Deva İlaçları › INHIBACE 1 mg 30 tablet {Deva} › Kullanma Talimatı

INHIBACE 1 mg 30 tablet {Deva} Kullanma Talimatı

Silazapril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 11 June  2021

İNHİBACE 1 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Silazapril 1 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, sodyum stearil fumarat, hidroksipropilmetil selüloz 3 cp, talk, hidroksipropilmetil selüloz 6 cp, titanyum dioksit, sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. INHIBACE nedir ve ne için kullanılır?

2. INHIBACE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. INHIBACE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. INHIBACE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.INHIBACE nedir ve ne için kullanılır?

İNHİBACE içeriğinde 1 mg silazapril adı verilen bir ilaç içerir. Her bir kutuda 30 tablet bulunmaktadır.

İNHİBACE, sarı renkli oval, bikonveks film kaplı tabletler halindedir ve tabletlerin bir tarafında çentik, diğer tarafında DEVAİ yazısı vardır.

İNHİBACE aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

• Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)

 • Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)
 • Kronik kalp yetmezliği
 • Kan damarlarınızı rahatlatıp genişleterek etki etmektedir. Bu, kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kronik kalp yetmezliğiniz varsa kalbinizin vücudunuza kan pompalamasını da kolaylaştırır.


  2.INHIBACE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  -    Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veya INHİBACE’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa

  -    Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.

  -    Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte INHİBACE kullanmayınız.

  -    Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız

  -    Çocuğunuzu emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  INHIBACE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  -    Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız

  -    Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa

  -    Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız

  -    Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz

  -    Yakın zamanda idrar atıhmmı artırıcı bir ilaç aldıysanız

  -    Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa

  -    Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa.

  -    Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz

  -    An zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız

  -    Şeker hastalığınız varsa

  -    Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir.

  -    Kol ojen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa

  -    Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız

  -    Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolestrol diye adlandırılan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem)

  - Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte INHİBACE kullanılmamalıdır)

  -    Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerine koyma tedavisi alıyorsanız,

  -    Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belli olmayan bir kalp kası hastalığı) varsa

  -    Siyah ten rengine sahip hastalarda

  -    Aşırı duyarlılık ya da aleıji reaksiyonları varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  INHİBACE’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  INHIBACE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

  • Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. INHİBACE kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size İNHİBACE kullanımını kesmenizi önerecektir ve INHİBACE yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. INHİBACE gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamilelikte kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  INHİBACE’in emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  INHİBACE’i kullanırken başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

  INHIBACE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atıhmım artırıcı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzlan)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiazid ve/veya loop diüretikleri))
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağn kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steroidler (hidrokortizon,prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • Sempatomimetikler (örn. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir ilaç türü)
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karşı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte INHİBACE kullanılmamalıdır.
 • Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • mTOR İnhibitörleri (örn. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç türü
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza INHİBACE kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.


  3.INHIBACE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İNHİBACE tabletinizi günde bir defa alınız.

  INHİBACE’i günün hangi zamanında almaya başladıysanız bundan sonraki günlerde de ilacınızı aynı zamanda almalısınız.

  Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)

  Başlangıç dozu günde 1-1.25 mg’dır.

  Doktorunuz, kan basıncınız kontrol altına alınana kadar dozunuzu arttırmaya devam edecektir - normal doz günde 2.5 mg ve 5 mg’dır. 5 mg’lık dozu yeterli olmazsa kan basıncınızı

  düşürebilmek için doktorunuz İNHİBACE’in yanı sıra başka bir ilaç da önerebilir.

  Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)

  Normal başlangıç doz bu rahatsızlık için günde 0,5 mg’dır. İNHİBACE’in idame dozunu doktorunuz sizin hastalığa verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

  Diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç kullanan kan basıncı yüksek hastalar Halihazırda diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç almaktaysanız, doktorunuz size bu ilaçlan INHİBACE kullanmaya başlamadan 3 gün öncesinden bırakmanızı söyleyebilir. Bu durumda INHİBACE başlangıç dozunuz 0.5 mg olacaktır.

  Kronik kalp yetmezliği

  Normal başlangıç dozu günde 0.5 mg’dır. Doktorunuz INHİBACE ile birlikte başka ilaçlar da önerebilir. Doktorunuz devamında dozunuzu arttıracaktır ve normal dozunuz günde 1 mg ila 2.5 mg arasında olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  INHİBACE ağız yoluyla kullanılır.

  Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Kan basıncı yüksek olan yaşlı hastalar: Başlangıç dozu 0.5-1.25 mg’dır. İNHİBACE’in idame dozu hastanın dayanabilirliğine ve hastalığa verdiği yanıta göre ayarlanır.

  Kronik kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar: Yüksek dozda diüretik (idrar atılımını artıran) ilaç alan yaşlılarda 0.5 mg’lık başlangıç dozuna mutlaka uyulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye 0.5 mg veya daha düşük dozlarla başlanmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

  Eğer İNHİBACE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla INHIBACE kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla İNHİBACE aldıysanız veya başka biri sizin İNHİBACE tabletlerinizi aldıysa doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız. Bu durumda, baş dönmesi, veya sersemlik, solunum güçlüğü, soğuk ter, konuşma ve hareket zorluğu, kalp atımının yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir. İNHİBACE’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  INHIBACE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu atlayarak, bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  INHIBACE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA03816
Satış Fiyatı 13.99 TL [ 11 Jun 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.99 TL [ 31 May 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525094766
Etkin Madde Silazapril
ATC Kodu C09AA08
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

INHIBACE 1 mg 30 tablet {Deva} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Jun 202113.99 TL
31 May 202113.99 TL
24 May 202113.99 TL
21 May 202113.99 TL
17 May 202113.99 TL
10 May 202113.99 TL
3 May 202113.99 TL
24 Apr 202113.99 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları