Berko İlaçları › KAFESIT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

KAFESIT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Kafein }

Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Kafein Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 3 August  2012

KAFESİT 20 mg/mL IV enjeksiyon için çözelti içeren flakon 3 ml Damar içine uygulama veya ağız yolundan alınarak kullanılır.

Etken Madde

: Her ml’de 20 mg kafein sitrat (10 mg/ml kafeine eşdeğer) içerir.

Her 1 flakon 60 mg kafein sitrat (30 mg/3ml kafeine eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KAFESIT nedir ve ne için kullanılır?

2. KAFESIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KAFESIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KAFESIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KAFESIT nedir ve ne için kullanılır?

KAFESİT metilksantin olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna ait bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır.

KAFESİT, gestasyon yaşı 28 ila <33 hafta arasında olan bebeklerdeki prematüre apnesinin kısa vadeli tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu kısa süreli nefes kesilme periyotları, bebeğin nefes alma merkezinin tam olarak gelişmemesinden kaynaklanır.

Her bir kutuda 3 mlTik bir veya on flakon bulunmaktadır.


2.KAFESIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KAFESIT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Yenidoğan bebeğiniz kafein sitrata veya KAFESİT’in içeriğindeki diğer maddelere alerjik (aşın duyarlı) ise,

KAFESIT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Yenidoğan bebeğinizde nöbetler gelişirse,

Yenidoğan bebeğinizde herhangi bir kalp hastalığı varsa,

Bebeğinizde böbrek veya karaciğer problemleri varsa,

Bebeğinizin mide suyu sık sık ağzına geliyorsa,

Bebeğiniz normalden fazla idrar çıkarırsa,

Bebeğinizin kilo artışı veya besin alımı azalırsa,

Bebeğiniz daha önce teofilin tedavisi (solunum güçlükleri için kullanılan) aldıysa,

Doğumdan önce anne kafein tükettiyse

KAFESIT ile erken doğan yeni doğanlarda solunumun geçici olarak durması nedeniyle tedaviye başlamadan önce, solunumun geçici olarak durmasına yol açan diğer nedenler çocuğunuzun doktoru tarafından dışlanmalı veya uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KAFESIT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Anne olarak, bebeğiniz doğmadan kısa bir süre önce pek çok kahve içtiyseniz veya kafeini yüksek ürün kullandıysanız, kafein bebeğinizin dolaşımında olabilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Bebeğin mama ile beslenmesi KAFESİT’in etkin maddesinin kanda ulaşacağı en yüksek konsantrasyona kadar geçen süreyi etkilememektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kafein anne sütüne geçtiğinden hamilelik döneminde kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kafein anne sütüne geçtiğinden bebeğiniz KAFESIT alırken emziriyorsanız kahve içmemeli veya yüksek kafeinli ürünler tüketmemelisiniz.

Araç ve makina kullanımı

Veri yoktur.

KAFESIT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol’den düşük sodyum içerir (23 mg), yani temelde sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlan doktorunuza danışmadan KAFESIT tedavisi sırasında kullanmayınız.

Doktor dozu ayarlamak veya ilaçlardan birini diğer bir ilaca değiştirme gereksinimi duyabilir:

Teofilin (solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır)

Doksapram(solunum güçlüğü tedavisinde kullanılır)

Simetidin (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır)

Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

Fenobarbital (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)

Bu ilaç mide hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla (gastrik asit salımmım azaltan antihistaminik H2 reseptör blokörleri veya proton pompa inhibitörleri gibi) birlikte uygulandığında kanlı dışkıyla seyreden ciddi barsak hastalığı gelişme riskini artırabilir (nekrotizan enterokolit)

Anne olarak epilepsi tedavisinde kullanılan fenobarbiton veya fenitoin içeren ilaçlan kullanıyorsanız bebeğiniz kafein tedavisine reaksiyon verebilir.

Kafesit;, ketoprofen, asiklovir, furosemid, ibuprofen lizin, lorazepam, nitrogliserin ve oksasilin ile birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KAFESIT nasıl kullanılır ?

KAFESİT sadece yeterli hasta gözetim ve izlem olanaklarına sahip bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanmalıdır. Tedavi yenidoğan yoğun bakım konusunda deneyimli bir doktorun kontrolü altında başlanmalıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Çocuğunuzun doktoru bebeğinizin vücut ağırlığına göre doğru miktarda KAFESİT reçete edecektir.

Başlangıç dozu kilogram başına 20 mg’dır (kilogram başına 1 ml’ye eşdeğerdir).

İdame dozu her 24 saatte bir kilogram başına 5 mg’dır (kilogram başına 0,25 mİ’ye eşdeğerdir).

Çocuk doktorunuz KAFESİT tedavisine tam olarak ne kadar devam edilmesi gerektiğine karar verecektir.

Eğer bebeğiniz solunumun geçici olarak durması atağı yaşamadan 5-7 gün geçirirse, doktor tedaviyi kesecektir.

Uygulama yolu ve metodu

KAFESİT şırınga infuzyon (damar içine uygulama) pompası veya diğer ölçülü infüzyon (damar içine uygulama) cihazı kullanılarak kontrollü toplardamar içi uygulama ile verilecektir. Bu yöntem ayrıca ‘damlatma’ olarak bilinir.

Toksisiteden (zehirleyici özellik) kaçınmak için doktorunuz tedavi boyunca periyodik olarak kafein düzeylerini kontrol etme gereği duyabilir.

Dozlar ağız yoluyla da verilebilir.

Oral yolla kullanılacağı zaman günde bir kez ağız yolu ile veya besleme tüpü aracılığı ile verilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yenidoğan bebeklerde kullanım içindir.

Yaşlılarda kullanımı

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

KAFESİT böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer KAFESİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KAFESIT kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla KAFESIT kullanırsanız

Eğer ürünle ilgili daha fazla sorunuz varsa, çocuk doktorunuza danışınız.

KAFESİT’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KAFESIT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için bebeğinize çift doz verilmemelidir.

KAFESIT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kafein sitrat tedavisinin kesilmesinden sonra apnelerin tekrarlama riski bulunduğundan hastanın takibine yaklaşık bir hafta devam edilmelidir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 48.42 TL [ 24 Jun 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 48.42 TL [ 17 Jun 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591770014
Etkin Madde Kafein
ATC Kodu N06BC01
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Sinir Sistemi > Psikostimülan İlaçlar > Kafein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KAFESIT 20 mg/ml IV enjeksiyon için çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jun 202248.42 TL
17 Jun 202248.42 TL
10 Jun 202248.42 TL
3 Jun 202248.42 TL
27 May 202248.42 TL
20 May 202248.42 TL
13 May 202248.42 TL
6 May 202248.42 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları