Nobel İlaç İlaçları › IRDAPIN 150 mg/10 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

IRDAPIN 150 mg/10 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Amlodipin + Irbesartan }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 26 September  2014

İRDAPİN 150 mg/10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 150 mg irbesartan ve 10 mg amlodipin’e eşdeğer 13,89 mg amlodipin besilat içermektedir.

Yardımcı maddeler

Cellactose 80 (laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) ve selüloz karışımı), mikrokristalin selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidal silika 200 susuz, hidroksipropil metilselüloz 615, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, Kollicoat IR White II (Kollicoat IR, Kollidon VA 64, Titanyum dioksit, Kaolin, Sodyum lauril sülfat).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IRDAPIN nedir ve ne için kullanılır?

2. IRDAPIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IRDAPIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IRDAPIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IRDAPIN nedir ve ne için kullanılır?

•    İRDAPİN irbesartan ve amlodipin adı verilen iki etkin maddenin kombinasyonudur.

•    İRDAPİN 150 mg irbesartan ve 10 mg amlodipin içerir.

•    İrbesartan anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü (antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir ve kan damarlarında bulunan bağlanma yerine bağlanarak kan damarlarını büzer. Bu durum kan basıncının artmasına yol açar. İrbesartan, anjiyotensin II maddesinin bu yere bağlanmasını önler. Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.

•    Amlodipin, kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Amlodipin damar duvarlarının içerisine kalsiyumun girmesini durdurarak kan damarlarının kasılmasını durdurur ve böylece kan basıncını düşürür.

•    İRDAPİN yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

•    Doktorunuz size IRDAPİN’i aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:

-    Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

-    Kan basıncınız tek başına irbesartan veya amlodipin kullanmanıza rağmen yeterli oranda kontrol altına alınamadığı için

IRDAPIN, 28 film tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.


2.IRDAPIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IRDAPIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

•    İrbesartan veya amlodipine karşı veya IRDAPİN’in içindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

•    Aynı gruba dahil olan (anjiyotensin II reseptör antagonistleri veya dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri) ilaçlardan herhangi birine veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılık),

•    Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon),

•    Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa,

•    Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız,

•    Hamile iseniz,

•    Bebek emziriyorsanız,

•    18 yaşından küçükseniz,

•    Şeker hastalığı ve böbrek bozukluğunuz varken aliskiren kullanıyorsanız.

IRDAPIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

•    Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız; doktorunuz IRDAPİN tedavisine başlamadan; öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir. Böyle durumlarda doktorunuz tedaviye en düşük dozla başlayabilir.

•    Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız    varsa,

•    Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyşeniz,

•    Kalp yetmezliğiniz varsa,

•    Kan basıncınızda şiddetli şekilde yükselme varsa (hipertansif kriz),

•    Karaciğer hastalığınız varsa,

•    Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa,

•    Böbreklerden aldosteron adlı bir hormonun fazla salgılanması sonucu oluşan primer aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. IRDAPİN benzeri ilaçların kullanılması önerilmemektedir.

•    Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız. (Doktorunuzun şeker için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)

•    Şekeri "tolere" edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, bu durumu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi yakından takip etmek isteyebilir.

•    Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. IRDAPİN ve lityum'un birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

•    Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

IRDAPIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Gıdalar IRDAPİN’in vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

IRDAPİN kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun IRDAPİN’in içeriğinde bulunan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve IRDAPİN’in kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız; IRDAPİN kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve IRDAPİN dışında başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir.

Hamileliğiniz süresince IRDAPİN kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız IRDAPİN ‘i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

IRDAPİN, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

IRDAPIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

•    Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler: Tansiyon düşürücü etki artabilir.

•    Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): Serumdaki potasyum düzeyi artabilir.

•    Lityum içeren ilaçlar: Serumda lityum düzeyi yükselebilir, lityuma bağlı zehirlenme

görülebilir.

•    Steroid yapılı olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn. selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin): IRDAPİN’in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir, böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

•    Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfınavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan),

•    Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar),

•    Verapamil, diltiazem (kalp ilaçları),

•    Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler),

•    Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron,

•    Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç),

•    Simvastatin (kolesterol düşürücü) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

•    Aliskiren ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer birlikte kullanımı kesinlikle gerekli görülürse doktorunuz bazı değerlerinizi yakından takip edebilir.


3.IRDAPIN nasıl kullanılır ?

İRDAPİN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Tek başına irbesartan veya amlodipin kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınmadığında, doktorunuz İRDAPİN 150 mg/5 mg film tablet ile tedaviye başlayabilir.

İRDAPİN 150 mg/5 mg film tablet ile kan basıncı kontrol altına alınmadığında, doktorunuz dozu kademeli olarak günde bir kez İRDAPİN 150 mg/10 mg film tablet, İRDAPİN 300 mg/5 mg film tablet ve İRDAPİN 300 mg/10 mg film tablete arttırabilir.

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Günde bir İRDAPİN 300 mg/10 mg film tabletten daha yüksek doz alınması tavsiye edilmemektedir.

İRDAPİN tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz İRDAPİN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Uygulama yolu ve metodu

•    İRDAPİN ağızdan alınır.

•    Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

•    Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez, fakat doz artımı dikkatli uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir. IRDAPİN ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

Damar içi (intravasküler) hacim eksikliği: (Belirgin sıvı kaybı olanlar)

IRDAPİN tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer İRDAPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IRDAPIN kullanırsanız

Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz.

İRDAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

IRDAPIN'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olması gerektiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

IRDAPIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz IRDAPİN’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. İRDAPİN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

•    Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.

•    Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar görebilir.

•    Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, felç veya körlük gibi durumlarla ilgili taşıdığınız risk artabilir.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA15790
Satış Fiyatı 41.86 TL [ 21 Jan 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 41.86 TL [ 14 Jan 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699262090694
Etkin Madde Amlodipin + Irbesartan
ATC Kodu C09DB05
Birim Miktar 10+150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IRDAPIN 150 mg/10 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Jan 202241.86 TL
14 Jan 202241.86 TL
10 Jan 202241.86 TL
7 Jan 202241.86 TL
5 Jan 202241.86 TL
3 Jan 202241.86 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları