Johnson & Johnson İlaçları › JURNISTA 32 mg 28 uzatılmış salınımlı tablet › Kullanma Talimatı

JURNISTA 32 mg 28 uzatılmış salınımlı tablet Kullanma Talimatı

Hidromorfon Hcl }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Hidromorfon Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 27 March  2020

JURNISTA 32 mg uzatılmış salimli tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir JURNISTA uzatılmış salimli tablet, 32,00 mg hidromorfon hidroklorür içermektedir ve 32 mg hidromorfon hidroklorür salıverir. Bu miktar 28,48 mg hidromorfon’a eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler

Polietilen oksit 200K, polietilen oksit 2000K, povidon K29-32, magnezyum stearat, sarı demir oksit El72, butil hidroksitoluen E321, sodyum klorür, hipromelloz, siyah demir oksit El72, laktoz anhidröz (inek sütü), selüloz asetat, makrogol 3350, laktoz monohidrat, titanyum dioksit E171, gliserol triasetat, makrogol 400, propilen gliko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JURNISTA nedir ve ne için kullanılır?

2. JURNISTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. JURNISTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. JURNISTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.JURNISTA nedir ve ne için kullanılır?

-    JURNISTA etkin madde olarak hidromorfon hidroklorür içerir. JURNISTA, opioid analjezik (morfin bazlı ağrı kesici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

-    JURNISTA, beyaz, yuvarlak, iki yüzü dışbükey, bir tarafında siyah basılmış “HM 32” yazısı bulunan bir tablettir. 28 tabletlik formu ile kullanıma sunulmaktadır.

-    JURNISTA, yetişkinlerde şiddetli ağrı tedavisi için kullanılmaktadır.


2.JURNISTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

JURNISTA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

-    Hidromorfon hidroklorür veya JURNISTA’nın bileşiminde bulunan diğer bileşenlere (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

-    Size ciddi mide ve/veya barsak daralması veya tıkanıklığı teşhisi konmuşsa,

-    Barsak düğümlenmesine neden olabilecek bir ameliyat geçirdiyseniz,

-    Ani başlangıçtı (akut) ya da ameliyat sonrası ağrınız varsa,

-    Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa,

-    Ciddi solunum sıkıntınız veya ani gelişen (akut) şiddetli astımınız varsa,

-    Karnınıza şiddetli ani bir ağrı saplanıyorsa ve bunun nedeni için bir tanı konmamışsa,

-    Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen, depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız veya son 14 gün içinde aldıysanız,

-    Buprenorfm, nalbufın veya pentazosin adlı ilaçları alıyorsanız,

Yukarıda sıralanan durumlardan biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

JURNISTA doğum yapmakta olan kadınlara veya komadaki hastalara verilmemelidir.

JURNISTA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

JURNISTA'yı kullanmadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. Bazı bireylerin bu ilacın kullanımı sırasında özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir.

JURNISTA, solunum zorlukları ve alerjik tepkiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir. JURNISTA'yı kullanırken bu yan etkilerin görülebileceğini ve bu yan etkilerin oluştuğunu gösteren belirli belirtileri biliyor olmanız önemlidir. Lütfen bu Kullanma Talimatı'nın "4. Olası yan etkiler nelerdir?" bölümünün "Ciddi yan etkiler" başlığı altında sıralananlara bakınız.

Eğer:

-    KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) dahil akciğerlerinizde sorunlar veya nefes alma güçlüğünüz varsa,

-    Morfin türevi ağrı kesiciler alıyorsanız,

-    Baş ağrıları veya kafa yaralanmaları varsa,

-    Uzun süreli (kronik) kabızlık varsa,

-    Aniden şiddetli ishal (diyare) gelişirse,

-    Barsağınızda tıkanma veya inflamatuvar barsak hastalığı gibi herhangi bir barsak hastalığınız varsa,

-    Pankreas iltihabı (pankreatit) veya safra yolu hastalığınız varsa,

-    Böbrekleriniz, karaciğeriniz, kalbiniz ya da böbrek üstü bezinizde bir sorun varsa,

-    Tiroid beziniz yetersiz hormon salgılıyorsa (hipotiroidizm),

-    Prostat büyümesi varsa,

-    İdrar yapmada sorununuz varsa,

-    Alkol veya ilaç bağımlılığınız varsa veya alkolün bırakılmasına karşı ciddi tepki (bazen deliryum tremens olarak adlandırılır) gösterdiyseniz,

-    Merkezi sinir sistemi (MSS) depresyonu belirtileri (şiddetli sersemlik, düşük vücut ısısı ve bazen koma gibi) varsa,

-    Bayılma atakları ya da sara (epilepsi veya konvülziyonlar) varsa,

-    Toksik psikoz (enfeksiyon sonrası ciddi bir zihinsel bozukluk) varsa,

-    Omurganın anormal eğriliği (kifoskolyoz)    varsa,

Doktorunuza söyleyiniz ve JURNISTA’yı dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

Aşağıdaki durumlar sizin için geçerliyse doktorunuza söyleyiniz:

-    Ağrılarınızı hafifletmek için omurilikte ağrıyı ileten sinir yollarının kesilmesi (kordotomi) ya da benzer amaçlı bir ameliyat olacaksanız. Bu tür bir ameliyattan kısa bir süre önce ya da kısa bir süre sonra JURNISTA kullanmamalısınız; dolayısıyla doktorunuz ilacı ne zaman bırakmanız gerektiğini ve ne zaman hangi dozda başlayabileceğinizi söyleyecektir.

-    Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz. Bu durumda yan etkilerle daha fazla karşılaşabilirsiniz; bunu önlemek için doktorunuz tedavinize daha düşük dozla başlayabilir.

Merkezi Sinir Sistemi depresanlarıyla kullanım (alkol ve bazı narkotik ilaçlar dahil)

Eğer merkezi sinir sisteminizi yavaşlatacak başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (örneğin; sizi uykulu yapan, gerginliğinizi ya da farkındalığınızı azaltan ilaçlar). Yatıştırıcılar, alkol ve bazı narkotik ilaçlar dahil olmak üzere bu tip ilaçlan (MSS depresanları) JURNISTA ile birlikte almak, şiddetli uyuşukluğa, azalmış farkındalığa, yavaş ve derin nefes alma ile solunum güçlüğüne, koma ve ölüme neden olabilir.

Kabızlık

Kabızlık JURNISTA gibi ilaçlann yaygın bir yan etkisidir ve tedavi edilmeden düzelmez. JURNISTA kullanırken, kabızlığın önlenmesi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar (laksatifler) ve dışkı yumuşatıcıların kullanımı için doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Tuvalete çıktığınızda

Dışkınızda JURNISTA tablete benzer bir şey görebilirsiniz. Endişelenmeyiniz. Bu yalnızca vücudunuzdan değişime uğramaksızın geçen tabletin kabuğudur. Tabletin işe yaramadığı anlamını taşımaz.

Sporda ilaç testi

JURNISTA'nm içerdiği etkin madde doping testinde pozitif sonuç vermektedir. JURNISTA aldığınız sırada size test yapılırsa spordan diskalifiye edilebilirsiniz.

Çocuk veya gençseniz

JURNISTA, 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerde kullanılmamalıdır. Bu kişilerde eminiyetli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

JURNISTA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

- JURNISTA tabletinizi yemekle birlikte veya aç kamına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde JURNISTA kullanımı önerilmemektedir. Anneleri hamileliği süresince uzun süre hidromorfon kullanırsa, yenidoğan bebeklerde yoksunluk etkileri (tiz sesle ağlama, sinirlilik, nöbetler, az beslenme ve ishal) görülebilir.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, JURNISTA almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız JURNISTA kullanmayınız, çünkü ilacın etkin maddesi sütünüze geçebilir.

Araç ve makina kullanımı

JURNISTA sersemlik hissetmenize neden olabilir. İlacın bu belirtilerinin düzeldiğinden emin olmadan herhangi bir araç ve makineyi kullanmayınız veya tehlikeli işler yapmayınız. Kullandığınız ilaç veya dozu değişirse, özellikle dikkatli olunuz.

JURNISTA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

JURNISTA laktoz (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar JURNISTA'nın etki gösterme biçimini değiştirebilir veya yan etkilerini arttırabilir. Eğer;

-    Monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son 14 gün içinde aldıysanız,

-    Morfinle ilişkili diğer ağrı kesicileri (buprenorfın, nalbufın veya pentazosin) kullanıyorsanız JURNISTA kullanmayınız. Bu ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizde varsa JURNISTA almadan önce doktorunuza söyleyiniz:

-    Sizi uyutan veya sersemliğe neden olan Merkezi Sinir Sisteminizi yavaşlatan (MSS depresanlan) ilaçları (sedatifler, uyku ilaçları, ameliyat için kullanılan ilaçlar (anestezikler ya da tranklizanlar) veya sakinleştiriciler gibi) alıyorsanız,

-    Mental problemler için bazı ilaçlar (antipsikotikler), alkol ve bazı narkotik ilaçlar,

-    Bel ağrısının tedavisinde kullanılan kas gevşeticileri alıyorsanız.

Alkol ile JURNISTA

JURNISTA’nın yanında alkol de alıyorsanız, sizde normalden daha fazla sersemliğe neden olabilir ya da soluk alıp vermenizin yüzeyselleşmesi, solunumun durması ve bilinç kaybı gibi ilacın ciddi yan etkilerinin görülme riskini arttırır. Bu nedenle JURNISTA kullanırken alkol almanız önerilmez.


3.JURNISTA nasıl kullanılır ?

JURNISTA’yı her zaman tam olarak doktorunuzun açıkladığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Eğer düzenli olarak morfin benzeri bir ağrı kesici kullanmıyorsanız, JURNISTA’nın olağan başlangıç dozu her gün aynı saatte alman 8 mg’lık bir tabletten fazla olmamalıdır.

Morfın-benzeri bir başka ağrı kesiciden JURNISTA’ya geçiyorsanız, doktorunuz başlangıç olarak size farklı dozda JURNISTA reçete edebilir.

Ağrınız kontrol altına alınıncaya kadar doktorunuz kullandığınız dozu arttırabilir. Doz artışları en az üç günlük aralıklarla yapılmalıdır (örneğin ilk dozu Pazartesi günü almışsanız, dozunuz en erken Perşembe günü arttırılabilir).

Uygulama yolu ve metodu

JURNISTA tabletinizi bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

İlacınızı çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz. Aksi takdirde ilaç vücudunuza çok çabuk salınacağından fazla doz alma tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.

Tabletleri ezip enjekte etmeyiniz. Bu yolla alındığında bazı yardımcı maddeler ölüme neden olabilir.

JURNISTA tabletini her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz. Bu ilacı yemek ile beraber ya da ayrı olarak alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

JURNISTA’nın 18 yaşın altındaki çocuk ve adolesanlarda (ergen) kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

JURNISTA 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Orta dereceli böbrek yetmezliği olan hastalar tedaviye düşük dozda başlatılmalı ve doz ayarlanması sırasında yakından izlenmelidir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz aralığının artırılması göz önünde bulundurulmalı ve ayrıca bu hastalar idame tedavisi boyunca izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalar tedaviye düşük dozda başlatılmalı ve doz ayarlanması sırasında yakından izlenmelidir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer JURNISTA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JURNISTA kullanırsanız

Acilen doktorunuza ya da size en yakın hastanenin acil bölümüyle iletişime geçiniz.

Mümkünse hangi tabletlerden kaç adet aldığınızı söyleyiniz.

Bir aşırı doz kullanımı söz konusu ise, kendinizi sersemlemiş gibi hissedebilir ve nefes alma güçlüğü çekebilirsiniz. Doz aşımınıza bağlı olarak soğuk ve terli bir cilt, küçülmüş gözbebekleri, düşük kan basıncı ve koma (bilinç kaybı) olabilir. Çok fazla miktarda aşırı doz alan birinin nefes alması durabilir, kalp krizi geçirebilir ve ölebilir.

JURNISTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz.

JURNISTA'i kullanmayı unuttuysanız

JURNISTA dozunu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız ve ertesi günden itibaren son aldığınız saatten 24 saat sonra ilacınızı alarak tedavinize devam ediniz. Emin olmadığınız durumlarda doktor ya da eczacınıza başvurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

JURNISTA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

JURNISTA tedavisini bırakmanızın zamanı geldiğinde, doktorunuz aldığınız dozu yavaş yavaş azaltacaktır (genellikle iki günde bir dozu yarıya indirerek). Mümkün olan en düşük doza ulaştığınızda doktorunuz JURNISTA’yı ne zaman bırakabileceğinizi size bildirecektir. JURNISTA dozu azaltılan ya da ilacı kullanmayı aniden bırakan bazı kişilerde yoksunluk belirtileri görülür.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde doktorunuza söyleyiniz:

-    Huzursuzluk ve gerginlik

-    Gözbebeklerinin büyümesi

-    Kızarma veya terleme

-    Nedensiz ağlama

-    Bulantı, kusma veya ishal

-    Mide ağrıları veya eklem ağrıları

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA11682
Satış Fiyatı 486.4 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 486.4 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699593035876
Etkin Madde Hidromorfon Hcl
ATC Kodu N02AA03
Birim Miktar 32
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Hidromorfon
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

JURNISTA 32 mg 28 uzatılmış salınımlı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 2020486.40 TL
23 Mar 2020486.40 TL
18 Mar 2020486.40 TL
13 Mar 2020486.40 TL
6 Mar 2020486.40 TL
28 Feb 2020486.40 TL
21 Feb 2020486.40 TL
14 Feb 2020437.01 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları