Deva İlaçları › INHIBACE PLUS 5 mg 28 tablet {Deva} › Kullanma Talimatı

INHIBACE PLUS 5 mg 28 tablet {Deva} Kullanma Talimatı

Silazapril + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Silazapril ve Hidroklorotiyazid Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

İNHİBACE PLUS 5 mg/12.5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Silazapril    5 mg

Hidroklorotiyazid    12.5 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, sodyum stearil fumarat, hidroksipropilmetil selüloz 3 cp, talk, hidroksipropilmetil selüloz 6 cp, titanyum dioksit, kırmızı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INHIBACE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. INHIBACE PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INHIBACE PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INHIBACE PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.INHIBACE PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İNHİBACE PLUS içeriğinde 5 mg silazapril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid adı verilen bir ilaç içerir. Her bir kutuda 28 tablet bulunmaktadır. Tabletler, bir tarafında çentik, diğer tarafında DEVA5+12.5 yazısı bulunan, film kaplı açık kırmızı renkli oval, bikonveks şeklindedir.

Silazapril, “ADE inhibitörleri (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri)” adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Silazapril, kan damarlarınızı genişleterek kan basıncınızın düşmesine

yardımcı olur. Silazapril aynı zamanda, kalbinizin kan pompalamasını da kolaylaştırır. Hidroklorotiyazid, “Tiyazid diüretikleri” adı verilen gruba dahil bir ilaçtır. Hidroklorotiyazid, vücudunuzdaki sıvı(üre) miktarını azaltarak kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur.

Kan damarlarınızı rahatlatıp genişleterek etki etmektedir. Bu, kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kronik kalp yetmezliğiniz varsa kalbinizin vücudunuza kan pompalamasını da kolaylaştırır.

Doktorunuz INHİBACE PLUS dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.


2.INHIBACE PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INHIBACE PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

INHIBACE PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. İNHİBACE PLUS kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size İNHİBACE PLUS kullanımını kesmenizi önerecektir ve İNHİBACE PLUS yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. İNHİBACE PLUS gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamilelikte kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INHIBACE PLUS’ın emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

INHİBACE PLUS’ı kullanırken başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

INHIBACE PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz bazı şekerleri tolere edemediğinizi söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Özellikle, aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atıhmım artıncı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzları)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steoidler (hidrokortizon,prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri
 • Sempatomimetikler
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler
 • (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)

  4/9

 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karşı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Kalp yetmezliği veya kalp ritim bozukluklarının tedavisi için kullanılan ilaçlar
 • Kalsiyum takviyeleri ve D vitamini
 • Kolestiramin/Kolespitol (kandaki yağ seviyesinin azaltılmasında etkili)
 • Antikolineıjikler
 • Sitotoksik ilaçlar (metotreksat, siklofosfamid)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında vücudun organı reddetmesinin durdurulmasında etkili)
 • İyot içeren kontrast boyar maddeler (X-ray muayenesi öncesinde hastalara uygulanan ilaçlar)
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE PLUS kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.

 • 3.INHIBACE PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İNHİBACE PLUS tabletinizi günde bir defa alınız.

  İNHİBACE PLUS T günün hangi zamanında almaya başladıysanız bundan sonraki günlerde de ilacınızı aynı zamanda almalısınız.

  İlacınızı yemeklerden önce ya sonra alabilirsiniz.

  Tabletleri kırmayınız veya çiğnemeyiniz.

  Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde kullanınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  İNHİBACE PLUS ağız yoluyla kullanılır.

  Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  İNHİBACE PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye 0.5 mg veya daha düşük dozlarla başlanmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

  Eğer İNHİBACE PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INHIBACE PLUS kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla İNHİBACE PLUS aldıysanız veya başka biri sizin İNHİBACE PLUS tabletlerinizi aldıysa doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız. Bu durumda, baş dönmesi veya sersemlik, solunum güçlüğü, soğuk ter, konuşma ve hareket zorluğu, kalp atımının yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir. İNHİBACE PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INHIBACE PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu atlayarak, bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INHIBACE PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03819
Satış Fiyatı 49.64 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 49.64 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094797
Etkin Madde Silazapril + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09BA08
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Silazapril ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

INHIBACE PLUS 5 mg 28 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202149.64 TL
6 Sep 202149.64 TL
27 Aug 202149.64 TL
16 Aug 202149.64 TL
9 Aug 202149.64 TL
30 Jul 202149.64 TL
26 Jul 202149.64 TL
16 Jul 202149.64 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları