açık yeşil, bir yüzü “30” baskılı, diğer yüzü düz, oval şekilli film kaplı tablettir.

KALSİSET 30 mg film kaplı tablet içeren blisterlerde bulunmaktadır. Blister paketleri bir kutu içinde 28 tablettir.

KALSİSET, vücudunuzda paratiroid hormon (PTH), kalsiyum ve fosfor düzeylerini kontrol ederek etki eder. Paratiroid bezleri olarak adlandırılan organlarla ilgili sorunlara bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Paratiroidler, boyunda tiroid bez yanında bulunan ve paratiroid hormonu (PTH) üreten 4 adet küçük bezdir.

KALSİSET aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• kanlarındaki atık ürünlerin temizlenmesi için diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ciddi böbrek hastalarındaki sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde.

 • paratiroid kanseri olan hastalarda kanda yüksek kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi) düşürülmesinde.
 • paratiroid bezinin çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya bezin çıkarılmasından sonra kalsiyum düzeylerinin halen yüksek olduğu primer hiperparatiroidizm hastalarında kandaki kalsiyum düzeylerinin (hiperkalsemi)
 • düşürülmesinde.

  >

  Primer ve sekonder hiperparatiroidizmde paratiroid bezleri çok fazla miktarda PTH üretmektedir. “Primer”, hiperparatiroidizmin herhangi bir diğer nedenden kaynaklanmadığı, “sekonder” ise hiperparatiroidizmin diğer bir durumdan, örneğin böbrek hastalığından kaynaklandığı anlamına gelir. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm kemiklerdeki kalsiyumun kaybına neden olabilir, bu durum kemik ağrısı ve kırıklara, kan ve kalp damarları ile ilgili sorunlara, böbrek taşlarına, mental hastalık ve komaya yol açabilir.


  2.KALSISET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KALSISET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer KALSİSET’in etkin maddesi sinakalset ya da bu ilacın bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelere (Kullanma Talimatı’nın başında ‘Yardımcı maddeler’ bölümünde belirtilmiştir) alerjik iseniz.

  18 yaşın altındaki çocuklar KALSİSET’i kullanmamalıdır.

  KALSISET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Nöbetler (bazen kriz veya konvülziyon olarak adlandırılır) de dahil olmak üzere herhangi bir tıbbi sorununuz varsa doktorunuza söyleyiniz; daha önce nöbet geçirenlerde nöbet geçirme riski daha yüksektir. Kalsiyum düzeyini çok fazla düşürmek nöbet geçirme riskini de artırabilir. Eğer nöbetiniz varsa doktorunuza hemen söylemelisiniz.

  Eğer karaciğerinizin düzgün şekilde çalışmadığını biliyorsanız veya kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz veya KALSİSET alırken sigara içmeye başlamış ya da bırakmışsanız bu durum KALSİSET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için doktorunuza söylemelisiniz.

  Bu uyanlar geçmiş dönemler de dahil olmak üzere sizin için geçerli ise doktorunuza başvurunuz.

  İlave bilgi için bölüm 4’e bakınız.

  KALSISET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  KALSİSET besinlerle birlikte veya besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Dolayısıyla, hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da hamilelik planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  KALSISET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  KALSİSET yardımcı madde olarak laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda adı geçen ilaçlar KALSİSET’in etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol (bu ilaçlar cilt ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Telitromisin, rifampisin ve siprofloksasin (bu ilaçlar bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Ritonavir (bu ilaç HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Fluvoksamin (bu ilaç depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • KALSİSET aşağıda adı geçen ilaçlar etki gösterme şeklini etkileyeceği için;

 • Amitriptilin, desipramin, nortriptilin ve klomipramin (bu ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Flekainid ve propafenon (bu ilaçlar kalp atış hızındaki değişikliklerin tedavisinde kullanılmaktadır),
 • Metoprolol (bu ilaç yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır)
 • KALSİSET kullanırken bu ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.KALSISET nasıl kullanılır ?

  KALSİSET’i her zaman tam doktorunuzun size verdiği direktifler doğrultusunda kullanınız. Emin değil iseniz doktorunuz ya da eczacınızla teyit etmelisiniz. Doktorunuz size ne miktarda KALSİSET almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  KALSİSET oral yoldan besinlerle birlikte ya da besinlerden kısa süre sonra alınmalıdır. Tabletler bütün olarak alınmalı ve bölünmemelidir.

  Eğer sekonder hiperparatiroidi için tedavi ediliyorsamz

  KALSİSET’in olağan başlangıç dozu 30 mg (bir tablet) günde tek dozdur. Doktorunuz KALSİSET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeylerinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde paratiroid hormon, kalsiyum ve fosfat düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz daha da ayarlanabilir.

  Eğer paratiroid kanseri veya primer hiperparatiroidizm için tedavi ediliyorsamz

  KALSİSET’in olağan dozu 30 mg (bir tablet) günde iki dozdur. Doktorunuz KALSİSET’e nasıl yanıt verdiğinizi ölçmek için düzenli kan örnekleri alacak ve kalsiyum düzeyinizi kontrol etmek için gereğince dozunuzu ayarlayacaktır.

  Durumunuz bir kez kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz kanınızı düzenli incelemeye devam edecektir ve gerektiğinde kalsiyum düzeyinizin uzun dönem kontrolünü sağlamak için dozunuz yeniden ayarlanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  KALSİSET’in etkinliği ve güvenilirliği 18 yaş altındaki hastalarda belirlenmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/ karaciğer yetmezliği

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer KALSISET’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KALSISET kullanırsanız

  KALSISET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  ı

  Aşırı dozun muhtemel belirtileri ağız çevresinde uyuşukluk veya karıncalanma, kas ağrıları veya krampları ve nöbetlerdir.

  KALSISET'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir KALSİSET dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

  Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

  KALSISET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Sinakalset'in geri çekilme ya da geri tepme şeklinde herhangi bir etki potansiyeli beklenmez.

  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti
Geri Ödeme KoduA14916
Satış Fiyatı 1546.88 TL [ 7 Aug 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 1546.88 TL [ 31 Jul 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502094130
Etkin Madde Sinakalset Hcl
ATC Kodu H05BX01
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Endokrin Sistem > Paratiroid Yüksekliği > Sinakalset
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KALSISET 30 mg 28 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
7 Aug 20231,546.88 TL
31 Jul 20231,546.88 TL
24 Jul 20231,546.88 TL
23 Jul 20231,546.88 TL
17 Jul 20231,205.08 TL
10 Jul 20231,205.08 TL
3 Jul 20231,183.17 TL
23 Jun 20231,183.17 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları