Pharmet İlaçları › JELIGRA 100 mg oral jel içeren 4 saşe › Kullanma Talimatı

JELIGRA 100 mg oral jel içeren 4 saşe Kullanma Talimatı

Sildenafil Sitrat }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Sildenafil Sitrat PHARMET Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | Güncelleme : 2 October  2015

JELİGRA 100 mg oral jel içeren saşe Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her 5g'lık saşe 100 mg sildenafile eşdeğer 140.45 mg sildenafil sitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz/karboksimetilselüloz sodyum, sodyum nişasta glikolat, sorbitol 70/70(E420), gliserol, metil paraben (E218), sodyum sakkarin, poncaeu 4R (E124), çilek aroması, sodyum hidroksit, saf su, etanol %96

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. JELIGRA nedir ve ne için kullanılır?

2. JELIGRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. JELIGRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. JELIGRA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.JELIGRA nedir ve ne için kullanılır?

 • JELİGRA 100 mg sildenafil; pembe renkli, çilek aromalı jel içeren 4 adet alüminyum-PE folyo saşe içerisinde sunulmaktadır.
 • JELİGRA fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
 • JELİGRA yetişkin erkeklerde sadece cinsel yoldan uyarılma durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa JELİGRA kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.

 • 2.JELIGRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  JELIGRA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • JELİGRA'nın etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
 • Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız JELİGRA kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. JELİGRA bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;
 • Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) (damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi) hastalığınız varsa.
 • JELIGRA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • JELİGRA’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri) veya multipl myelom (kemik iliği kanseri)varsa veya Peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • 2/9

 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız JELİGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız JELİGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  JELİGRA ile beraber alfa-blöker grubu (tansiyon hastalarında kullanılan bir ilaç grubu) ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

  JELİGRA ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

  JELİGRA’yı sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.

  Sertleşme sorununuz yoksa JELİGRA almamalısınız.

  Kadınsanız JELİGRA kullanmayınız.

  Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz.

  JELIGRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  JELIGRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  JELİGRA kadınların kullanımı için değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  JELİGRA baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  3/9

  JELIGRA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  JELİGRA, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 8.6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Bu ürün metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her 5 g’da 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu dozda etanole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu tıbbi ürün 600 mg gliserol içerir. Bu dozda gliserole bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Bu ürün boyar madde olarak ponceau 4R içermektedir, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 • JELİGRA, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız JELİGRA KULLANMAMALISINIZ.
 • JELİGRA’nın AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildenafil ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle sildenafil alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için JELİGRA tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir.
 • JELİGRA başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu JELİGRA ile birlikte kullanıldığında JELİGRA’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında JELİGRA’nın etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar JELİGRA kullanmamalıdır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.JELIGRA nasıl kullanılır ?

 • JELİGRA’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız.
 • JELİGRA günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır. JELİGRA’nın önerilen günlük maksimum dozu 100 mg’dır.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • JELİGRA, sadece ağız yolu ile kullanım içindir.
 • JELİGRA’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız.
 • JELİGRA 100 mg oral jel içeren saşenin içerisinde bulunan oral jeli saşeden çıkardıktan hemen sonra su ile veya susuz alınız.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  JELİGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda JELİGRA kullanımı önerilmez.

  Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda JELİGRA kullanımı önerilmez.

  Eğer JELİGRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla JELIGRA kullanırsanız

  JELİGRA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  100 mg'ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini arttırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

  Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda şase almamalısınız.

  JELIGRA'i kullanmayı unuttuysanız

  JELİGRA sadece sertleşme sorunu yaşadığınız zaman kullanımınız için tasarlanmıştır.

  JELIGRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

PHARMET Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 942.69 TL [ 14 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 942.69 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680955340028
Etkin Madde Sildenafil Sitrat
ATC Kodu G04BE03
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 4
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Sildenafil Sitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

JELIGRA 100 mg oral jel içeren 4 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jun 2024942.69 TL
31 May 2024942.69 TL
24 May 2024942.69 TL
17 May 2024942.69 TL
10 May 2024942.69 TL
3 May 2024942.69 TL
26 Apr 2024942.69 TL
22 Apr 2024942.69 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları