Deva İlaçları › INHIBACE 2.5 mg 28 tablet {Deva} › Kullanma Talimatı

INHIBACE 2.5 mg 28 tablet {Deva} Kullanma Talimatı

Silazapril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

İNHİBACE 2.5 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Silazapril 2.5 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, sodyum stearil fumarat, hidroksipropilmetil selüloz 3 cp, talk, hidroksipropilmetil selüloz 6 cp, titanyum dioksit, sarı demir oksit, demir oksit siena.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INHIBACE nedir ve ne için kullanılır?

2. INHIBACE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INHIBACE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INHIBACE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.INHIBACE nedir ve ne için kullanılır?

İNHİBACE içeriğinde 2.5 mg silazapril adı verilen bir ilaç içerir. Her bir kutuda 28 tablet bulunmaktadır.

İNHİBACE, kırmızımsı kahverengi renkli oval, bikonveks film kaplı tabletler halindedir ve tabletlerin bir tarafında çentik, diğer tarafında DEVA2.5 yazısı vardır.

İNHİBACE aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)

Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon) Kronik kalp yetmezliği

Kan damarlarınızı rahatlatıp genişleterek etki etmektedir. Bu, kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kronik kalp yetmezliğiniz varsa kalbinizin vücudunuza kan pompalamasını da kolaylaştırır.


2.INHIBACE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

-    Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veya INHİBACE’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

-    Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.

-    Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte INHİBACE kullanmayınız.

-    Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız

-    Çocuğunuzu emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız

-    Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa

-    Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız

-    Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz

-    Yakın zamanda idrar atıhmmı artırıcı bir ilaç aldıysanız

-    Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa

-    Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa.

-    Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz

-    An zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız

-    Şeker hastalığınız varsa

-    Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir.

-    Kol ojen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa

-    Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız

-    Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolestrol diye adlandırılan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem)

- Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte INHİBACE kullanılmamalıdır)

-    Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerine koyma tedavisi alıyorsanız,

-    Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belli olmayan bir kalp kası hastalığı) varsa

-    Siyah ten rengine sahip hastalarda

-    Aşırı duyarlılık ya da aleıji reaksiyonları varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

INHİBACE’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

INHIBACE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. INHİBACE kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size İNHİBACE kullanımını kesmenizi önerecektir ve INHİBACE yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. INHİBACE gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamilelikte kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

INHİBACE’in emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

INHİBACE’i kullanırken başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

INHIBACE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atıhmım artırıcı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzlan)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiazid ve/veya loop diüretikleri))
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağn kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steroidler (hidrokortizon,prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • Sempatomimetikler (örn. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir ilaç türü)
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karşı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte INHİBACE kullanılmamalıdır.
 • Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • mTOR İnhibitörleri (örn. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç türü
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.


  3.INHIBACE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İNHİBACE tabletinizi günde bir defa alınız.

  INHİBACE’i günün hangi zamanında almaya başladıysanız bundan sonraki günlerde de ilacınızı aynı zamanda almalısınız.

  Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)

  Başlangıç dozu günde 1-1.25 mg’dır.

  Doktorunuz, kan basıncınız kontrol altına alınana kadar dozunuzu arttırmaya devam edecektir - normal doz günde 2.5 mg ve 5 mg’dır. 5 mg’lık dozu yeterli olmazsa kan basıncınızı

  düşürebilmek için doktorunuz İNHİBACE’in yanı sıra başka bir ilaç da önerebilir.

  Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)

  Normal başlangıç doz bu rahatsızlık için günde 0,5 mg’dır. İNHİBACE’in idame dozunu doktorunuz sizin hastalığa verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

  Diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç kullanan kan basıncı yüksek hastalar Halihazırda diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç almaktaysanız, doktorunuz size bu ilaçlan INHİBACE kullanmaya başlamadan 3 gün öncesinden bırakmanızı söyleyebilir. Bu durumda INHİBACE başlangıç dozunuz 0.5 mg olacaktır.

  Kronik kalp yetmezliği

  Normal başlangıç dozu günde 0.5 mg’dır. Doktorunuz INHİBACE ile birlikte başka ilaçlar da önerebilir. Doktorunuz devamında dozunuzu arttıracaktır ve normal dozunuz günde 1 mg ila 2.5 mg arasında olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  INHİBACE ağız yoluyla kullanılır.

  Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Kan basıncı yüksek olan yaşlı hastalar: Başlangıç dozu 0.5 - 1.25 mg’dır. İNHİBACE’in idame dozu hastanın dayanabilirliğine ve hastalığa verdiği yanıta göre ayarlanır.

  Kronik kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar: Yüksek dozda diüretik (idrar atılımını artıran) ilaç alan yaşlılarda 0.5 mg’lık başlangıç dozuna mutlaka uyulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye 0.5 mg veya daha düşük dozlarla başlanmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

  Eğer İNHİBACE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INHIBACE kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla İNHİBACE aldıysanız veya başka biri sizin İNHİBACE tabletlerinizi aldıysa doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız. Bu durumda, baş dönmesi, veya sersemlik, solunum güçlüğü, soğuk ter, konuşma ve hareket zorluğu, kalp atımının yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir. İNHİBACE’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INHIBACE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu atlayarak, bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INHIBACE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03817
Satış Fiyatı 23.17 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094773
Etkin Madde Silazapril
ATC Kodu C09AA08
Birim Miktar 2.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

INHIBACE 2.5 mg 28 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202123.17 TL
6 Sep 202123.17 TL
27 Aug 202123.17 TL
16 Aug 202123.17 TL
9 Aug 202123.17 TL
30 Jul 202123.17 TL
26 Jul 202123.17 TL
16 Jul 202123.17 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları