Münir Şahin İlaçları › ISORAT 40 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

ISORAT 40 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Izosorbid Mononitrat }

Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

İSORAT* 40 rag Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 40 mg isosorbid-5-mononitrat içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (avisel pH 101), kolloidal silikon dioksit, mısır nişastasi, magnezyum stearat talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ISORAT nedir ve ne için kullanılır?

2. ISORAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ISORAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ISORAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ISORAT nedir ve ne için kullanılır?

e İSORAT kalp hastalıklarında kullanılan damarların genişlemesini sağlayan (vazodilatör) ilaç grubuna (organik nitratlar) dahildir.

Tabletler beyaz yuvarlak çentiklidir. Bir kutu 20 tablet içerir.

• İSORAT kalbin kılcal damarlarının (koroner) hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pektoris) önlenmesi ve kalp üzerine güçlendirici etkisi olan ilaçlar (kardiyak glikozidler). idrar söktürücüler (diüretikler) veya damar genişleticilerle birlikte kronik kalp yetmezliğinin uzun süreli tedavisinde kullanılır.


2.ISORAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ISORAT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İsosorbid mononitrata, diğer nitrat bileşiklerine ya da içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,

Kalp hastalığına bağlı şok geçiriyorsanız,

 • Tıkayıcı kalp kası bozukluğunuz (hipertrofık obstrüktif kardiyomiyopati) varsa,
 • Kalp zarı iltihabınız (konstriktif perikardit) varsa,
 • Kalp zarınızla kalp kasınız arasında sıvı oluştuysa (kardiyak tamponat),

  © Ani dolaşım bozukluğunuz varsa (şok, kollaps),

  « Kan basıncınız çok düşükse (büyük kan basıncının 90 mmHg’mn altında olması)

  Ciddi kansızlık, ciddi kan hacminin azalması (hipovolemi) veya göz içi basıncının artması (dar açılı glokom) şikayetiniz varsa

  Kafatası içinde kanama (serebral hemoraji)

  Kafa travması (kafaya darbe alma)

  Nitrat tedavisi sırasında erkeklerde sertleşme sorununda kullanılabilen fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafil, tadalafil, vardenafıl) kullanılmayınız (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız).

  ISORAT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  » Kalp krizi geçirdiyşeniz, sol kalp işlevlerinde bozulma (sol karıncık yetmezliği) şeklindeki düşük kalp dolum basıncınız varsa,

  9 Kalp kapaklan olan aort kapağı ve/veya mitral kapak hastalığınız varsa,

  Yükselmiş kafa içi basınçla ilişkili hastalıklarınız varsa (Bu zamana kadar yükselmiş kafa içi basıncı, sadece yüksek doz nitrogliserinin damar yolu ile alınması sonucu gözlenmiştir.)

 • Ayağa kalktığınızda kan basıncınız düşüyorsa

Ciddi karaciğer ve böbrek hastasıysanız

Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı tiroid hormonlarının azlığı (hipotiroidi), vücut sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon) hastalığınız varsa

Özellikle dolaşımı değişken olan hastalarda, dolaşım çökmesi belirtilerinde ilk tabletten sonra artış gözlenebilir.

e Nitrata bağlı düşük tansiyona, kalbin yavaş atması (paradoksikal bradikardi) ve kalp ağrısı atağı (anjina) eşlik edebilir.

İSORAT m etki başlangıcı ani kalp ağrısı (anjina) atakların tedavisinde kullanmak için yeterince hızlı değildir.

Tolerans gelişimi (zaman içinde etkinin azalması) ve diğer nitrat bileşenlerine karşı çapraz tolerans gelişimi (başka bir nitrat ilacının evvelki terapide kullanılması durumunda etkinin azalması) tanımlanmıştır. İlacın etkisinin azalmasının ya da kaybolmasının önlenmesi için sürekli yüksek doz kullanımından kaçınılmalıdır.

İSORAT ile devam tedavisi yapılan hastalara fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil, vardenafil) kullanmamaları gerektiği söylenmelidir.

İSORAT tedavisi fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafil,vardenafil) almak için kesilnıemetidir. zira bu durumda ani kalp ağrısı (anjina) ataklarının başlaması riski artabilir (Diğer ilaçlarla birlikte kullanım bölümüne bakınız.).

İSORAT bazı hastalarda ayağa kalkınca görülen tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon) ve bayılmaya yol açabilir. Alkol ile birlikte alıntımda sersemlik ve baş dönmesiyle birlikte şiddetli ayağa kalkınca görülen düşük kan basıncı (postural hipotansiyon) sıkça gözlenmiştir. İSORAT la tedavi, diğer nitratlarda olduğu gibi, aniden kesilmemelidİr. Hem dozaj hem de dozaj sıklığı yavaş yavaş azaltılmalıdır.

İlacın laktoz içermesi sebebiyle galaktoz intoleransı, Lapp-laktaz eksikliği ve glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir görülen kalıtsal hastalıkları olan hastalar tarafından alınmaması gerekir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ISORAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ISORAT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İSORAT’m hamile kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığı için sadece gereken durumlarda ve doktorunuzun kontrolünde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

İSORAT tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanma yeteneklerinizi bozabilir. Bu etki alkol ile birlikte kullanıldığında daha da artar.

ISORAT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İSORAT laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kan basıncını düşürme özelliği olan bazı ilaçların (beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, damar genişleticiler) ve/veya alkolün eş zamanlı kullanımı İSORAT’m kan basıncını düşürücü (hipotansif) etkisini güçlendirebilir. Bu durum depresyon (ruhsal çökkünlük) tedavisinde kullanılan ilaçlarla da görülebilir.

Fosfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünlerin (sildenafıl, tadalafıl, vardenafıl) birlikte kullanımı İSORAT’m kan basıncım düşürme etkisini artırır (Bakınız kullanılmaması gereken durumlar ve dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümleri). Bu durum hayatı tehdit edebilecek kalp problemlerine sebep olabilir. Bu nedenle İSORAT kullanan hastalar, losfodiesteraz inhibitörleri içeren ürünler (sildenafıl, tadalafıl, vardenafıl) kullanmamalıdır.

Raporlar, İSORAT’m beraberinde dihidroergotamin kullanıldığında, dihidroergotaminin kandaki seviyesinin ve kan basıncında artışa neden olan etkisinin artabileceğini öne sürmektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ISORAT nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınızın durumuna göre gerekli İSORAT dozunu ve tedavi süresini ayarlayacaktır.

İSORAT doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 1 kez 1 tablet (40 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) alınır. Daha yüksek nitrata ihtiyaç duyan hastalarda doz günde 2 kez 1 er tablete (80 mg isosorbid mononitrata eşdeğer) yükseltilebilir, ikinci doz ilk dozdan 8 saat sonra alınır.

Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi  Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03965
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699523010225
Etkin Madde Izosorbid Mononitrat
ATC Kodu C01DA14
Birim Miktar 40
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler > İsosorbit Mononitrat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ISORAT 40 mg 20 tablet Barkodu