Neutec Inhaler İlaçları › IPRAVENT 0.5mg/2.5ml + 2.5mg/2.5ml nebulizayon için inhilasyon çözeltisi (20 flakon) › Kullanma Talimatı

IPRAVENT 0.5mg/2.5ml + 2.5mg/2.5ml nebulizayon için inhilasyon çözeltisi (20 flakon) Kullanma Talimatı

Ipratropium Bromur Monohidrat + Salbutamol Sülfat }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

İPRAVENT0.5 mg / 2.5mL + 2.5mg / 2.5mL nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi Bu ilaç ağız veya burundan soluyarak (inhalasyon yoluyla) kullanılır.

 • Etken Madde

  Her bir 2,5 mL’lik tek dozluk flakon 0,5 mg ipratropium bromüre eşdeğer 0,52 mg ipratropium bromür monohidrat ve 2,5 mg salbutamole eşdeğer 3,01 mg salbutamol sülfat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Saf su, sodyum klorür, hidroklorik asit.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. IPRAVENT nedir ve ne için kullanılır?

  2. IPRAVENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. IPRAVENT nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. IPRAVENT’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.IPRAVENT nedir ve ne için kullanılır?

  İlacınızın adı İPRAVENT’tir. Bu ilacı, nebülizör adı verilen bir aletle kullanacaksınız. Bu alet, ilacınızı solunum yoluyla alabilmeniz için buğu haline çevirir. İPRAVENT iki farklı ilaç içerir:

 • • İpratropium bromür

 • • Salbutamol sülfat

 • Her iki ilaç da “bronkodilatörler”, yani “bronş açıcılar” adı verilen bir ilaç grubunda yer alır. Bu ilaçlar “kronik obstrüktif akciğer hastalığı” ya da kısaca KOAH denilen bir hastalıkta daha kolay nefes almayı sağlamak için kullanılır. Bu ilaçlar, solunum yolunuzu açarak etki gösterir.

  İPRAVENT, kutuda, Al folyoya sarılmış, tek kullanımlık yarı saydam düşük yoğunluklu polietilen 2,5 mL’lik flakonda 20 adet olarak kullanıma sunulmaktadır.


 • 2.IPRAVENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  IPRAVENT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • - İpratropium bromür, salbutamol veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

 • - Atropin ya da atropin benzeri ilaç içeren diğer benzer ilaçlara karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

 • - “Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati” adlı bir kalp probleminiz varsa. Bu durumda kalbin iki yarısı arasında bulunan duvar büyümüştür ve kan akımını bloke etmektedir.

 • - Kalbiniz çok hızlı çarpıyorsa (taşiaritmi),

 • - Gebe iseniz ya da gebe kalma ihtimaliniz varsa ya da emziriyorsanız.

 • Yukarıda sıralananlardan herhangi biri ya da bir kaçı sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz, İPRAVENT’i kullanmadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  IPRAVENT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız;

 • - Glokomunuz varsa ya da sizde glokom gelişebileceği söylendiyse,

 • - Kalp ya da dolaşım sorunlarınız varsa ya da yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiyseniz,

 • - Şeker hastalığınız varsa,

 • - Tiroid beziniz fazla çalışıyorsa,

 • - İdrara çıkma ile ilgili sorununuz varsa,

 • - Prostat sorunu olan bir erkekseniz,

 • - Kistik fibrozunuz varsa,

 • -“Feokromasitoma” adı verilen bir durum yaşadıysanız. Bu durum nadir görülen, habis olmayan bir tümördür. İnhaleri kullanmanız semptomlarınızın kötüleşmesine neden olabilir.

 • - Salbutamolün yüksek tedavi dozlarıyla, özellikle akut bronkospazm tedavisi (bkz. Bölüm 3 ve 4) alanlarda “laktik asidoz” denen bir durum bildirilmiştir. Laktat seviyelerinde artış, hızlı nefes alma ve nefes darlığına (hırıltıda iyileşme olsa bile) neden olabilir. Eğer ilacın etki göstermediğini düşünüyorsanız veya nebülizörü doktorun önerdiğinden daha sık kullanma ihtiyacı hissediyorsanız, acilen doktorunuza danışınız.

 • Eğer yukarıdakilerin herhangi birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz, İPRAVENT kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  IPRAVENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  IPRAVENT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer gebeyseniz ya da gebe kalma ihtimaliniz varsa, İPRAVENT kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız İPRAVENT kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  İPRAVENT tedavisi sırasında baş dönmesi, odaklanmada zorluk, bulanık görme gibi etkiler ortaya çıkabilir. Eğer sizde yukarıda sözü edilen etkiler ortaya çıkarsa, araba ya da alet ve makine kullanmayınız.

  IPRAVENT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İPRAVENT’in içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer İPRAVENT tedavisi sırasında, reçetesiz temin ettikleriniz de dahil, başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız, doktorunuza ya da eczacınıza bu durumu bildiriniz. Bu durum, bitkisel ürünleri de kapsar. Çünkü İPRAVENT diğer ilaçların çalışmasını etkiyebilir. Diğer ilaçlar da İPRAVENT’in çalışma şeklini etkileyebilir.

  Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz:

 • •   Prednizolon gibi steroid ilaçlar

 • •   İdrar söktürücü ilaçlar (diüretikler)

 • •  Depresyon ilaçları

 • •  Nefes almanıza yardımcı olan ilaçlar

 • •   “Antikolinerjikler” olarak adlandırılan ilaçlar (Bu ilaçlar, kolik ağrısını, Parkinson hastalığını, idrara çıkma ya da idrar ya da dışkı kaçırma durumlarını tedavi için kullanılabilir)

 • •  Propranolol gibi betablokör ilaçlar (Bu ilaçlar kalp sorunlarını, yüksek kan basıncını, anksiyeteyi ya da migreni tedavi etmede kullanılabilir),

 • •   “Beta-mimetikler” adı verilen, fenoterol gibi, solunumla ilgili sorunların tedavisi için kullanılan ilaçlar

 • •  Digoksin (kalbin hızlı atması durumunda ya da kalp yetmezliği için kullanılır)

 • Eğer yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, İPRAVENT kullanmadan önce doktorunuz ya da eczacınızla konuşunuz.

  Ameliyatlar

  Ameliyatlarda kullanılan bazı gazlar (anestezik gazlar) ilacınızın etkilerini değiştirebilir. Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza, diş hekiminize ya da anesteziyi yapacak olan uzmana İPRAVENT kullanmakta olduğunuzu mutlaka söyleyiniz.

  Testler

  Rutin spor ilacı testlerinin bir parçası olarak idrar örneği vereceğiniz zaman, testi yapan kişiye bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü İPRAVENT salbutamol içerir ve bu madde, testte pozitif sonuca neden olabilir.


  3.IPRAVENT nasıl kullanılır ?

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, daima doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. En iyi sonucu alabilmek için onların talimatlarına uyunuz. Bu kullanma talimatında anlamadığınız veya emin olmadığınız konular varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Doz:

  Yetişkinler (yaşlılar da dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklar için olağan doz, günde 3 ya da 4 kez kullanılan birer tek dozluk şişedir.

  İPRAVENT 12 yaş altındaki çocuklara önerilmez.

  Bu ilacı yutmayınız ya da enjekte etmeyiniz.

  Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla miktarda ilaç kullanmayınız.

  Aşağıdaki durumlarda hemen doktorunuza başvurunuz:

 • •  Eğer ilacınızın eskisi gibi etkili olmadığını düşünüyorsanız,

 • •  Eğer nebülizörü doktorunuzun size önerdiğinden daha fazla kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız

 • Doktorunuz bu durumlarda ilacınızın ne kadar yararlı olduğunu kontrol etme gereksinimi duyabilir.

  Bazı durumlarda doktorunuzun ilacınızı değiştirmesi gerekebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  İPRAVENT İnhalasyon Çözeltisi, uygun bir nebülizatör veya intermitan pozitif basınçlı solunum cihazı (ventilatör) ile uygulanabilir. İPRAVENT’in doğru bir şekilde kullanımı için, bu kullanma talimatının sonundaki uygulama talimatlarına bakınız. Yine de emin olamazsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalar İPRAVENT’i özel bir doz ayarlaması yapılmaksızın kullanabilirler.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  İPRAVENT karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda incelenmediği için, bu gibi hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer İPRAVENT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IPRAVENT kullanırsanız

  İPRAVENT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  İPRAVENT’i önerilen dozdan daha fazla kullanmanız halinde, içerdiği ipratropium bromüre bağlı olarak, kısa süre içinde ağız kuruluğu, gözde uyum bozuklukları gibi bazı etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler, hafif ve geçicidir. Çünkü soluyarak veya ağızdan uygulama sonrası vücutta emilimi düşüktür.

  Bu ilacın formülünde bulunan diğer etkin madde olan salbutamol ile meydana gelen doz aşımının belirtileri arasında şunlar bulunur: kalp atım hızının artması (taşikardi), çarpıntı, titreme, tansiyonun yükselmesi, kanda potasyum düzeyinin düşmesi, tansiyonun düşmesi, nabız basıncının genişlemesi, kalp atım hızında değişiklikler, anjinal ağrı ve yüz kızarması (flushing). Salbutamolün fazla miktarda alınması ile metabolik asidoz adı verilen bir tıbbi durum da bildirilmiştir.

  Salbutamol doz aşımı durumunda doktorunuz size gerekli tedaviyi uygulayacaktır. Bununla birlikte, eğer bronkospazm (bronşların kasılması) öykünüz varsa, doktorunuz bunu dikkate alarak karar verecektir.

  IPRAVENT'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer tavsiye edilen İPRAVENT dozlarından birini zamanında almayı unutursanız, kaygılanmayınız ve hatırlar hatırlamaz uygulayınız. Ancak eğer bir sonraki dozun zamanı yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve zamanı gelen dozunuzu alınız.

  Başka bir sorunuz olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  IPRAVENT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İPRAVENT tedavisinin gereğinden önce sonlandırılması, hastalığınızın ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece İPRAVENT kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı 34.52 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 34.52 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680741521174
Etkin Madde Ipratropium Bromur Monohidrat + Salbutamol Sülfat
ATC Kodu R03AL02
Birim Miktar 2,5+0,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IPRAVENT 0.5mg/2.5ml + 2.5mg/2.5ml nebulizayon için inhilasyon çözeltisi (20 flakon) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202034.52 TL
29 Jun 202034.52 TL
19 Jun 202034.52 TL
15 Jun 202034.52 TL
12 Jun 202034.52 TL
8 Jun 202034.52 TL
1 Jun 202034.52 TL
29 May 202034.52 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları